Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 17
BUPL kan gøre det bedre
En ny undersøgelse viser, at BUPL' s medlemmer ikke er helt tilfredse med fagforeningen. De er især ikke tilfredse med det udbytte, de får, og BUPL's omdømme. Til gengæld er de loyale og glade for den rådgivning, de får.
Af: Vibeke Bye Jensen
BUPL's medlemmer er loyale over for deres fagforening. Men de er ikke helt tilfredse med den. Det viser en medlemsundersøgelse, som er foretaget af MSI Research fra Aarhus Universitet for BUPL. Resultatet bygger på svar fra 6611 medlemmer. Undersøgelsen skal bruges til at finde ud af, hvad forbund og lokale fagforeninger kan gøre bedre for at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye.
Ifølge Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalget og politisk ansvarlig for BUPL's medlemsarbejde, har BUPL nu fået at vide, at medlemmernes tilfredshed ligger på middel med en nedadgående tendens. At medlemmerne er loyale over for BUPL, og at de er rigtig glade for den rådgivning, de modtager af fagforeningen.
Han havde troet, at tilfredsheden var højere.
"Men det var jo bare et håb. Nu ved vi, at medlemmerne ikke er helt tilfredse med BUPL, og det vil vi selvfølgelig have rettet op på. At være medlem af en fagforening er et personligt tilvalg. Og vi vil bare være den fagforening, som pædagoger vælger. Det handler både om at blive et bedre tilbud til de medlemmer, vi har, men også om at sige til potentielle medlemmer, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde. Vi skal bruge undersøgelsen til at rette organisationen til, så pædagogerne i højere grad synes, at det kan være interessant at være medlem," siger han.

Et godt udgangspunkt. Det er meget interessant, at loyaliteten over for BUPL er høj, mener Lasse Bjerg Jørgensen.
"Det betyder, at vi har et godt udgangspunkt for at rette op på de mangler, medlemmerne synes, vi har. Grunden til, at loyaliteten ligger højere end hos andre fagforeninger i FTF, er nok, at professionen samles i BUPL. Der er her, vi udvikler faget, og her, pædagogerne føler en tilknytning," siger han.
Medlemmerne har også tilkendegivet, at de er meget tilfredse med den rådgivning, som de får.
"Det er jeg stolt af. Især er det positivt, at medlemmerne siger, at jo flere gange de har været i kontakt med BUPL, jo mere tilfredse er de," siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Bedre kommunikation. Det er særligt på parametre som omdømme og udbytte, at medlemmerne vender tommelfingeren nedad.
"Jeg mener, at det først og fremmest ikke er tydeligt nok, hvad BUPL faktisk gør. Vi er en lobbyvirksomhed, hvor meget af det, der foregår, ikke er tydeligt. Det er svært for medlemmerne at se, hvordan vi forsøger at påvirke myndigheder og politikere. Vi skal blive meget bedre til at fortælle, hvad vi gør for at påvirke forhandlinger, hvilke resultater vi faktisk får, og hvordan vi bruger medlemmernes input," siger han.
Det betyder, at BUPL skal gøre noget ved kommunikationen til medlemmerne.
"Vi skal kommunikere stærkere og mere præcist både om vores resultater og vores arbejde i det daglige. Og ikke mindst om, hvilke tilbud BUPL reelt kan give medlemmerne. Det skal ikke foregå ved hjælp af kampagner, men som en del af den daglige drift. Det ville være forlorent, hvis vi troede, at vi kunne redde tingene ved at lave flotte plakater eller t-shirts, for så ville vi ikke have forstået budskabet fra medlemmerne," siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Flere skal være medlem. BUPL har også undersøgt, hvor mange af fagforeningens potentielle medlemmer, der så rent faktisk også er medlem. Den såkaldte organisations­procent har vist sig at ligge på 81 procent. Det er kommet bag på de fleste i BUPL, at den ikke er højere. Lasse Bjerg Jørgensen havde selv troet, at organisationsprocenten lå på 86-87 procent.
"Det er stadig en flot organisations­procent i en situation, hvor en fagforening er et tilvalg for den enkelte. Vi skal nu bruge medlems­undersøgelsen til at blive klogere på, hvordan vi bliver en mere attraktiv organisation," siger han.
Om to år vil BUPL igen foretage en medlemsundersøgelse, der vil vise, om den indsats, fagforeningen vil gøre, har givet et løft i tilfredsheden. I forhold til antallet af medlemmer vil BUPL allerede om et år tælle igen og også her satse på at have forbedret resultatet.

Medlemmerne har talt
• 6611 medlemmer har svaret på undersøgelsen.
• Medlemmernes tilfredshed med BUPL er middel (indeks 60 på en skala fra 0 til 100).
• BUPL's omdømme bør forbedres. Selvom BUPL i medlemmernes øjne fremstår som troværdig og pålidelig, er scoren for at fremstå som en fagforening, hvor man får noget for sit kontingent, lige under middel (indeks 56 på en skala fra 0 til 100).
• BUPL får kredit hos medlemmerne for at prøve at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe en tydelig profilering af den pædagogiske profession. Alligevel vurderes udbyttet af medlemskabet at være for dårligt.
• Medlemmerne er meget tilfredse med BUPL's rådgivning.
• BUPL's medlemmer er mere loyale end andre FTF-grupper er (indeks 74 på en skala fra 0 til 100).