Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 09
BUPL mener: Spis brød til
Måltidets kvalitet er kommunens ansvar.
Af: Tonny Andersen
BUPL ser gerne, at der bliver indført madordninger i institutionerne. Madordninger, hvor der er ansat professionelt personale til at sikre den optimale variation, sundhed og kvalitet i måltidet.
Ordninger, der virker forebyggende i forhold til fedme og sundhed, og som sikrer børn et ernæringsmæssigt godt måltid. Ordninger, hvor det er muligt, at børnene indimellem kan indgå i madlavningen som en pædagogisk aktivitet.
Loven om det obligatoriske frokostmåltid i institutionerne træder i kraft 1. januar 2010. Men loven er underfinansieret, og vi må konstatere, at den ikke lever op til vores ønsker.
Vi må samtidig konstatere, at lovforslaget med regeringens og velfærdsministeriets udmelding må opfattes som et servicetilbud til forældrene. Et servicetilbud, der 'tilfældigvis' ligger i daginstitutionerne.
Det er BUPL's klare holdning, at indførelsen af madordninger ikke bør berøre institutionernes økonomi og pædagogernes arbejde. Det er samtidig vores holdning, at pædagoger ikke skal udføre arbejde, der retteligt bør udføres af økonomaer.
BUPL har derfor en række anbefalinger vedrørende indførelse af madordninger:
• At ordningen skal være fuldt finansieret i alle institutioner, det vil sige, at samtlige omkostninger skal dækkes af ekstratilførsel til institutionerne.
• At pædagogernes ansvar i relation til måltidet alene skal koncentrere sig om de pædagogiske aspekter af måltidet. Måltidets kvalitet er kommunens ansvar.
• At pædagogerne skal friholdes fra hel eller delvis tilberedning af mad. Skal der tilberedes mad, skal der ansættes relevant personale hertil.
• At kurser om ernæring, hygiejne og mad ikke må fortrænge pædagogernes efter- og videreuddannelsesønsker.
• At ansvaret for, at børnene får leveret et måltid mad, bør ligge i kommunen og ikke i institutionen.
• At kommunerne bør informere forældrene om beslutninger angående implementering af madordninger for at reducere konfliktmuligheder mellem forældre og institution.
Det er min oplevelse, at madordninger er et emne, der naturligt berører alle pædagoger og forældre dybt i øjeblikket. Det er brandærgerligt, at en principielt god idé om at sikre alle børn et sundt frokostmåltid i stedet tegner til at blive en ren discountløsning, men det er jo desværre ganske symptomatisk for regeringens politik.
Der er mere end nogensinde brug for en alternativ politik, der sætter beskæftigelsen, vores fælles velfærd og klimaet på dagsordenen.