Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 05
Bupl mener: En god start på livet
De børn, der ikke får et kvalitetsdagtilbud, bliver stillet ringere senere i livet end deres jævnaldrende.
Af: Flemming Brøgger Andersen
Hvad er rammerne for børn og fællesskaber og fællesskabets børn i daginstitutioner, SFO'er og klubber? Det var dagsordenen, da Kommunernes Landsforening (KL) holdt børnepolitisk topmøde i sidste uge.
Kommunalpolitikere, forvaltningschefer, ledere og interessenter på området var samlet i Aalborg i to dage. BUPL var også med for at bidrage med pædagogernes og ledernes input.
Pædagoger skaber nemlig rammerne om børnenes fællesskaber, men ifølge en undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for nylig har lavet for BUPL, er det ikke alle børn, som får adgang til fællesskabet.
Der er en tendens til, at færre børn af lavindkomstfamilier og familier med ingen eller kort uddannelsesbaggrund benytter dagtilbud for de 1-5-årige. En tidligere undersøgelse har vist, at samme billede tegner sig for fritidsinstitutionerne.
Det er et problem, fordi vi ved, at netop når børn benytter et kvalitetsdagtilbud, har det en positiv betydning for deres muligheder for at klare sig godt i skolen og i livet.
Undersøgelsen viser, at de nuværende fripladsregler ikke udgør et værn mod den skæve udvikling. Selv i familier, der kan modtage fuld friplads, er der en mindre tendens til at benytte et dagtilbud.
Men særligt slemt står det til for lavindkomstfamilier, som skal betale helt eller delvist for dagtilbuddet.
Konsekvensen kan opgøres meget kontant: Det skabes en stigning i uligheden i samfundet. De børn, der ikke får et kvalitetsdagtilbud, bliver stillet ringere senere i livet end deres jævnaldrende. Er det det, vi vil?
Kommunerne er ellers vældigt optaget af indsatsen over for de særligt udsatte børn og børn med særlige behov, og det er da også en vigtig indsats. Men hvis det almene tilbud skal holde for, når pengene skal findes, som det i vidt omfang er tilfældet i øjeblikket, så skaber vi betingelserne for en negativ spiral, hvor vi øger antallet af børn, som får brug for en særlig indsats i dagtilbuddet senere i livet eller i skolen.
Her er forebyggelse mindst lige så vigtig som helbredelse. Investeringer i gode vilkår i de almene tilbud vil føre til, at færre børn får brug for en særlig indsats, og der er større sandsynlighed for, at de bliver selvforsørgende som voksne. Det viste en rapport fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for nylig.
Vi kan lige så godt vænne os til tanken om, at livet begynder ved fødslen, og skal det gives gode betingelser, starter den fælles indsats også her. Pædagoger er centrale i denne indsats.
Derfor er det også vigtigt, at de gode oplæg og de mange diskussioner på topmødet i Ålborg ikke bliver ved snakken, men at kommunerne i de kommende år virkelig satser lige så kraftigt på investeringer i almene pædagogiske tilbud af høj kvalitet til alle børn som på indsatsen over for særligt udsatte børn eller børn med særlige behov.