Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 14
Sendetid: Tv-holdet rykker ud
Dueholmskolen på Mors har sin egen tv-kanal, og børnene er både journalister og kamerafolk. En pædagogisk aktivitet, der giver forældrene enestående muligheder for at leve med i SFO’erens hverdag
Af: Kurt Balle Jensen
Det er en fast pigehånd, der holder om mikrofonen. Det er en smart mikrofon, og der står SFO-TV på den.
»Hvad glæder du dig allermest til?« spørger den unge journalist, og det må interviewofferet lige tænke lidt over.
»Til at vi skal lege,« kommer svaret så en smule tøvende.
SFO’en på Dueholmskolen i Nykøbing Mors skal på udflugt, og det skal der selvfølgelig laves et indslag om til egen tv-kanal. Så kan børnene senere sidde derhjemme og se det sammen med deres forældre. Og det er ikke kun særlige begivenheder og ture, der laves indslag om. Der laves også reportager om de faste aktiviteter i SFO’en, så forældrene kan få et indblik i dagligdagen i SFO´en. Men hvad går det hele ud på, og hvilke pædagogiske og andre overvejelser ligger der bag det utraditionelle initiativ på Mors?
»For få år siden havde vi til et forældremøde lavet en lille video, hvor vi viste dagligdagen i vores SFO. Det kom til at fylde noget mere på mødet, end vi havde regnet med. Forældrene var virkelig glade for det. Derfor var vi egentlig heller ikke i tvivl, da vores nye medhjælper, Kenneth K. Kristensen, foreslog oprettelse af en tv-kanal,« fortæller SFO-leder Vivi Andreasen, Dueholmskolen.

Mange sidegevinster. Sidste efterår gik tv-kanalen så i luften. Det er først og fremmest 3.-klasse-børn, der er journalister og kamerafolk. Stort set hver dag laves der indslag, og de redigerede udsendelser lægges på jævnligt. I hjemmene giver det forældrene en enestående mulighed for at sidde sammen med børnene hjemme ved computerskærmen og følge med i, hvad der sker, og få dem til at fortælle mere.
Vivi Andreasen har været pædagog i 26 år og leder i 14 år. Hun har oplevet, hvordan kommunikationen med forældrene har ændret sig meget gennem årene, og hun ser tv-kanalen som yderligere et medie, der blot giver nogle flere muligheder.
»Det vigtige er at undgå, at væsentlige informationer til hjemmene går tabt. Vi lægger jævnligt forældrebrev ud på Forældreintra, og det bliver vi ved med. Tv er blot en udbygning, men der er mange sidegevinster ved på den måde at kunne supplere med levende billeder, og det er vores klare indtryk, at forældrene er rigtig glade for det. Vi oplever da også, at stort set alle forældre skriftligt giver tilladelse til, at deres børn må blive filmet til de forskellige tv-indslag,« siger Vivi Andreasen.

Ingen må udstilles. Informationen omkring projektet er både mundtlig og skriftlig. Forældrene kan være sikre på, at tv-kanalen kun vises i et lukket forum på nettet, som der gives adgang til gennem børnenes kode.
»Samtidig har vi nogle helt klare retningslinjer for, hvor og hvordan der må optages. Det er helt udelukket, at der kan foretages optagelser af børn uden tøj eller i gennemsigtigt badetøj. Selvom vi har et lukket forum, kan forældrene være trygge og sikre på, at der ikke bliver fortaget krænkende optagelser af deres børn. Der er heller ingen, der ufrivilligt gøres til grin eller udstilles. Der må gerne laves sjov, men ikke på en måde, så et barn bliver tildelt en klovnerolle. Udgangspunktet er, at det skal være glad og positivt tv fra hverdagen og særlige aktiviteter,« siger lederen.
Redigeringen er sidste sikkerhedsskanse for, at reglerne ikke overtrædes. Skulle der være optagelser i modstrid med reglerne, slettes de, og det er den voksne Kenneth, der sørger for det i redigeringen. Men børnene kender også selv reglerne, og de ved udmærket, at grimt sprog ikke hører hjemme i en tv-kanal. Hvis der står nogle og råber grimt bagved, når der optages, bliver det gjort om. Man snakker pænt til hinanden og bruger et ordenligt sprog. Og måske bliver det en vane, også når mikrofonen ikke er i nærheden?

Dokumentation og synliggørelse. Pædagog Anna Marie Molnit er både medarbejder og forælder til to børn i SFO’en. Og hun er i begge roller glad for tv-kanalen:
»Det er nytænkning og et frisk initiativ, og det er med til at synliggøre os. Og så er det er en god dokumentation for, hvad der sker i vores institution. Jeg synes, det er en fornøjelse at opleve, hvordan børnene tager det meget seriøst. Det er jo små journalister. Forældrene får et indblik i børnenes hverdag, og det er jo ikke alle, der kommer i institutionen. Det kan for eksempel være på grund af skilsmisse, hvor den ene af forældrene måske slet ikke bor i byen mere. Med tv-kanalen når vi ud til alle med SFO’ens hverdagsliv, og samtidig er det med til at gøre børnene selvstændige. Vi kan da også høre, at børnene i anden klasse går og glæder sig til, at det bliver deres tur.«

TV skal integreres. SFO-TV udvikler sig stille og roligt. Til efteråret skal pædagogerne have et kursus, så de kan blive bedre til at bruge den nye mulighed, for selvom børnene har ansvar og selv optager, interviewer og så videre, skal de voksne være med. Når man deltager i en aktivitet uden for huset, for eksempel en skøjtetur, kræver det i sig selv en del af pædagogerne at sørge for selve aktiviteten. Så kan resultatet let blive, at man kommer hjem uden nogen optagelser, der kan bruges, og så ærgrer alle sig. Derfor skal de voksne sørge for, at tv-arbejdet integreres i aktiviteterne, og det er noget af det, der skal arbejdes mere med.
Planer er der flere af. Hvad med en tv-serie? Og hvad med at tage emner som mobning op? Der er også tanker om måske at lave en form for OBS, som det kendes fra ’de voksnes tv’, bare som OFS: ’Oplysninger til Børnene/Forældrene om SFO’en’.
»Hvis vi for eksempel skal fortælle, at vi ikke kan sørge for at give mere end 200 børn solcreme på, kan vi på tv gøre det med humor ved at vise en forpustet pædagog stå foran en lang række børn med en flaske solcreme. Det gør det jo lidt sjovere end en skriftlig henvendelse, der let kan virke som en løftet pegefinger,« siger Vivi Andreasen.

Sådan fungerer SFO-TV
• SFO-TV er en pædagogisk aktivitet for 3. klasseeleverne i SFO på Dueholmskolen. Aktiviteter præsenteres, og der laves reportager fra udflugter mv.
• Indslagene lægges ud på Skole Tube, hvor elevernes adgangskode til UNI-login giver adgang. Der er dermed ingen risiko for, at indslagene kan komme ud på YouTube eller lignende.
• Et indslag er typisk på fem minutter, og man kan også se gamle indslag og downloade dem. På den måde kan optagelserne gemmes, så børnene får et varigt minde om deres SFO-tid.
• Kameraet er en mobiltelefon suppleret med en mikrofon. Kameraet havde skolen i forvejen. Da det indgår som en pædagogisk aktivitet på linje med andre aktiviteter, har det ikke i sig selv krævet en udgift. Der er dog bevilget fire ugentlige timer til redigering.