Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 07
Lær af os. Dialogiske samtaler inddrager forældrene
Handleplaner for de 12 børn i specialbørnehaven Galaksen udvikles sammen med forældrene. De dialogiske samtaler, hvor forældrene kommer med deres ønsker, er udviklet af pædagogerne.
Af: Vibeke Bye Jensen
Det ville vi
Vi ville have et mere inkluderende samarbejde med forældrene. Tidligere var det os, der satte målene for børnene og spurgte forældrene, hvad de syntes. Men for at få forældrene mere på banen udviklede vi en samtalemodel, der inddrog forældrene mere i handleplanen for børnene. Vi håbede, at det ville give andre og bedre perspektiver på børnene, og at det ville betyde et bedre samarbejde om børnenes udvikling og trivsel. Fordelen skulle være, at når alle rundt om barnet havde været med til at opstille målene, var det nemmere at arbejde sammen om det.

Sådan gjorde vi
Sammen med to aktionsforskere udviklede personalet en samtalemodel, hvor forældrene fortæller, hvad der skal være udviklingsmålene for deres barn. Vores hovedopgave er at lytte og stille spørgsmål. Men vi kan også selv komme med forslag.Siden modellen blev til, har vi brugt den på de to årlige handleplansmøder til stor glæde for både forældre og personale. Vi skal holde os til seks kategorier, som kommer hele vejen rundt omkring barnets udviklingsmuligheder. Den ligeværdighed, vi oplever i udarbejdelsen af handleplanerne, smitter af på den daglige kontakt, som også er blevet mere ligeværdig.

Det lærte vi
Ved at lytte til forældrenes ønsker har vi i højere grad fået øjnene op for, hvordan barnet kan støttes i at fungere bedre i familien. Samarbejdet er mere ligeværdigt, fordi vi har sluppet vores monopol på viden om barnet. Samtidig bliver vores faglighed udfordret af at skulle være i åben dialog med forældrene i stedet for bare sidde med ’de rigtige svar’. Det giver forældrene en tryghed, at vi er åbne over for deres syn på deres børn. Og når man har sat målene op i fællesskab, er det nemmere at arbejde sammen om at opnå dem – eller ændre dem, hvis det er bedre.

Vores råd til andre
1. Man skal turde være i dialog og give slip på vidensmonopolet.
2. Vær åben over for forældrenes perspektiver på barnet.
3. Tilpas modellen til det sted, man arbejder.

Om projektet
I et aktionsforskningsprojekt fik personalet i specialafdelingen Galaksen i Hørning Børneunivers mulighed for at udarbejde en handleplansmodel, der skulle sikre mere forældreinddragelse i arbejdet med børnene, som er fra 0-6 år. Forskerne har skrevet en bog om projektet i både kort og lang form. De kan downloades gratis på kortlink.dk/dwd4 og kortlink.dk/dwd7. Det er også muligt at se forældresamtaler på YouTube ved at søge på ’dialogiske forældresamtaler’. Du kan komme i kontakt med Mette Eskesen eller Anett Tolstrup fra Galaksen på mette.eskesen@skanderborg.dk eller anett.tolstrup@skanderborg.dk