Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 11
TEMA. ARBEJDSMILJØ: Små midler - mindre støj
En flytning af eftermiddagsmaden fra stuerne til en åben cafe i Børnehuset Krogens fællesrum har mindsket støjen. Det samme har små investeringer i filtdupper, tæpper og andre småting.
Af: Rikke Gundersen
Når børnene skal have eftermiddagsmad i den kombinerede daginstitution Børnehuset Krogen i Hvidovre, foregår det i fællesrummet, som bliver omdannet til en café. Et tiltag, som egentlig blev lavet for at skabe nye venskaber på tværs af stuerne blandt børnene, men som samtidig har vist sig at mindske støjniveauet.
For halvandet år siden foregik eftermiddagsmaden på stuerne, hvor der først blev ryddet op.
»Nu kan børnene frit vælge, hvornår de vil gå ud at spise. De skal ikke rydde legetøjet op først, men kan fortsætte legen bagefter,« siger leder Kirsten Sonnenschein og fortsætter:
»Når leg afbrydes, skaber det utrolig meget larm på en stue. Den larm har vi ikke mere, efter at vi har fået eftermiddagsmaden ud i fællesrummet,« siger hun.
Med de midler, institutionen har, er organisering af hverdagen det, som giver den største effekt på at mindske støjen, fortæller lederen. Men det er ikke kun organiseringen af eftermiddagsmaden, som skaber mindre støj. Det gør det også at opdele børnene i mindre grupper i løbet af dagen.

Bedre læringsmiljøer. I fællesrummet står tre børnehavepiger med hver deres pind og snurrer med en plastictallerken på toppen. De øver sig på en cirkusforestilling, som de skal vise i slutningen af ugen. Pædagog Anita Dewulff sidder foran og støtter dem. Da pigerne er færdige, bliver det tre drenges tur til at gøre de sidste forberedelser til et tryllenummer.
»Vi prøver at opdele børnene i mindre fælles­skaber, så vi bruger huset på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Frem for at alle børnene er samlet i et rum, prøver vi at organisere det, så nogle kommer ud i fællesrummet, og andre kan være inde i de to små rum og for eksempel male. Det skaber mindre støj på stuerne, når der er færre børn,« fortæller Anita Dewulff, som ser flere positive effekter ved, at støjen er blevet mindre.
»Hvis der altid er støj omkring en, kan det være en medvirkende årsag til stress, så i og med at støjen er mindsket, er stressniveauet også blevet mindre,« siger pædagogen og til­føjer, at de voksne også bliver mindre irriterede, når støjen er begrænset.
Den mindskede larm har også en positiv indflydelse på børnene.
»Nogle børn er gode til at gå et andet sted hen, hvis de mærker, der er meget støj. Nogle børn mestrer også at kunne lukke af. Men andre børn bliver hurtigere sure eller kede af det, hvis der er for meget støj. Det sker ikke så ofte mere,« siger hun.
»Og så lærer børnene bedre, når der er mindre støj. De kan bedre holde fokus og koncentrere sig om de ting, som de har gang i,« fortæller Anita Dewulff.

Støjduge dæmper larmen. Udover organiseringen har institutionen gennem de seneste år også købt en række materialer, som har været med til at mindske støjen.
På den ene stue er fire børn koncentreret om at bygge klodser ved det ene bord. En pige er ved at tegne sin hånd på et stykke papir. Normalt ville det give mere larm, hvis man væltede en bøtte klodser eller tudser ud på bordet, men specielle støjduge gør, at larmen er begrænset, fortæller lederen og illustrerer forskellen ved at fjerne dugen og stille en bøtte på bordet. Bagefter stille hun bøtten med samme kraft på dugen, men nu støjer det ikke nær så meget.
Til stolene, som børnene sidder på, har institutionen købt filtdupper, så det larmer mindre, når stolene bliver rykket ud og ind.
En anden gruppe børn sidder på et blåt tæppe på gulvet og futter rundt med nogle biler.
»At de sidder på tæpper, er også med til at dæmpe støjen,« fortæller lederen.

Støj
Støjdæmpning ved kilden
Benyt materialer og inventar, der dæmper lyden godt, for eksempel stofposer eller kurve til plastklodser og andet legetøj, og gummidupper under stolene.
Planlægning
Adskil støjende og ikke-støjende leg og aktiviteter ved at opdele lokalerne, for eksempel ved at sætte lydabsorberende skærme om støjende aktiviteter, eller brug planter og reoler. Sørg for, at ganglinjerne ikke krydser ind over legearealer. Undgå, at der er for mange i lokalerne på samme tid, og reducer indetiden, for eksempel ved at gøre udefaciliteterne attraktive.
Rummets akustik
Opsæt lydabsorberende materiale på lofter og eventuelt vægge, så man undgår dårlig akustik.