Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
9 ud af 10 børn er glade for børnehaven
Af: Mikkel Prytz
Langt de fleste af de børn, der har deltaget i Dagtilbudstermometeret 2017, er glade for at gå i børnehave. De kan lide de andre børn og har gode venner, men over halvdelen bliver drillet af de andre børn, og hver fjerde får tit skældud. Der er også for meget larm, synes to ud af tre.
Dagtilbudstermometeret består blandt andet af ’Det talende spørgeskema’, hvor børnene får spørgsmål læst op, og hvor de med forskellige figurer og farver får hjælp til at se, hvordan man svarer ’ja’, ’nej’ og ’ved ikke’.
I undersøgelsen besvarer børn mellem 4 og 6 år spørgsmål om det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnene er ikke tilfældigt udvalgt, og resultatet kan derfor ikke siges at gælde for alle børn i den aldersgruppe. Dansk Center for Undervisningsmiljø, som står bag Dagtilbudstermometeret, siger, at tallene giver ’et fingerpeg’ om, hvordan børn oplever miljøet i deres daginstitution, og kaldt det et ’øjebliksbillede’, for børn svarer på spørgsmålene ud fra, hvordan de har det her og nu.