Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 01
Opskriften på stilhed
Det var egentlig ikke meningen, at lydniveauet skulle blive lavere i Børnehuset Søholm, men alligevel har institutionen nu fået ArbejdsmiljøPrisen i kategorien 'støj'.
Af: Mirjam Røgeskov
Her er simpelthen så stille. Hvad er det, I gør?
Sådan spørger en PPR-samarbejdspartner undrende, da hun en dag træder ind i Børnehuset Søholm, som ligger i den nordjyske by Tårs.
Og først da går det op for institutionsleder Hanne Sort Rishøj, at støjniveauet i børnehaven faktisk er meget lavt. Den rolige atmosfære er åbenbart blevet så stor en selvfølge, at pædagogerne først lægger mærke til det efter et par år. Det har nemlig aldrig været et direkte mål for pædagogerne at sænke larmen, men alligevel er her så stille, at børnehaven netop har modtaget ArbejdsmiljøPrisen 2010 i kategorien 'støj'. Prisen uddeles af Arbejdsmiljørådet og skal være med til at fremhæve gode og alternative løsninger på arbejdsmiljøproblemer samt være en anerkendelse af de virksomheder, som har gjort et bemærkelsesværdigt arbejdsmiljøarbejde i årets løb.

Det er såre enkelt. Og hvad er det så, de gør i Søholm for at holde lydniveauet nede? Siden 1997 har børnehaven arbejdet med den pædagogiske metode International Child
Development Program (ICDP), der har fokus på et bedre samspil mellem barn og voksen.
Selvom et nedsat lydniveau altså ikke var et decideret mål, har metoden alligevel bragt den store sidegevinst med sig.
"Det er egentlig meget banalt. Vi pædagoger er jo rollemodeller for børnene, så når vi hæver stemmen, gør de det samme. Metoden har ganske enkelt lært os at arbejde på vores dialog med barnet, så vi siger tingene i et roligt tonefald i stedet for at råbe," fortæller Hanne Sort Rishøj.
Det er metodens otte samspilstemaer (se boksen), som giver pædagogerne redskaberne til at skabe en rolig atmosfære blandt Søholms 60 børn.
Og det virker.
"Når du er positiv og anerkendende over for barnet, bliver der skabt en god relation, og så bliver sammenspillet lige pludselig nemt. Hvis et barn for eksempel løfter rundt på en stol, beder vi ham roligt om at sætte stolen igen - og så gør han det altså uden at råbe tilbage. Det har simpelthen skabt et godt miljø, hvor det ikke længere er nødvendigt at hæve stemmen," siger Hanne Sort Rishøj.

Mere arbejdsglæde. Det støjsvage miljø bliver ikke kun skabt, fordi pædagogerne taler roligt til børnene. Personalet er nemlig også bevidste om at holde den lave tone, når de snakker indbyrdes og til forældrene.
"Det gennemsyrer hele institutionen og smitter meget af på arbejdsmiljøet. Efter at vi har implementeret metoden, har vi fået en meget større arbejdsglæde, og det viser sig også i vores APV´er. Når jeg vågner om morgenen, glæder jeg mig til at gå på arbejde," fortæller Hanne Sort Rishøj. Hun understreger, at det kræver, at den enkelte pædagog tør anerkende sit eget ansvar og ønsker at ændre de gamle kommunikationsvaner. Men så bærer det hårde arbejde til gengæld fornem frugt.
På institutionens diplom begrunder dommerkomitéen, hvorfor Søholm har fået ArbejdsmiljøPrisen, sådan her:
'Indsatsen er eksemplarisk, idet man gennem en ny metode ikke værner sig mod støjen, men reducerer støjen gennem ad­færdspåvirkning og adfærdsændring'.
Den flotte ros falder på et tørt sted.
"Selvom jeg er nordjyde, er jeg faktisk rigtig glad og stolt af prisen. Det er så dejligt at få anerkendelse for sit arbejde, og det tror jeg, vi har meget brug for som pædagoger," mener Hanne Sort Rishøj.
Skulle du sidde og tænke, at løbet er kørt for din institution, har Søholm erfaret, at det aldrig er for sent at tage fat på den lyddæmpende metode. Det afgørende er, at lederen går forrest, og at metoden holdes ved lige.

De otte samspilstemaer
International Child Development Program (ICDP) er et internationalt forebyggelsesprogram, der er lavet af de to norske psykologiprofessorer Henning Rye og Kartsen Hundeide. Centralt for metoden er ønsket om at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner. For at det skal lykkes, har metoden otte samspilstemaer, som skal være en ramme for, hvordan den voksne kan udvikle sin bevidsthed om egne virkemidler i kontakten med barnet:

1. Vis positive følelser, og at du er glad for barnet.
2. Juster dig efter barnet, og følg barnets initiativ.
3. Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at få gang i en 'følelsespræget samtale'.
4. Ros, og anerkend barnet.
5. Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, så I kan skabe fælles oplevelser.
6. Giv mening til barnets oplevelser ved at vise følelser og entusiasme.
7. Uddyb, og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet.
8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser.

Kilde: www.icdp.dk, hvor du kan læse meget mere om ICDP.