Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 14
OK15: Det bliver op ad bakke
Effektivisering, harmonisering og forenkling bliver arbejdsgivernes nøgleord. BUPL spår om svære forhandlinger om OK15.
Af: Trine Vinther Larsen
I foråret 2015 får 500.000 kommunalt ansatte, herunder 50.000 pædagoger, nye overenskomster. Forhandlingerne begynder sidst på året, men allerede i næste måned indleverer parterne deres respektive krav.
BUPL spår om svære forhandlinger, ikke mindst fordi KL’s topforhandler Michael Ziegler allerede på en konference før sommerferien lancerede tre hårde hovedkrav fra arbejdsgiverne:
• Ændring af arbejdstidsreglerne – så de bliver mere ensartede på tværs af faggrupper.
• Sammenlægning af overenskomster – så der bliver færre af dem at administrere.
• Forenkling af MED- og TR-systemet – så der skabes mere rum til ledelse.

Ingen overraskelser. Kravene overrasker dog ikke BUPL's formand, Henning Pedersen. De ligner nemlig arbejdsgivernes krav ved de svære overenskomstforhandlinger i både 2011 og 2013 om effektivisering, harmonisering og forenkling. »I mine ører er de her fluffy ord nærmest blevet et mantra for dem. Men jeg savner, at KL kommer med nogle præcise bud på, hvad problemet er, og hvad de vil. Det er vi nødt til at få formuleret for at kunne finde en fælles løsning,« siger Henning Pedersen.

Ønsker mindre besvær. Arbejdsgiverne vil ifølge Michael Ziegler gerne gøre overenskomsterne mere smidige og fleksible, end de er i dag. I sit konferenceoplæg pointerede han, at nogle kommunale arbejdsgivere slås med at skulle håndtere op mod 100 forskellige overenskomster.
Men argumentet holder ikke, ­mener Henning Pedersen.
»Overenskomsterne er faktisk med til at smidiggøre samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, fordi de giver en ramme for, hvordan problemstillinger i arbejdet skal løses. Og det giver de ansatte en tryghed,« siger Henning Pedersen. n
Læs hele artiklen på kortlink.dk/eh2w