Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 17
Fusion på Fyn fuldbragt
Fusion på Fyn
Af: Rikke Viemose
Det var en samling i mere end én forstand, da BUPL Fyn holdt stiftende generalforsamling i sidste uge. Efter 14 års adskillelse har BUPL Fyns Amt og BUPL Odense Kommune nu slået sig sammen til én fagforening.
»Jeg tror, at vi med denne fusion får større muligheder for at kunne gøre det bedre på Fyn. Vi vil få en mere professionel sagsbehandling, og kommunerne vil ikke længere have mulighed for at spille os ud mod hinanden, hvad de ind imellem har forsøgt,« siger den nyvalgte formand Lisbeth Schmidt Jespersen, der stillede op som den eneste kandidat til posten og blev valgt enstemmigt af de godt 200 fremmødte. Hun overtog altså ikke automatisk posten, som det kunne opfattes i sidste nummer af Børn&Unge.
Lisbeth Schmidt Jespersen - der afløste Margit Nielsen for Odense og Hanne Mikkelsen som formand for Fyn - blev i 1994 valgt til bestyrelsen for BUPL Fyns Amt og har siden 1996 også været HB-medlem. Derudover har hun været faglig sekretær i en årrække, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med det nye lønsystem og standarder og normer på institutionerne. Indtil den nye fynske fagforening får ansat en lønforhandler, fortsætter hun derfor også som sådan i afdelingen.
Lisbeth Schmidt Jespersen ser det som sin vigtigste opgave at sikre medlemsdemokratiet i fagforeningen og at "være i kontakt med medlemmerne". Derudover tror hun på en tredeling af fagforeningernes kræfter, så der fremover satses på både fagpolitik, personalepolitik og fagets udvikling. Tillidsrepræsentanterne er noget, der vil blive satset meget på i den kommende periode, og det var noget, som de fremmødte på generalforsamlingen var meget enige i.
Den nye bestyrelse for BUPL Fyn:
Lisbeth Schmidt Jespersen (formand), Lars Søgaard Jensen (næstformand og HB-medlem), Ulla Jensen (HB-medlem), Hanne Mikkelsen (tidligere formand for BUPL Fyns Amt, nu kasserer), Tommy Bredal (HB-suppleant), Anette Lukasiewicz (HB-suppleant).
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Sussi Damgaard, Anne Lund Nielsen, Mette Mikkelsen, Leif Rasmussen, Jeanet Gramm, Rikke Hundsdahl, Finn Pedersen, Susanne Larsen, Tina Hansen.
vie