Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 12
Pædagog-aftale: Mere pension til alle
Den specielle pædagog-del af mæglingsforslaget bærer præg af, at BUPL denne gang har satset næsten hele butikken på generelle forbedringer.
Af: Ivan Enoksen
Ingen i BUPL's hovedbestyrelse brød ud i lovsang, da de onsdag i sidste uge fik kendskab til indholdet af den aftale, som fredag den 15. marts var blevet indgået om det, der i mæglingsforslaget vil være særegent for medlemmerne af BUPL. Ikke ret mange havde heller forventet, at det denne gang ville blive det pædagog-specielle, som skulle trække læsset og kalde glæden frem.
Forklaringen er, at den ekstraordinære OK-kongres i november prioriterede det generelle, altså det, der er fælles for alle kommunalt ansatte, højere end det specielle. Da de øvrige organisationer i KTO så på sagen på samme måde, endte det med, at rammen til enkeltorganisationernes egne forhandlinger blev klart smallere end sidst.
Den ekstraordinære kongres besluttede også, at det, der blev at gøre godt med, først og fremmest skulle gøre godt blandt de menige pædagoger.
Forbundsformand og hovedforhandler Bente Sorgenfrey gjorde over for hovedbestyrelsen gældende, at begge prioriteringer er genspejlet i den specielle pædagog-aftale.
Aftalen indebærer, at der til assistenter, støttepædagoger og ikke-uddannede ydes et løntillæg. Alle - pædagoger såvel som ledere - får deres pensionsindbetaling forhøjet. Studerende i lønnet praktik får samme ulempebetaling ved deltagelse i koloni som de færdiguddannede kolleger. Timelønnede får en bedre betaling for aftenarbejde. Alle former for ulempebetaling forhøjes. Skolepædagogernes arbejdstidsnorm kommer til at afspejle, at de nu har seks ugers ferie. En overgangsordning fra OK99 vedrørende "gamle" løntillæg får lov at køre videre, selv om den strengt taget skulle være ophørt nu. Det midlertidige "Skive-tillæg", som gives til skolepædagoger med særlige opgaver, gøres permanent.
Og endelig har BUPL sammen med Socialpædagogernes Landsforbund fået lavet en fællesoverenskomst for det dagbehandlende arbejde, ligesom de to forbund sammen med Forbundet af Offentligt Ansatte har tegnet fælles-overenskomst for pædagoger med særlige opgaver.

Værdi: 119 millioner. Løntillægget til assistenter og støttepædagoger er på 1.600 kroner om året i 2000-priser, mens tillægget til ikke-uddannede og anderledes kvalificerede er på 1.200 kroner. For begge tillæg gælder, at de kommer oven i den til enhver tid aftalte lokale løn.
Alle ansatte med den nuværende 12 procents pensionsordning får forhøjet pensionen med cirka 0,5 procent. Samtidig sker der en omlægning af pensionsberegningen, som indebærer, at den samlede pensionsprocent kommer til at hedde 13 procent.
Alle ledere får fremover omlagt og forhøjet deres pension til en samlet nettoficieret pensionsprocent på 14 procent.
For alle forbedringer og ændringer gælder, at det er forligskvinde Mette Lene Christensen, som afgør, hvornår de træder i kraft. Et rimeligt sikkert bud er, at det bliver den 1. april næste år. Værdien af forbedringerne beløber sig 119 millioner kroner.