Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 26
Kontigent: Pensionister i job skal også betale
Efterlønnere og pensionister, der stadig arbejder, skal fremover betale kontingent til BUPL. Arbejder man under 100 timer om året, er man dog fritaget for kontingent.
Af: Steffen Hagemann
Fra 1. oktober skal efterlønnere og pensionister i BUPL betale kontingent, hvis de stadig har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontingentet afhænger af, hvor mange timer man arbejder, ligesom det er for alle andre aktive medlemmer af BUPL. Arbejder man under 100 timer om året, skal man ikke betale kontingent.
I BUPL er omkring 2700 medlemmer på efterløn. A-kassen skønner, at 30 procent af dem stadig har en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det er reglerne om fleksibel efterløn og pension, der får folk til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor er det også naturligt, at de skal betale kontingent i forhold til beskæftigelse, fremhæver hovedkasserer i BUPL, Flemming Brøgger Andersen.
"Sagen opstod, fordi vi havde en tillidsrepræsentant, der samtidig var pensionist, og som ikke betalte kontingent," fortæller Flemming Brøgger Andersen.
Ifølge BUPL's love er pensionister kontingentfri, men samme love fastslår, at man kan optages som aktivt medlem, når man er ansat i en stilling inden for BUPL's organisationsområde.
Sagen blev forelagt BUPL's hovedbestyrelse, der fortolker BUPL's love sådan, at man skal være aktivt betalende medlem, når man er i arbejde, påpeger Flemming Brøgger Andersen.
"Men vores medlemsafdeling vil ikke opbygge et bureaukrati og indlede klapjagt på pensionister og efterlønnere. Ordningen er betinget af, at man melder ind, at man har arbejde," siger hovedkassereren.

Muligheder for arbejde. Har man ikke lyst til at forlade arbejdsmarkedet, selvom dåbsattesten fortæller, at det er ved at være tid, findes der flere muligheder for at kombinere tilbagetrækning og arbejde.
Efterlønnere kan få fleksibel efterløn, hvor de kan arbejde op til 29 timer om ugen, mens de er på efterløn. Arbejdstiden modregnes time for time i ens efterløn.
For pensionister findes der flere muligheder. Man kan frit tjene op til 30.000 kroner om året, uden at det får indflydelse på pensionens størrelse. En grænse på 30.000 kroner svarer for eksempel til, at man kan tjene omkring 120 kroner i timen 250 timer årligt. Hvilket igen svarer til knap en dags arbejde hver uge i 40 uger om året.
Pensionister kan også få udskudt deres pension, hvis de arbejder mere end 1000 timer om året. Den ordning har det tillokkende, at jo længere tid man udskyder sin pension, jo højere bliver pensionen.

Kontingent
Kontingentsatser for BUPL (kun fagforening):
Fuldtid, ansat over 30 timer 493 kr. pr. måned
Deltid, 15-30 timer 383 kr. pr. måned
Deltid, 1-14 timer 181 kr. pr. måned