Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 19
Selvopfattelse: Vi inddrager børnene
Danske pædagoger vil have børn, som stiller koppen på plads, viser Jytte Juul Jensens forskning. Udlandet perspektiverer.
Af: Signe Strandby Nielsen
I Danmark vægter vi børns medinddragelse højt. Det viser forfatter og lektor på VIA University College Jytte Juul Jensens forskning. Hun har fået danske pædagoger til at reflektere over deres arbejde ved at vise dem filmoptagelser af udenlandske daginstitutioner. Det er optagelser af hverdagen i en ungarsk vuggestue, en engelsk førskole og en dansk integreret institution, der danner grundlaget for hendes undersøgelse.
Målet er at få danske pædagoger til at sætte ord på, hvordan de adskiller sig fra deres udenlandske kolleger og belyse deres forståelse af egen praksis.
Forskningen viser, at danske pædagoger mener, at de inddrager børnene mere i hverdagens prak­tiske gøremål, end udenlandske pædagoger gør. De synes, det er mærkeligt, at de engelske børn får maden serveret og ikke selv skal tørre op, hvis de spilder. Det skal de nemlig i Danmark.
De danske pædagogers børnesyn bliver også sat i spil. Mange reagerer på, at de ungarske vuggestuebørn er så afdæmpede, pæne og passive.
"Der er alt for stille, og der er ingen vildskab. Herhjemme kan vi lide det frække barn, der tager initiativ," sagde Jytte Juul Jensen.
Børnenes eget initiativ præger dagligdagen i de danske daginstitutioner, og pædagogerne tilpasser deres aktiviteter til børnegruppens interesser, ønsker og behov. Den tilgang står i kontrast til den engelske førskole, der har mange planlagte læringsaktiviteter. Her er det ikke børnenes perspektiv, som bestemmer dagligdagen, men de voksnes dagsorden.
Jytte Juul Jensen ser en stor styrke i den danske praksis, der gør børnene selvhjulpne.