Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 14
TEMA. KOMMUNALVALG 2013: Luk mig ind i varmen
Ud fra seminariet og klar til et job. Men på grund af nedskæringer bliver nyuddannede skubbet bag i køen af pædagoger, der skal omplaceres.
Af: Vibeke Bye Jensen
Drømmeuddannelsen var i hus, og nu skulle hun bare i gang med at dele sin nye viden med andre pædagoger til fordel for børnene. Louise Krüger Nielsen sagde ja til et vikariat i en SFO, fordi hun lige var flyttet til Aarhus fra Randers, og tænkte, at det var en god begyndelse. Nu er hun i sit tredje vikariat og længes efter et fast job.
»Men de er svære at få. For med de mange fyringer i Aarhus, står der en del pæda­goger i jobbanken, som først og fremmest skal tilgodeses, når der endelig er et ledigt job,« siger hun.
Louise Krüger Nielsen har ellers været tæt på det forjættede land flere gange. Først tabte hun kampen om job i det andet vikariat, hvor der blev opslået to ledige stillinger. Den ene blev besat af en ledig fra jobbanken, og den anden var der tre interne ansøgere til.
Senere i samme SFO blev den stilling, som Louise Krüger Nielsen havde vikarieret i, ledig. Louise og institutionen var enige om, at de var de rette for hinanden. Men så indførte kommunen ansættelsesstop, og igen gik jobbet til en pædagog fra jobbanken.
»Jeg fik at vide, at hvis de havde fået lov til at slå stillingen op, havde jeg fået den. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke er kvalificeret. Men der stod jeg så igen med håret i postkassen.«

Vraget af reglerne. Louise Krüger Nielsen kan sagtens forstå, at pædagoger, der er fyret fra faste stillinger, skal have en chance. Men det vil hun også gerne have.
»Det er træls, som vi siger her i byen, faktisk at kunne snuse til det job, man gerne vil have, og at det så er reglerne, der er imod én – ikke bare én, men flere gange. Og der er sikkert mange flere som mig, for der er nedlagt mange stillinger og færre job at søge,« siger hun.
Det tredje vikariat i en børnehave udløber til september, og så er Louise Krüger Nielsen igen ledig, hvis hun da ikke er så heldig at få en af de stillinger, som hun hele tiden søger.
»Nu håber jeg bare så meget på et fast job. For jeg savner at høre til et sted, hvor jeg kan bruge min viden og mit engagement på at opbygge relationer til børn, forældre og kolleger, som jeg ikke skal forlade efter kort tid,« siger hun.

Netværk er vigtigt. Louise Krüger Nielsen rykkede til Aarhus for at flytte sammen med kæresten. Det har betydet, at hun rejste fra det netværk af pædagoger og institutioner, som hun havde i Randers. Og med de relativt korte ansættelser, er det indtil videre et ret beskedent netværk, hun har kunnet opbygge.
»Jeg kender ikke nogen, der kender nogen, der kender mig og husker mig, hvis der er en stilling ledig,« siger hun.
Derfor opfordrer Louise Krüger Nielsen både kommunens jobcenter og BUPL til at udvide den netværksordning, der allerede findes et par måneder om året for unge, nyuddannede pædagoger.
»Men det er for lidt, at den kun fungerer i kort tid, for vi er jo nogle, som kunne have glæde af en netværksgruppe på alle tider af året. Både for at have nogle at snakke med, som er i samme båd, og for at opbygge et netværk, der måske kan føre til et fast job på et tidspunkt,« siger hun.

»Kære borgmester Jacob«
»I politikere snakker så meget om ungdomsarbejdsløsheden ved festlige lejligheder. Men I har en mulighed for at gøre noget ved den på pædagogområdet. I fik over 28 millioner kroner fra staten, som I ikke har brugt på bedre normeringer. Det kunne ellers have hjulpet på min og mange andres jobsituation. Brug de penge, I får fra staten, til det, som de er tiltænkt, nemlig højere kvalitet og bedre normeringer på daginstitutionsområdet. Så ville der være flere stillinger, som både vi nyuddannede og de pædagoger, der tidligere er blevet fyret, kan søge på lige vilkår. Og som det vigtigste vil det også betyde, at børnene kunne få bedre udviklingsvilkår, fordi der er flere pædagoger til at tage sig af dem.«
Louise Krüger Nielsen til borgmester Jacob Bundsgaard (S)

Louise Krüger Nielsen (26). Har været ansat i forskellige vikariater, mest i SFO, lige nu i en børnehave i Aarhus.