Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 02
TEMA. DIGITALE INSTITUTIONER: Pædagoger bliver mere modne mediebrugere
I de kommende år vil brugen af tablets i daginstitutioner sandsynligvis finde et mere modent leje, mener ekspert.
Af: Mikkel Kamp
For halvandet år siden var der institu­tioner, som arbejdede med it. Nogle havde indkøbt tablets, men på landsplan skete der ikke det store. Siden er der sket en mindre eksplosion, beretter undervisere fra professionshøjskolerne og nogle af de pædagoger, der er længst fremme med de digitale medier.
I dag rejser de hver uge land og rige rundt og holder foredrag for pædagoger og kommunale embedsmænd om, hvordan institutionerne kan bruge de elektroniske medier. Mange steder er der indkøbt tablets, men det er ikke ensbetydende med, at indholdet er på plads.
»Både en pc og en tablet kan være svær at få til at fungere i en pædagogisk sammenhæng,« siger Steen Søndergaard, lektor på University College Copenhagen (UCC).
Han har eksempelvis lavet et medieprojekt i en børnehave, hvor børnene hellere ville spille, da der kom iPads på bordet.
»Så er det op til pædagogerne at vise børnene, at andet også er spændende. Vi skal bruge it på en måde, hvor det er en del af det pædagogiske arbejde og ikke et alternativ til en pædagogisk aktivitet,« siger han.

IPad ikke til alt. Steen Søndergaard oplever, at der for tiden er stor fascination af de nye medier. I de næste år vil brugen af dem finde et mere naturligt leje.
»På sigt er pædagogerne nødt til at udvikle pædagogikken og sige: ’Hvad kan vi bruge teknologien til, og hvornår vil vi bruge den?’ Det er et værktøj på lige fod med alt andet,« siger han og giver et eksempel:
»Det handler om at bruge den rigtige teknologi. Ipad’en kan det hele, men den er ikke bedst til det hele. Et digitalt kamera kan være bedre og nemmere at arbejde med, hvis man skal tage billeder,« siger Steen Søndergaard.
Han vurderer, at der er to sandsynlige scenarier for, hvor brugen af tablets bevæger sig hen i de kommende år.
»Der kan komme en modreaktion, hvor man siger: ’Det har vi prøvet, og det skal vi ikke gøre igen. Vi klarer os uden teknologien’,« siger han.
Det andet scenarie, er en mere moden udgave af den virkelighed, man har i dag.
»Om nogle år kan man have teknologien til rådighed i institutionerne og bruge den som en naturlig integreret del af pædagogikken,« forudser han. Og skynder sig alligevel at tage et forbehold.
»Hvis man havde spurgt mig for halvandet år siden, ville jeg ikke have troet, at vi ville være der, hvor vi er i dag. Der foregår nogle kvantespring, så det er svært at spå om, hvad der sker.«