Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 07
Pædagoger skal udfordre bureaukratiet
Efter at den såkaldte udfordringsret er indført, kan daginstitutioner søge dispensation fra en række regler. Det kan give mere tid til kerneydelsen, vurderer BUPL's formand.
Af: Jesper Nørby
Hvis du føler, at hverdagen i din institution er fyldt med bureaukrati og papirarbejde, har du nu mulighed for at gøre noget ved det. Takket være den nyoprettede udfordringsret kan din institution søge om tilladelse til at omgå en række kommunale og statslige regler.
Det nye tiltag er gennemført af regeringen i samarbejde med BUPL og Kommunernes Landsforening.
En af BUPL's mærkesager er, at kommunerne skal vise pædagogerne mere tillid, og at der skal være mindre bureaukrati og kontrol. Derfor er BUPL-formand Henning Pedersen glad for, at pædagogerne nu får mulighed for at undgå noget af regelrytteriet.
"Det er mest regler om arbejdsgange og sådan noget, man kan søge dispensation om. Men det kan betyde meget, hvis man i en institution finder en bestemt måde at udføre en opgave på, som kan frigøre tid til kerneopgavern," siger han.
Det er de såkaldte 'procesregler', der kan søges kommunal eller statslig dispensation fra. Men lovene på daginstitutionsområdet kan ikke fraviges. Det betyder i praksis, at man for eksempel kan søge dispensation fra reglerne om udarbejdelse af lærerplaner eller sprogvurderinger, men man skal stadig opfylde de lovmæssige krav.

Grib chancen. Henning Pedersen påpeger, at udfordringsretten ikke skal bruges som et redskab til at spare eller reducere servicen. Formålet er tværtimod at give pædagogerne mere tid med børnene ved at skære ned på papirarbejde og bureaukrati.
Men hvis der alligevel opnås en økonomisk gevinst, for eksempel i form af sparede timer, vil denne gevinst gå til institutionen.
Henning Pedersen opfordrer pædagogerne til at benytte muligheden for at gøre en forskel og få afbureaukratiseret deres arbejdsdag.
"Det kan virke spøjst, at man for at slippe for bureaukrati, selv skal bidrage til det ved at sende skriftlige ansøgninger. Men i sidste ende kan det gøre en stor forskel. Så hvis der er pædagoger, som ser ting i deres hverdag, som de mener, kan løses på en bedre og mindre bureaukratisk måde, så håber jeg, de griber denne chance til at gøre noget ved det," lyder det fra BUPL-formanden.

Sådan gør du
Den enkelte institution skal søge dispensation via kommunen. Desuden skal pædagoger i SFO'er være opmærksomme på, at de ikke kan søge selv, men skal ansøge gennem den pågældende folkeskole.

På Velfærdsministeriets hjemmeside findes det skema, som skal udfyldes. Skemaet skal sendes til kommunen uanset, om ansøgningen gælder dispensation fra lokale eller statslige regler. I sidstnævnte tilfælde vil kommunen sende skemaet videre til Velfærdsministeriet.

Hvis ansøgningen skal behandles, så en ændring kan træde i kraft, inden det nye skoleår starter, skal ansøgningerne være modtaget i kommunen senest 1. april. Men der kan naturligvis stadig sendes ansøgninger efter den dato.

Læs mere på BUPL's lederportal på
www.bupl.dk/leder
Find skema på
www.social.dk