Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 15
Alene med ansvaret
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i under­visnings­tiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere flek­sibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
Af: Trine Vinter Larsen og Steffen Hagemann
Målet var at nedbryde murene mellem skole og fritid og få defineret SFO-pædagogens rolle i skolen. Opgaven blev stillet for snart 15 år siden, hvor BUPL gjorde SFO'erne til et satsningsområde. I dag må opgaven på mange måder siges at være løst. Omkring 15.500 pædagoger arbejder i skolen, heraf 3500 som børnehaveklasseledere. I 95 procent af alle skolerne deltager pædagoger i undervisningen.
Faktisk deltager fire ud af fem SFO-pædagoger i skolens undervisning, viser en ny undersøgelse foretaget af BUPL blandt 1411 pædagoger, som er ansat på skoler, i SFO'er eller på fritidshjem.
Undersøgelsen viser også, at skoleledere og forvaltningschefer har lært at sætte pris på pædagogernes kompetencer. Hele 89 procent af skolelederne og 81 procent af forvaltningscheferne siger ja til, at pædagoger bør være en del af indskolingen på alle landets skoler.
Pædagogerne indgår ikke bare i undervisningen, nogle gange står de også med ansvaret. Således er 6 ud af 10 pædagoger nogle gange alene i undervisningstiden i indskolingen. Hver fjerde pædagog, der arbejder i 4.-10. klasse, er nogle gange alene i undervisningstiden.
Derfor er det måske ikke så underligt, at 73 procent af pædagogerne efterlyser større fleksibilitet i folkeskoleloven, så både pædagoger og lærere har mulighed for at varetager opgaver i folkeskolens undervisning.
Men kun halvdelen af skolelederne og forvaltningscheferne har det samme behov for fleksibilitet. Om det skyldes, at de allerede lader pædagogerne være alene i undervisningen og derfor har løst problemet selv, fremgår ikke af undersøgelsen.

Ønsker fleksibel lov. Men pædagogerne ligger fint på linje med deres forbunds politik. BUPL-formand Henning Pedersen har nemlig også efterlyst en mere fleksibel folkeskolelov.
"Jeg kunne godt forestille mig, at man skabte nogle bedre muligheder for ligeværdighed mellem lærere og pædagoger, også ved hjælp af lovgivningen, så det blev muligt at få en lige­værdighed, som ikke helt findes i dag," sagde Henning Pedersen til Børn&Unge tilbage i ­januar.
BUPL´s ønske om at indskrive pæda­gogens rolle i folkeskoleloven kalder formand for Danmarks LærerForening, Anders Bondo ­Christensen, for vrøvl. Han takker nej til en pædagogparagraf og mener, at det er ringe respekt for lærernes faglighed, når BUPL ønsker pædagogernes ret til at indgå i undervisningen skrevet ind i folkeskoleloven.
"Samarbejdet, der foregår derude, er værdifuldt, og jeg har stor respekt for den faglighed, som pædagogerne kommer med, og som kan bidrage til folkeskolens samlede opgave. Men så synes jeg også, man skulle respektere den faglighed, som ligger i lærerarbejdet. Og det er ikke bare et holdningsspørgsmål. Al forskning viser, at en af de mest afgørende faktorer for elevernes udbytte af undervisningen, det er lærernes faglige og didaktiske kompetencer," siger Anders Bondo Christensen til
www.boernogunge.dk.

Rejseholdet kommer. Når de to fagforeningsformænd har så travlt med at trække positionerne op nu, så skyldes det, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i januar etablerede et rejsehold, der skulle give folkeskolen et 360 graders eftersyn, herunder også kigge på pædagogernes arbejde i skolen. Den 3. juni skal rejseholdet offentliggøre sine anbefalinger til, hvordan vi alle sammen kan få mere folkeskole for pengene.
Forventningerne til formanden for rejseholdet, Jørgen Søndergaard, der er Direktør for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, er store. Regeringen har nemlig som mål, at danske skolebørn i 2020 skal være i top fem i læsning, matematik og naturfag.
Jørgen Søndergaard har tidligere været imødekommende over for BUPL's udspil. Han har nemlig lovet at overveje at fjerne en paragraf, som også er en barriere for, at pædagoger kan undervise i folkeskolen.
"En af de lovtekster, som kan virke blokerende for, at man kan få ressourcerne til at spille sammen, er blandt andet det her med, at undervisningen skal varetages af lærere. Det er ikke nødvendigvis sådan, at det er den helt fornuftige måde at regulere det på. Man kunne godt åbne op for, at der kunne være andre kompetencer i spil," siger han til
www.boernogunge.dk.