Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
BUPL KONGRES. Kandidaterne, der stiller op
BUPL kongressen nærmer sig. Her præsenteres kandidaterne, der stiller op.
Af: Steffen Hagemann Trine Vinther Larsen Mikkel Prytz
Birgitte Conradsen, næstformand, genopstiller

Pædagogerne skal mærke bedre vilkår

Hvorfor genopstiller du som næstformand?
»Der bliver talt rigtig meget om pædagogisk kvalitet, gode normeringer og høj pædagogandel, og jeg vil rigtig gerne være med til at fortsætte vores pres på beslutningstagerne. Vi har aldrig før været så synlige på den politiske dagsorden, og der er nogle politikere, der skal holdes fast på deres ord og intentioner, så det ikke bliver ved det, men så pædagogerne kan mærke, at deres arbejdsvilkår bliver bedre. Det er det, vi er her for, og det, jeg vil arbejde for.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Med mig som næstformand får man en holdspiller. Det, vi har opnået i BUPL, har vi opnået, fordi forretningsudvalget har arbejdet sammen som et stærkt hold. Derudover har jeg med årene opbygget viden og erfaring på især de områder, jeg har politisk ansvar for. Det gælder privatområdet og specialområdet, og på begge områder er vi i dag en attraktiv medspiller for såvel medlemmer som samarbejdspartnere. Jeg er klar til endnu et ryk for fællesskabet.«

For to år siden sagde du, at din største faglige sejr ville være, at BUPL i højere grad ville fremstå som en bred faglig organisation, som også favner inden for mange nicheområder. Hvordan er det gået med det?
»Det er stadig mit mål, men faktisk er vi lykkes ret godt med det. For lad os sige for fire år siden, tænkte man ikke lige BUPL, hvis man ikke arbejdede i daginstitution eller et fritidstilbud, men nu er BUPL det naturlige valg for pædagoger, der arbejder med pædagogik på mange forskellige områder.«

Hvad er din største sejr om to år?
»Indadtil ønsker jeg, at vi om to år kan se tilbage på en kongresperiode, hvor vi fagforeninger og forbund imellem har udviklet de faglige, politiske værksteder og har fået mere samarbejde om fx uddannelse af tillidsrepræsentanter og indsatsen på uddannelsesstederne. Udadtil vil den største sejr være en landsdækkende forbedring af normeringer og pædagogandel. Jeg håber også, at vi om to år vil have taget et endnu større skridt på vejen mod ligeløn.«

Om Birgitte Conradsen (53)
Pædagog fra Jelling Socialpædagogiske Seminarium i 1992.
Bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Århus Amt i 1997 og formand siden 1999.
Valgt til forretningsudvalget i 2004.
Fra 2006 næstformand i BUPL’s forretningsudvalg.
Pædagogerne skal mærke bedre vilkår

Dorte Ellegaard, medlem af BUPL’s Hovedbestyrelse, stiller op til posten som næstformand

Jeg har en skarpere fagpolitisk profil

Hvorfor stiller du op som næstformand?
»Jeg mener, jeg kan bidrage til at udvikle BUPL’s fagpolitiske profil. Og det kan jeg, fordi jeg har en dyb og bred erfaring med det fagpolitiske arbejde både i BUPL Nordsjælland og i hovedbestyrelsen.
Jeg har i mange år spillet på både det landspolitiske i hovedbestyrelsen og det lokalpolitiske i mit daglige arbejde. Men jeg vil helt klart bidrage med det lokalpolitiske. Det er mit ståsted.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Jeg vil bidrage med en skarpere fagpolitisk profil. Jeg har jo siddet med alle sagerne og ved, hvor skoen trykker, når man er pædagog og skal omsætte overenskomsten lokalt. Vi skal have et strategisk fokus på, hvad er det, vi vil udfordre KL på ved næste overenskomstforhandling, for eksempel at der er ledere, der ikke kan planlægge deres egen arbejdstid, og støttepædagoger, der ikke får støttetillæg, fordi de ’bare’ laver inklusionsarbejde.«

Hvilke områder vil du fokusere på i det politiske arbejde?
»Det var det sværeste spørgsmål. Lige nu har jeg jo alle områder. Og jeg synes ikke, man kan tage det ene område frem for det andet. Vores overenskomstarbejde skal jo understøtte vores professionsarbejde, og vores professionsarbejde skal understøtte vores overenskomstarbejde. Vi skal have minimumsnormeringer, også på det fritidspædagogiske område, som vi skal have meget mere på banen, for det er blevet udsultet siden skolereformen.«

