Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 29
Kongresafstemning: Stadig syv i forretningsudvalget
For anden kongres i træk skulle de delegerede stemme om størrelsen på BUPL's daglige ledelse, forretningsudvalget. Og igen var der fem stemmer for lidt til at gennemføre nedskæringen.
Af: Steffen Hagemann
Igen i år var der lagt op til, at forretningsudvalget, BUPL's daglige politiske ledelse, skulle skæres ned fra syv til fem medlemmer. Og igen var det en tæt afstemning, der afgjorde, at der ikke skulle ske nogen ændring.
Et flertal i hovedbestyrelsen stod denne gang bag forslaget, der angiveligt skulle sikre BUPL en 'landsledelse, som dagligt, hurtigt og sammenstemt kan agere eksternt og således tegne BUPL over for medlemmerne og omverdenen', som der stod i begrundelsen til forslaget.
Hovedbestyrelsesmedlem Carin Luisa Weibull, BUPL Århus, var en af modstanderne af forslaget.
"Vi vil et BUPL, som markerer sig politisk, som blander sig i samfundsdebatten, kæmper for vores profession, vores vilkår, vores løn og for velfærden. Det er benhårdt politisk arbejde. Derfor skal vi ikke reducere vores politiske ledelse i BUPL," sagde hun.
Hovedbestyrelsesmedlem Dorte Ellegaard, BUPL Nordsjælland, mente nu nok, at der var grund til at skære i antallet af forretningsudvalgsmedlemmer.
"Et flertal i forretningsudvalget mener, at opgaven kan løses af fem. Det flertal har vel taget stilling til, at opgaven kan løses af fem," fremhævede hun.
Bjarne Rønne Kofoed fra BUPL Hovedstaden var skuffet over, at diskussionen om forretningsudvalgets størrelse igen kom op. Og han mente ikke, at han havde hørt de gode argumenter for at reducere forretningsudvalgets størrelse. Han ville i hvert fald ikke umiddelbart købe argumentet om, at et mindre forretningsudvalg ville være mere dynamisk.
"Hvorfor ikke bare tre, så vil det være rigtig dynamisk," sagde han og satte trumf på:
"Claus Hjort (Frederiksen, finansminister, red.) synes også, der kun skal være fem."
Om det var det, der gjorde udslaget, skal være usagt, men forslaget faldt igen.
Præcis samme forslag var oppe på kongressen for to år siden, og den gang manglede forslaget fem stemmer i at have de totredjedelsflertal, som er nødvendigt i den slags beslutninger. Der er nemlig tale om ændringer af BUPL's love, og de kan kun vedtages med totredjedelsflertal.
Men de to år havde ikke rokket ved de kongresdelegeredes holdning. Igen i år manglede der nemlig fem stemmer i at få forslaget vedtaget. 140 stemte for forslaget, 67 imod, og 11 undlod at stemme.
Et forslag om at afskaffe de politisk valgte rejsesekretærer faldt også igen. Ligeledes faldt forslaget om at fratage rejsesekretærerne stemmeret på kongressen.