Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 18
Forskerinterview: En superspændende provokation
Friluftsrådet har erfaret, at pædagoger tager godt imod Niels Ejbye-Ernsts konstruktive kritik.
Af: Regner Hansen
Man kunne umiddelbart antage, at mange pædagoger ville reagere med dyb skepsis, når forsker Niels Ejbye-Ernst præsenterer dem for sine observationer og anbefalinger om deres rolle for naturformidling i børnehaver:
'Hvad? Er det nu ikke godt nok, sådan som vi gør det?'
Men tværtimod bliver pædagogerne revet med, fordi han er smaddermotiverende.
Det fortæller konsulent Ida Kryger fra Friluftsrådet. Hun har samarbejdet med Niels Ejbye-Ernst om flere konferencer, blandt andet i forbindelse med Friluftsrådets mærkningsordning Grønne Spirer for børnehaver. Her har mange pædagoger mødt den engagerede naturelsker.
»Niels Ejbye-Ernst understreger, at pædagogerne har en stor faglighed, og deres indsats er vigtig. Naturen klarer det ikke selv. Han tager pædagogerne på ordet, når de siger, at de vil lære børnene om naturen og give dem gode oplevelser. Pædagogerne er glade for at få hjælp til at gøre noget,« siger Ida Kryger.
Samme melding kommer fra Charlotte Buchhave, pædagogisk konsulent for 0-6-årige i Randers Naturcenter, som på vegne af Randers Kommune fremmer børns trivsel, læring og udvikling i naturen.
Naturcentret holdt for nylig en workshop sammen med Friluftsrådet, hvor Niels Ejbye-Ernst var en af oplægsholderne, og cirka 70 pædagoger deltog.
»Forskning skal jo være kættersk, og Niels Ejbye-Ernst kan godt provokere, men ingen af pædagogerne følte sig talt ned til. Tværtimod gav deltagere udtryk for, at det er super-spændende,« siger Charlotte Buchhave.
»Det er ikke nok at være derude. Vi skal som pædagoger arbejde med vores rolle, når vi er ude i naturen, så vi kommer væk fra det naive og højner det professionelle niveau. Vi skal tilføre viden, kunnen og færdigheder, når vi er sammen med børnene i naturen. Jeg håber og tror, at mange arbejder videre med det, når de kommer hjem i institutionerne,« siger Charlotte Buchhave.