Hvad er din største sejr om to år?
»Hvis jeg skal drømme, så er min største sejr, at der er påbegyndt et arbejde med en lønreform i det offentlige, så fag med samme værdi for samfundet klassificeres ens. Det er ligelønsprojektet, men det skal udvikles. Det kan vi ikke gøre indenfor overenskomstens rammer, så vi skal have hjælp fra andre. Og at minimumsnormeringer bliver betragtet som lige præcis det, det er, et minimum, og ikke en standard, som kommunerne tror, at de kan nøjes med at leve op til.«

Dorte Ellegaard (54)
Uddannet børnehavepædagog fra Frøbelseminariet i 1988
1988-1989: Carlsro Børnehave i Hvidovre. Barselsvikar.
1989-1995: Byparkens Børnehave i Hvidovre.
1995-2001: Lindehuset i Slangerup (Børnehave og opstart af Slangerups første vuggestue).
2000 – 2001: FTR i Slangerup Kommune.
2001 – til nu: Faglig sekretær i BUPL Frederiksborg Amt/BUPL Nordsjælland.
2004 – til nu: Hovedbestyrelsesmedlem.
2017 – til nu: Næstformand i BUPL Nordsjælland.

Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer

Med mig får I en holdspiller

Hvorfor genopstiller du som hovedkasserer?
»Fordi vi i BUPL har oparbejdet en status, hvor vi i fællesskab i den grad har fået sat betydningen af pædagogers vigtige arbejde på den politiske dagsorden. Det holdarbejde og det knokleri tager jeg gerne en tørn til med, så vi kan komme helt i mål. Der er så mange skåltaler i politik, men kun lidt politisk handling. Jeg vil stille politikerne til ansvar og kræve handling bag de mange fine ord, så udviklingen bliver, at de begynder at investere i børn og unge.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Med mig får BUPL og medlemmerne en arbejdshest og en holdspiller. Jeg bidrager til, at vi som organisation går samlet til forhandlingsbordet, og at vi går samlet derfra igen. For mig er det vigtigt, at vi finder en måde at bruge hinandens styrker på. Kampen om ressourcerne er hård, og jo stærkere vi står sammen, jo mere kan vi påvirke. Der er brug for holdånd og for, at vi motiverer og understøtter hinanden – og ikke sætter personer, men faget forrest.«

For to år siden sagde du, at din største faglige sejr ville være et lovkrav om minimumsnormeringer. Hvordan er det gået med det?
»Vi er der ikke endnu, men langsomt går flere folketingspartier ind for minimumsnormeringer. Jo mere vi taler om det, jo tyndere bliver argumenterne imod, så vi skal blive ved. Jeg er spændt på at se, hvad valget bringer. Regeringen har erkendt, at der skal ressourcer til, og afsat penge til pædagoger i udsatte område, og Mette Frederiksen (S) vil være børnenes statsminister.«

Hvad er din største sejr om to år?
»At den styrkede pædagogiske læreplan er realiseret efter intentionen: Ved at vi har bragt pædagogikken tilbage i centrum, institutionerne definerer selv den pædagogik, de arbejder efter, og vi har fået en styrket evalueringskultur, der højner den pædagogiske faglighed. Det vil give os et tydeligt sprog for, hvad det er for en forskel, pædagogisk arbejde gør. Og så håber jeg stadig, at vi har nationalt har fået minimumsnormeringer og lokalt investerer i børn og unge.«

Genopstiller
Om Lasse Bjerg Jørgensen (50)
Pædagog fra Frøbelseminariet i 1991.
Tidligere leder af daginstitutionen Damhuset, Vanløse.
Medlem af bestyrelsen i BUPL København, medlem af arbejdsgruppen om BUPL’s
faglige profil.
Mangeårig tillidsrepræsentant i Albertslund Kommune, medlem af bestyrelsen i det tidligere BUPL Afdeling 4.
Fra 2006 faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg
Fra 2012 hovedkasserer.

