Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 21
Ekspert: Sådan trænger du igennem
Det kan virke svært at påvirke politikerne, men med godt lobbyarbejde kan det lade sig gøre. En ekspert giver gode råd til, hvordan du bearbejder beslutningstagerne.
Af: Niels Ole Qvist
Det er ikke let at 'dirigere' politikere i en bestemt retning. Der er mange faldgruber, for lobbyisme er en kompleks disciplin, påpeger forfatter og gæsteforelæser på Copenhagen Business School Bo Bredsgaard Lund.
Han har et indgående kendskab til lobby­istens virkemidler, og han råder pædagoger til at lave et grundigt stykke hjemmearbejde, inden de går i gang med at bearbejde det politiske system.
"Det er vigtigt at kende politikernes aktuelle dagsorden på området, for så kan man lettere anvise 'løsninger'. Politikerne skal have noget konkret at gå videre med i det politiske system, noget der kan handles på," forklarer Bo Bredsgaard Lund, der er public affairs-rådgiver og indgår i den danske ledelse af firmaet JKL Group A/S, der er et af Skandinaviens største firmaer inden for strategisk kommunikation.
Hvad er absolut dumt at gøre?
"Det er nytteløst at forsøge at mobilisere politikerne, hvis man udelukkende tager udgangspunkt i egne særinteresser. Politikere er optaget af bredere samfundsanliggender, ligesom de er optaget af valg og genvalg."
Hvor vigtige er medierne, når man skal opnå resultater?
"Politikere anno 2011 opererer i høj grad i en medievirkelighed. Derfor er det vigtigt at tænke 'medie-opportunities' ind i de løsninger, man præsenterer for politikerne. Men som udgangspunkt er massiv pressedækning ikke en forudsætning for vellykket lobbyisme. Vellykket lobbyisme tager først og fremmest udgangspunkt i den politiske proces. Dertil kommer, at et godt netværk blandt politikere og embedsmænd kan lette arbejdet. Medierne er altså kun et middel blandt mange, og faktisk et middel, der kun er hensigtsmæssigt at tage i brug, hvis man ikke kan få hul igennem på andre måder. I en sådan situation kan medieomtale levere det nødvendige ekstra pres."
Hvad er risikoen ved at bruge medierne?
"At de forskellige politiske aktører låses fast i nogle positioner, og at muligheden for at bidrage med indspil i forhold til processen herefter minimeres. Der er ingen lette løsninger, når det kommer til lobbyisme. Politik er en kompliceret proces, og det er vigtigt hele tiden at være på forkant med udviklingen for at kunne sikre sig indflydelse på resultaterne. Langt de fleste lobbyister agerer i øvrigt på hel legitim vis med åbenhed og transparens."