Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 23
Arbejdsløse tager børn ud
Fyrede forældre melder børnene ud af SFO'en for at spare penge. Det kan gå ud over børnenes sociale liv, vurderer SFO-ledere. Lektor opfordrer pædagoger til at hjælpe forældrene med at opretholde børnenes sociale relationer.
Af: Mikkel Kamp
Når finanskrisen koster far eller mor jobbet, er det ikke kun de voksne, der skal vænne sig til en ny hverdag derhjemme. Fyrede forældre tager nemlig deres børn ud af SFO'en for at spare penge. Den melding kommer fra en række SFO-ledere over hele landet.
På Als har der været flere fyringer end normalt, og det kan mærkes i SFO NørreskovSkolen i Nordborg. I løbet af det sidste skoleår blev omkring 20 børn meldt ud af SFO'en. Halvdelen af udmeldingerne skyldtes, at forældre mistede jobbet, vurderer leder Lars Vandborg Skov.
"Det er børn fra børnehaveklassen til tredje klasse, som nu går hjemme sammen med forældrene. Jeg er bekymret for cirka halvdelen af børnene. De har stort set alle deres legerelationer her i SFO'en. Det er børn med forældre, som ikke har overskud til for eksempel at lave legeaftaler for deres børn. Det får de heller ikke overskud til, når de bliver fyret. Den anden halvdel er jeg ikke bekymret for. De har deres kammerater med hjem og er aktive i fritidsklubber," siger han.

De mange udmeldinger har også økonomisk betydning for SFO Nørreskov Skolen. Der er generelt faldende børnetal på Als, og nu er andelen af børn, der går i SFO faldet markant. Det betyder, at Lars Vandborg Skov er blevet nødt til at afskedige en medarbejder.
De mange udmeldinger kan også have en negativ effekt for de børn, som bliver tilbage.
"Det bliver mindre interessant for især de store, når færre går i SFO'en. I en af 3. klasserne går kun to af børnene i SFO nu. Det synes de ikke, er så fedt," siger lederen.
Bornholm er også ramt af fyringer. Leder Allan Bahn Sørensen fra SFO'en på Åvangsskolen i Rønne har fire gange i løbet af det seneste skoleår oplevet forældre, der har taget børnene ud på grund af en fyring.
"De siger, at de er kede af det, for børnene er glade for SFO'en. Men forældrene er nødt til det, fordi de ikke har råd længere," siger lederen.
Han oplever, at børn, der ikke længere går i SFO, ofte kigger forbi og spørger, om de må lege med SFO'ens ting eller være der lidt. Derhjemme er der ikke de samme tilbud.

"Børnene bliver i højere grad overladt til elektronik som Nintendo, computer og fjernsyn derhjemme. De bliver mere passive i hverdagen og kan miste nogle gode sociale relationer," siger Allan Bahn Sørensen og tilføjer, at effekten afhænger af både børn og forældre.
"Nogle børn kan sagtens klare det, men der er ingen garanti for, at de for eksempel kan opretholde de sociale relationer. Det er netop noget af det, som vi arbejder med i SFO'en," siger han.
Ledere i Hedensted og Kolding bekræfter tendensen, men situationen er ikke den samme overalt i landet. Inge Lund, som er SFO-leder i Middelfart, har ikke problemet.
"Det hænger sammen med, at forældrene i vores institution hovedsageligt har erhverv, hvor arbejdsløsheden endnu ikke er slået igennem," oplyser hun.

Pædagoger skal hjælpe. Arbejdsløshed er en uheldig situation for forældre og familien som helhed, men det kan også føre noget positivt med sig, vurderer Pernille Hviid, der er lektor på Københavns Universitet og i en årrække har beskæftiget sig med fritidspædagogik.
"Konsekvensen af arbejdsløshed afhænger af, hvad der sker i hjemmet efter en udmeldelse. Man kan forestille sig, at forældre, der skal gå hjemme i en periode, prioriterer at være mere sammen med børnene, end de gjorde, da de arbejdede. Det kan udnyttes som en slags orlov, og det tror jeg, at børnene vil sætte pris på," siger hun og tilføjer, at det heller ikke er negativt, at en familie tilpasser sig den nye situation, som opstår, når en forælder mister jobbet.
Hun er dog enig med SFO-lederne i, at udmeldelser af SFO'erne kan have negative effekter.
"Den kedelige risiko er, at moderen eller faderen, der mister jobbet, ikke magter at bruge tiden uden arbejde på noget andet. I de tilfælde er det meget dårligt, at barnet mister et vigtigt fritidstilbud," siger hun.
Hun anbefaler pædagoger, der oplever udmeldelserne, at tage en snak med forældrene.
"De kan sige, at de forstår beslutningen, men samtidig kan de gøre forældrene opmærksom på, at en vigtig del af børnenes liv foregår i institutionen. Pædagogerne kan hjælpe forældrene til at skabe en god hverdag derhjemme ved at fortælle, hvad de plejer at lave i SFO'en, hvem børnene leger med og er sammen med. På den måde har forældrene et bedre grundlag for at skabe lignende aktiviteter derhjemme og opretholde nogle af de sociale relationer," foreslår Pernille Hviid.