Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 36
Generalforsamlinger; BUPL Afdeling 5: Gruppearbejde
For at få engagement ind i en generalforsamling, der ikke så ud til at byde på de store kontroverser, havde Afdeling 5 forberedt gruppearbejde til de fremmødte. Det fremtidige arbejde blev vendt og drejet i små grupper
Af: Stine F. Mathiasen
BUPL Afdeling 5’s generalforsamling bevæger sig mest på et overordnet plan i forhold til organisationens arbejde. Det skyldes afdelingens lidt specielle struktur, hvor de en måned tidligere holder fire generalforsamlinger. En i hver af de fire kommuner Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Brøndby. Her snakker de om det lokale arbejde i kommunen. Og derefter finder den fælles generalforsamling sted - denne gang på Højvangsseminariet i Glostrup sidste onsdag.
102 var mødt frem til den fælles generalforsamling, og det er nogenlunde, som det plejer. Den lokale formand gennem 29 år, Mogens Mathisen, fortæller, at der var enighed hele vejen igennem og opbakning til bestyrelsen om beretningen, fremtidigt virke og valgene.
Ligeledes var der opbakning til TR-løngruppens ændringsforslag til de gældende fratrædelsesregler for valgte tillidsfolk i BUPL.
"Der var enighed om, at man ikke vil give dobbeltløn. Og så blev vi enige om, at vi indkalder til medlemsmøde omkring overgangsordninger. Når TR-løngruppen har holdt møde om det, og det er behandlet, vil vi indkalde medlemmerne til møde med de kongresdelegerede og tage en debat om, hvad vi skal mene om overgangsordninger," siger Mogens Mathiesen.
I erkendelse af, at det kan være svært at få det store engagement ud af medlemmerne med en dagsorden, der ikke byder på de store kontroverser, havde Afdeling 5 forberedt gruppearbejde til de fremmødte medlemmer. Under punktet "fremtidigt virke" blev medlemmerne delt op i cirka 15 grupper og fik fire spørgsmål, som blev diskuteret ivrigt. De afsatte 20 minutter måtte udvides til en halv time. Et spørgsmål lød for eksempel: "I arbejder sammen med en pædagog på institutionen, som ikke ønsker at være medlem af BUPL. Hvilke forslag har I til, hvordan institutionen kan involvere sig i denne sag, og har I forslag til, hvad Afdeling 5 skal gøre?". Et andet var: "I siger, at BUPL skal være mere synlige. Nævn konkrete eksempler på, hvor BUPL skulle have været mere synlige. Har I forslag til, hvad BUPL konkret skal gøre for at være mere synlige?"
"Medlemmerne var meget aktive og engagerede i grupperne. Vi skal bruge det i vores bestyrelsesseminar om 14 dage, og vi glæder os til at inddrage det i vores arbejde det næste år. På den her måde finder vi virkelig ud af, hvad medlemmerne mener, og vi kan bruge det i vores arbejde. Det giver et godt grundlag for bestyrelsens arbejde, når man får fat i 100 medlemmers aktive mening," forklarer Mogens Mathiesen.

Bestyrelsen: Formand: Mogens Mathiesen, genvalgt, men kun for et år således at næstformand og formand ikke er på valg samme år. Næstformand og 1. HB-suppleant: Pia Jespersen, genvalgt. HB-medlem: Margit Dam, ikke på valg. Kasserer: Karin V. Hansen, genvalgt. Bestyrelsesmedlem og 2. HB-suppleant: Birgitte Schäfer, genvalgt.
Den øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Peter Leth Olsen. Genvalgte: Henrik Due Vengfelt, Susanne Lund, René Vinther. Ikke på valg: Lene Due, Anne Frederiksen og Erik Lindegaard. 1. suppleant til bestyrelsen: Peter Jørgensen.