Lars Søgaard Jensen, Faglig sekretær, medlem af forretningsudvalget, genopstiller

Jeg vil gøre arbejdet færdigt

Hvorfor genopstiller du som faglig sekretær?
»Det er et spændende arbejde, og vi har et godt hold i forretningsudvalget. Vi er godt i gang med at føre vores ideer ud i livet sammen med og for BUPL. Men vi er ikke helt i mål i forhold til det, en organisation skal kunne i 2018. Det handler om at få en organisation, der rykker som et fællesskab, lige fra medlemmerne og tillidsrepræsentanterne til de lokale fagforeninger og forbundshuset. Det arbejde vil jeg gerne gøre færdigt.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Jeg kan bidrage med mit fokus på, at vi netop er et hold og et fællesskab. Det er ikke solopræstationer, der får BUPL til at fungere. Jeg kan også bidrage med den erfaring, jeg har med at arbejde i organisationen. Når vi planlægger nye indsatser, vil jeg stædigt insistere på at kigge hele vejen rundt og tænke alle ind – både medlemmer, tillidsfolk, lokale fagforeninger, forbundshuset og forretningsudvalget.«

For to år siden sagde du, at din største faglige sejr ville være at få hele fritidsområdet op på den politiske dagsorden på lige fod med dagtilbudsområdet. Hvordan er det gået med det?
»Der mangler noget endnu, før fritidsområdet for alvor er på den politiske dagsorden. Når vi snakker børn og unge fra 6-18 år, er det skole og ungdomsuddannelse, der fylder i politikernes billede. Det er svært at trænge igennem med, hvad fritidspædagogik og ungdomspædagogik faktisk kan i forhold til børn og unge.«

Hvad er din største sejr om to år?
»At få fritidspædagogik og pædagogen i skolen højere op på politiske dagsorden. Så politikerne rent faktisk ved, der er gode fritidstilbud, og at pædagoger er med til at styrke børn og unges selvværd, udviklingsmuligheder og i det hele taget chance i livet. Hvis det bliver en kendt dagsorden på Christiansborg, i kommunerne og i KL, så er jeg nået langt. Vi er begyndt at arbejde godt sammen med Ungdomsringen og andre på området, men der er lang vej endnu.«

Om Lars Søgaard Jensen (57)
Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium i 1987.
I fem år arbejdet som pædagog i fritidsordninger i Odense – blandt andet i Vollsmose.
Først tillidsrepræsentant, derefter siden 1992 valgt som faglig sekretær først i det tidligere BUPL Odense og dernæst i BUPL Fyn.
Fra 2003 formand for BUPL Fyn.
Faglig sekretær i forretningsudvalget siden 2014.

Mette Skovhus Larsen, Faglig sekretær, medlem af forretningsudvalget, genopstiller

Jeg vil styrke arbejdspladskulturen

Hvorfor genopstiller du som faglig sekretær?
»Jeg oplever, at pædagogfaget har fået større anerkendelse i de seks år, jeg har været med i forretningsudvalget. Ikke bare hos forældrene og befolkningen, men også hos politikerne. Samtidig står flere og flere pædagoger op for deres fag og deres vilkår, og det er fedt at se. Men der er langt fra de rosende ord og så til de reelle arbejdsvilkår – arbejdsmiljøet er mange steder kun blevet værre. Det skal vi sammen gøre op med. Derfor stiller jeg op igen.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Vi skal aktivere, involvere og engagere så mange pædagoger som muligt, hvis vi skal stå stærkest muligt i vores kamp for bedre vilkår. De sidste to år er vi blevet flere medlemmer, men også aktive tillidsfolk, meningsdannere og aktive stemmer på arbejdspladserne. Vi er i konstant dialog med vores medlemmer og tager deres problemstillinger med i vores politik. De kan se sig selv i BUPL. Jeg kan bidrage til, at vi bliver ved på den måde.«

For to år siden sagde du, at din største faglige sejr blandt andet ville være en større inddragelse og konkrete, fagpolitiske resultater. Hvordan er det gået med det?
»OK18 er for mig at se et rigtig godt eksempel på, hvordan mange pædagoger blev aktive i en fælles sag om bedre vilkår. Ikke kun dem, der mødte op foran forligsinstitutionen, men også dem, der mødte på arbejde i ’Vi er mere værd’-t-shirts, og mange andre. Kampen er ikke vundet, men vi har taget nogle skridt i den rigtige retning.«

Hvad er din største sejr om to år?
»Jeg er politisk ansvarlig for arbejdsmiljø. Mange pædagoger oplever, at de ikke kan gøre deres arbejde godt nok, fordi de er presset af normeringer og vilkår. Den følelse giver rigtig mange pædagoger stress, og det er ikke ok. Svaret her er først og fremmest bedre normeringer, men også tid til faglig refleksion. Det kræver en stærk arbejdspladskultur. Det ville være en sejr, at vi i BUPL bliver bedre til at understøtte AMR, TR og selvfølgelig lederne i at skabe netop det.«

Om Mette Skovhus Larsen (35)
Pædagog fra Gladsaxe Seminarium i 2007
2007-2009 faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS)
Arbejdet på fritidshjem og i vuggestue i København
2012 – til nu faglig sekretær i BUPL's forretningsudvalg