Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
BUPL KONGRES. Forstår kongressen på to minutter
Bliv lidt klogere på BUPL’s kommende kongres her. De beslutninger, som bliver truffet på kongressen, skulle gerne kunne mærkes hele vejen rundt i BUPL
Af: Cæcilie Kallehave Jensen
Kongressen er bindende for, hvad der skal ske i BUPL i de kommende to år. Her bliver der fastlagt budgetter og truffet formelle, politiske beslutninger.

I år afholdes BUPL’s 14. ordinære kongres den 29.-30. november ved Nyborg Strand. På kongressen godkender de delegerede blandt andet BUPL’s regnskab og resultaterne fra den netop overståede kongresperiode, men de ser også fremad og beslutter, hvilken retning BUPL skal i de næste to år.

Som medlem af BUPL kan du tage med til kongressen, men dog uden tale- eller stemmeret, da deltagelse på kongressen er noget, man bliver valgt til.

Hvad skal de diskutere?
• Den kommende professionsstrategi. Pædagogprofessionen skal stå stærkere og anerkendes af både pædagoger og resten af samfundet som en vigtig profession. Der skal være flere faglige og etiske diskussioner med i den offentlige debat, på uddannelsen og på arbejdspladserne.
• En fælles indsats frem mod OK21. Der skal samles op efter OK18, men generelt set er overenskomsten noget, der arbejdes med hele tiden i BUPL og ikke kun op til en kongres. Erfaring viser, at jo tidligere forberedelserne til overenskomstforhandlingerne påbegyndes, jo bedre. OK21 vil desuden blive taget op igen på en ekstraordinær kongres om et år.

Hvor kommer de fra?
• Kongressen har afsæt i de lokale BUPL-fagforeningers generalforsamlinger, som vælger to hovedbestyrelsesrepræsentanter (Bornholm vælger en), som er selvskrevne deltagere på kongressen, plus de øvrige delegerede.
• På generalforsamlingerne drøfter man de politiske forslag og de lovændringsforslag, der stemmes om på kongressen.
• Lederforeningsbestyrelsen vælger deres repræsentanter på lokale lederårsmøder.
• PLS vælger PLS-delegationen

Hvem deltager?
• Kongressen består af 236 delegerede, som er fordelt på 36 delegerede fra hovedbestyrelsen, 11 fra lederforeningen, 5 valgte rejsesekretærer, 8 fra studieorganisationen PLS og 180 delegerede fra de lokale fagforeninger.
• Der kommer en række gæstetalere og samarbejdspartnere, som kan følge med i BUPL’s dagsorden. I år kommer blandt andet børne- og socialminister Mai Mercado (K) og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen som gæstetalere. Derudover vil en række topchefer og vigtige samarbejdspartnere møde op.

Hvad er en kongres?
Kongressen er BUPL’s øverste myndighed, hvor demokratiet og det politiske arbejde bliver fejret med taler, debatter, politiske forhandlinger og kulturelle indslag. Her bliver de overordnede rammer for BUPL’s politiske virke i de næste to år, som en kongresperiode udgør, fastlagt.