Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 13
Specialpædagogik. BUPL opruster for specialpædagoger
BUPL gør ikke nok for os, synes specialpædagogerne. Men nu er BUPL i gang med at gøre noget, siger næstformand Birgitte Conradsen. Takket være input fra specialpædagogerne skal man også nok finde ud af, hvad der skal gøres.
Af: Steffen Hagemann
De arbejder blandt andet som støttepædagoger, i medborger- og beboerhuse, plejehjem, familiecentre og dagbehandlingsinstitutioner. Men de 4.412 medlemmer synes ikke, BUPL gør nok for dem. Derfor skrev BUPL rundt til dem i foråret for at få at vide, hvordan man kan forbedre sig. Nu er svarene samlet i en rapport, der bekræfter, at specialpæda­gogerne synes, at BUPL ikke gør det godt nok.
BUPL vil meget gerne gøre det bedre, siger BUPL’s næstformand, Birgitte Conradsen, der er politisk ansvarlig for det specialpædagogiske område.
»Vi må opruste på det område. Vi skal byde ind og være den pædagogisk-faglige sparring for specialpædagoger. Det har vi ikke været,« siger hun.
»Det er måske kommet lidt bag på os, hvor bredt området er. Vi har ikke været gearet til at tage hånd om dem. Vi ved meget om det, men vi har måske ikke formidlet det godt nok,« siger Birgitte Conradsen.
Men nu er oprustningen i fuld gang. I slutningen af april fik alle pædagogerne på specialområdet et brev med en opfordring til at fortælle, hvad BUPL kan gøre for dem. BUPL inviterede samtidig specialpædagogerne til at deltage i fokusgruppemøder tre forskellige steder i landet. De kunne også skrive til BUPL og fortælle, hvordan fagforeningen kan bidrage til at skabe mere kvalitet i arbejdslivet.
Birgitte Conradsen havde forventet, at de fleste svar havde drejet sig om, at BUPL ikke gjorde noget.
»Men specialpædagogerne har været meget konstruktive. De kommer med mange bud på, hvad de kunne tænke sig,« siger hun.
På et møde i slutningen af august skal
Birgitte Conradsen sammen med politisk valgte og medarbejdere fra de lokale fag­foreninger drøfte den rapport, der er udarbejdet på baggrund af input fra specialpædagogerne. Men netop fordi specialpædagogerne dækker så bredt et område, tvivler hun på, at problemerne kan løses ved én stor fælles indsats.
»Måske ligger det lige til højrebenet, at BUPL på nogle områder centralt skal gøre noget. Andre ting vil kræve lokale løsninger. Måske skal vi ikke gøre det hele. Måske skal vi bare levere et sted, hvor specialpædagogerne kan være, eller etablere netværker for dem,« siger Birgitte Conradsen.
Men hun garanterer, at arbejdet vil munde ud i en politisk beslutning om, hvordan BUPL vil agere på området.

Ønskelisten
Det ønsker specialpædagogerne først og fremmest af deres fagforening.
● Hjælp til løn- og ansættelsesvilkår.
● Mere efter- og videreuddannelse.
● Hjælp fra BUPL til at opsøge relevant viden.
● Konferencedage, fyraftensmøder og netværk.
● BUPL skal være mere synlig i den offentlige debat vedr. specialområdet.
● At blive inkluderet mere i BUPL.
● Medarbejdere i BUPL, der kender deres område.
● At fagbladet Børn&Unge har mere relevant indhold for specialpædagoger.

Kilde: BUPL-rapport udarbejdet på baggrund af tre fokusgrupper (33 deltagere) samt en række andre meldinger fra specialpædagoger, maj-juni 2013.