Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 09 Børn&Unge som e-paper
Kommuner sløser med tilsyn af daginstitutioner
Færre end hver femte af landets kommuner fører et fuldt ud systematisk tilsyn med deres daginstitutioner, viser en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Af: Vibeke Bye Jensen
Kommunerne har ansvaret for at sikre og udvikle kvaliteten af danske daginstitutioner, og det pædagogiske tilsyn indgår som et centralt element i det arbejde. Men kommunerne sløser gevaldigt med tilsynet, viser en evaluering fra ­Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Færre end hver femte kommune har et fuldt ud systematisk tilsyn, mens en del kommuner har en meget lav grad af systematik i den måde, de fører tilsyn på.
Selvom områdechef i EVA Anne Kjær Olsen mener, at tilsyn hverken er den eneste eller den sikre vej til daginstitutioner af høj kvalitet, er det alligevel relevant at se på, om tilsynet fungerer efter hensigten.
»Vores evaluering peger på, at selvom kommunerne generelt ­arbejder med at opfylde deres tilsynsforpligtelse, så er der områder, hvor mange kommuner med fordel kan udvikle deres tilsynspraksis,« siger hun.
Risikoen ved et usystematisk tilsyn er ifølge EVA, at udviklingen af daginstitutionerne også bliver usystematisk og dermed mangelfuld. For tilsynet skal ifølge lovgrundlaget netop bruges til at skabe udvikling i den enkelte daginstitution og kommunens institutioner generelt.
Evalueringen viser desuden, at en betydelig del af institutionslederne mener, at de ikke får støtte fra forvaltningen til at følge op på tilsynet. Og at kommunerne fører et endnu ringere tilsyn med de private institutioner, selvom der i loven står, at rammerne for tilsyn bør være de samme for både offentlige og private.

Læs hele raporten på eva.dk