Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 13
TEMA. GENERATIONSMØDE: Vi ses stadigvæk
I fire år har vuggestuebørn og plejehjemsbeboere på Frederiksberg jævnligt mødtes til brunch og bevægelse. Initiativtagerne er lige så begejstrede, som de var ved projektets start.
Af: Julie Hardbo Larsen
I 2009 fik pædagog Bente Dehli en god idé. Hun ville sammen med børnene fra vuggestuen Spiren, hvor hun arbejdede, besøge det lokale plejehjem Betaniahjemmet. Besøget blev en realitet efter en snak med medarbejderne på plejehjemmet, og et succesfuldt samarbejde var skudt i gang.
Siden har børn og ældre så vidt muligt mødtes en gang om måneden for at spise brunch, synge og lave gymnastik. Spørger man Bente Dehli, er projektet stadig en succes.
Konceptet for besøgene er det samme som tidligere, men nye tiltag er kommet til. Bente Dehli og kollegaen Marianne Dalgaard har haft 4-5 unger med på besøg i et par af de ældres lejligheder, og institutionen har haft de ældre på besøg til lagkagespisning og morgen­samling.
»Vi prøver at holde kontakten. Når vi går tur, går vi over på plejehjemmet og hilser på og kigger på deres fugle i volieren. De ældre kommer også gerne forbi og vinker til os,« siger Bente Dehli.
Hun fortæller, at samarbejdet stadig fungerer, men at det er blevet sværere at finde tid til besøgene.
»Viljen er der, men vi har travlt begge steder. Tingene er blevet anderledes, fordi vi ikke længere er en lille institution. Det kræver bare et større koordinationsarbejde,« siger hun.
David Blazek, fysioterapeut på Betania, er enig. Efter plejehjemmet er gået over til at have brunch en gang om måneden og ikke hver fredag, er det blevet sværere at planlægge. Desuden kræver det koordination og fleksibilitet at få de to institutioners dags­rytmer til at passe sammen.

Værdifuldt. Men det kan lade sig gøre, og så er det det hele værd, mener Bente Dehli.
»Det er så godt for de gamle og for børnene. For os voksne er det simpelthen øjeblikket at være derovre. Jeg mærker altid sådan en tilstedeværelse,« siger hun.
David Blazek oplever ligesom ved projektets start, at plejehjemsbeboerne bliver mere positive, når de har været sammen med børnene. Og så er der solstrålehistorierne om demente, der pludselig kan synge med på børnesange eller huske ting fra deres liv.

Det gode samarbejde. Personalet begge steder synes, det har været lærerigt at arbejde på tværs af professioner.
»Tværfaglighed er fantastisk. Vi er i børne­højde. Fysioterapeuterne og medarbejderne på plejehjemmet giver os andre vinkler på tingene,« siger Bente Dehli.
David Blazek beskriver samarbejdet som smertefrit og håber ligesom Bente Dehli, at samarbejdet i fremtiden kan blive endnu tættere, og at begge institutioner kan komme til at spille er større rolle i lokalmiljøet.
»Det skal være sådan, at også forældre har lyst til at besøge plejehjemmet og se på vores fugle, når de går tur med deres børn. De skal være mere end velkomne til at komme forbi,« siger David Blazek.

Hvordan er det gået?
Siden 2009 har børn og pædagoger fra vuggestuen Spiren (nu Børneuniverset) på Frederiksberg en gang om måneden besøgt plejehjemmet Betaniahjemmet.
I 2010 var Børn&Unge med for at se, hvordan det foregår, når børn og plejehjemsbeboere mødes til brunch, sang og bevægelse. Både plejehjems- og institutionspersonalet var dengang begejstrede for initiativet, men hvordan ser det ud i dag? Børn&Unge har talt med primus motorerne fra den gang for at høre, hvordan det går i dag.