Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 04
HB bag formanden - så langt
Godkendt, men heller ikke mere end lige. Sådan lød hovedbestyrelsens dom, da forbundsformand Bente Sorgenfrey havde udlagt teksten i den første delaftale ved OK02
Af: Ivan Enoksen
Når forhandlinger om nye kommunale overenskomster genoptages i morgen, fredag den 25. januar, sidder forbundsformand Bente Sorgenfrey og hendes nærmeste sparringspartner, teknisk forhandlingsleder Torben Fersløv Andersen, med omkring det imposante palisanderbord i udvalgsværelse D på Københavns Rådhus.
Det gør de i kraft af, at BUPL's hovedbestyrelse på et ekstraordinært møde, holdt i nationalarenaen Parken den 14. januar, godkendte det resultat, som tre dage forinden var kommet ud af forhandlingerne mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. I dette første delresultat ved OK02 er der blevet afsat puljer på sammenlagt 1 procent af den kommunale lønsum til dels enkeltorganisationernes specielle forhandlinger, dels til nogle nærmere definerede tværgående projekter. Bente Sorgenfrey skulle forlade sin stol, hvis hovedbestyrelsen i skuffelse over en så lille pulje havde sendt hende tilbage med besked om, at det her bare ikke er godt nok.
Det gjorde den ikke. Bortset fra Jan Hoby fra PLS, som stemte imod, og Ulla Nygaard og Erik Jespersen, BUPL Århus Kommune, Chr. Haubuff, BUPL Århus Amt og Claus Jensen fra PLS, som hverken stemte for eller imod, tog hovedbestyrelsen resultatet til efterretning. Begejstringen var dog til at overse, for det er begrænset, hvad der kan udrettes med de 65 millioner kroner, som BUPL har til rådighed ved forhandlingerne om de specielle forhold. Hvis pengene blev fordelt ligeligt mellem assistenterne, ville der pr. næse blive 1600-1700 kroner. Om året.
Hovedbestyrelsen træder på mandag, hvis ikke før, sammen for at forholde sig til resultatet af forhandlingerne den 25. januar. Her forventes det, at parterne kommer til at snakke Ny Løn og den samlede rammes størrelse. Lønmodtagersidens forventning er, at rammen i hvert fald ikke bliver mindre end for tre år siden.