Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 08
BUPL mener: Retur til afsender
Men der en en anden vej - en vej, hvor investeringer sætter gang i samfundshjulene i stedet for fortsatte nedskæringer.
Af: Tonny Andersen
Normalt glæder jeg mig over at få en pakke, men de fleste mennesker har nok også prøvet at få en pakke, de blev mindre glade for. Regeringens netop offentliggjorte 2020-plan er pakket ind som en reformpakke, men den handler ikke om reformer. Den handler om besparelser. Statsministeren taler om at sikre velfærden, men i virkeligheden svinger regeringen endnu en gang sparekniven og sætter den offentlige sektor på skrump som aldrig før.
Regeringen har regnet sig frem til, at der kommer til at mangle 47 milliarder kroner i 2020 for at få statens indtægter og udgifter til at balancere. De 24 milliarder kroner er allerede sparet i den såkaldte genopretningspakke, der blev vedtaget sidste år. Her blev dagpengeperioden halveret, det blev gjort sværere at genoptjene dagpengeretten, og der blev indført nulvækst i kommunerne fra 2011-2013.
Nøgleelementerne i regeringens nye plan er tilbagetrækningsreformen, som indebærer, at alderen for efterløn og folkepension hæves fem år tidligere end oprindelig aftalt i Velfærdsforliget fra 2006. Således skal man allerede i 2014 tage fat på gradvist at afskaffe efterlønnen ved at hæve efterlønsalderen og helt fjerne retten for folk under 45 år. Og i 2019 tager man fat på gradvist at hæve folkepensionsalderen.
Forslaget afskaffer efterlønnen uden at løse de reelle problemer på arbejdsmarkedet. Hvis man skal få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, er det afgørende med forbedringer af arbejdsmiljøet og investeringer i uddannelse, hvilket BUPL gentagne gange har påpeget.
I 2020-planen opererer regeringen også med en benhård styring af kommunernes økonomi med fortsat nulvækst til 2013 og kun minimal vækst derefter, samtidig med at der er krav om fortsatte udliciteringer og effektiviseringer. Det offentlige forbrug skal ifølge planen reduceres fra 29 til 27 procent af bruttonationalproduktet.
Det er ikke pædagogernes, de ældres eller efterlønnernes skyld, at der er kommet et stort hul i de offentlige budgetter, som regeringen nu vil stoppe med voldsomme nedskæringer. Hullet er derimod skabt af regeringens og Dansk Folkepartis skattestop og ufinansierede skattelettelser. Med 2020-planen vil regeringen forringe efterlønnen, hæve pensionsalderen, spare på SU'en og fastlåse de offentlige udgifter. Det sidste vil kaste titusinder af offentligt ansatte ud i arbejdsløshed.
Det er de arbejdsløse, børnefamilierne, efterlønnerne og pensionisterne, som skal bære byrden, fordi regeringen ikke har magtet at styre økonomien.
Men der en en anden vej - en vej, hvor investeringer sætter gang i samfundshjulene i stedet for fortsatte nedskæringer. Det er absurd at diskutere besparelser, konvergenskrav og nedskæringer, når der er behov for at skabe arbejde og øgede indtægter til statskassen.
Hvis pædagoger skal sikres mulighed for at udføre kvalificeret pædagogisk arbejde, er det investeringer og ikke fortsatte nedskæringer, der er brug for.