Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 18
GUIDE: Sådan lærer du børn om ild
Ildebrand er skræmmende, og derfor gemmer børn sig, hvis det brænder. Det er vigtigt, at du snakker med de små om, hvad de skal gøre, hvis ilden er løs. Læs her, hvordan du på en sjov måde kan lære børn om brandsikkerhed.
Af: Tanja Lærke Larsen
Børn i børnehavealderen ved alarmerende lidt om brandsikkerhed, viser en undersøgelse fra i år. Børn har ikke kendskab til, hvad osende røg, knitrende flammer og hylende røgalarmer er. Derfor er der risiko for, at de bliver bange og gemmer sig, når der er brand. Og det kan få fatale følger.
Men med den rette viden om brandsikkerhed kan man undgå, at børn kommer til skade, hvis det brænder. Derfor er det vigtigt, at du som pædagog lærer børnene om alarm 112, røgalarmer og brandevakuering, inden den mørke tid med tændte stearinlys nærmer sig.
»Vi ved fra vores undersøgelser, at børn i børnehavealderen har meget dårligere viden om brandsikkerhed end ældre børn. Børn reagerer anderledes end voksne, når der er en farlig situation. De bliver ofte bange og gemmer sig. Hvis der opstår en ildebrand, kan det derfor handle om liv og død, om man har talt med børnene om, hvad de skal gøre,« siger Henriette Madsen, leder af Børneulykkesfonden.
Brandinspektøren hos Københavns Brandvæsen, Magnus Mattsson, er enig i, at børn har brug for at lære den rigtige adfærd i forbindelse med brand. Han mener også, at børn skal lære, hvad ild er. Mange brande starter nemlig, fordi børn ikke er klar over, hvor galt det kan gå, hvis man leger med ild.
»Det er vigtigt at fortælle børn, hvad ild er, allerede fra de er helt små. Mange gange starter ildebrande med en uskyldig leg med tændstikker, men i løbet af ingen tid kan det udvikle sig til en kæmpestor brand. Derfor er det vigtigt at lære børn, hvor galt det faktisk kan gå,« siger brandinspektøren.

Så lidt ved børn om brand
Hele 6 ud af 10 børn i alderen 3-5 år ved ikke, hvad de skal gøre, hvis flammer og osende røg angriber deres hjem. Det gælder kun for 3 ud af 10 i den samlede gruppe af børn i alderen 3-17 år. Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov i 2013.

Fysik for begyndere: Hvad er ild?
● Ild består af stofferne kuldioxid, vanddamp, ilt og nitrogen. Ildens kendetegn er den stærke varme og lyset, som opstår på grund af en fysisk reaktion.
● Du kan se, hvor varm en flamme er, ved at kigge på dens farve. Jo højere temperaturen er, jo mere blå eller violet vil flammerne lyse. Derfor er en svejseflamme blå. Gløder lyser ofte rødt, fordi deres temperatur er forholdsvis lav.
● De varmeste flammer kan blive helt op til 2.000 grader. Selv et cigaretskod, som kun består af gløder, er faktisk 400 grader varmt.
● Grunden til, at man kan bekæmpe ild med vand, er, at vandet fjerner den varme, som får brændstofferne til at brænde.
● Selvom ild er farligt, har de varme flammer også mange livsvigtige funktioner. Gennem historien er ild blevet brugt som en kilde til både varme og lys. Siden tidernes morgen har mennesket brugt ild til at tilberede mad.

Vidste du, at …
● Hvert år behandler skadestuer i Danmark mellem 8.000-9.000 mennesker for brandsår. Hver tredje er et barn under fem år.
● To ud af tre danske forældre slet ikke eller i mindre grad bekymrer sig om, hvorvidt deres barn får en brandskade.
● Hver femte danske forælder ikke har røgalarm i hjemmet.

7 budskaber, du skal lære børnene
1. Børn skal redde sig selv først, hvis det brænder
2. Børn skal tilkalde en voksen, hvis det brænder
3. Børn skal stole på, at voksne vil hjælpe – og ikke straffe – i tilfælde af brand
4. Børn skal have kendskab til at ringe 112
5. Børn skal være forsigtige ved brand fremfor at påtage sig helterollen
6. Børn skal vide, at ild kun må tændes sammen med voksne
7. Børn skal vide, at det er acceptabelt og normalt at være fascineret af ild, men at brug af ild kun må foregå sammen med voksne

Gode samtaleemner
Snak med børnene, og giv dem mulighed for at være nysgerrige og stille spørgsmål. Her er inspiration til, hvad det er godt at snakke med børnene om.
● En glød og en flamme, hvad er det?
● Varsomhed med ild, stearinlys og lamper
● Tildækning af elektriske apparater
● Børn, som gemmer sig
● Røg – husk at krybe
● Røgalarmer
● Brandøvelse – sådan gør vi
● Alarm 112
● Bål og bålslukning

Leg jer til sikkerhed
Selvom brand er et alvorligt emne, kan det sagtens være sjovt at lære om nødudgange, røgdykning og brandfarlige ting. Børn kan nemlig lege sig til viden om brandsikkerhed. Og faktisk har de meget lettere ved at lære, hvad de skal gøre, når det brænder, hvis de har oplevet situationen gennem forskellige lege.
»I stedet for bare at få fortalt, hvordan de skal gøre, hvis der opstår brand, lærer de bedre ved at lege situationen igennem,« siger Anna Sophie Rønde, pædagogisk konsulent hos Københavns Brandvæsen.
Det er for eksempel en god idé at lege rollespil frem for at fortælle børnene, at de skal ringe 112, hvis der er brand derhjemme.
»Så kan børnene selv prøve at ringe til ’alarmcentralen’, og de kan øve sig i, hvad de skal svare. Eller de kan lære at undgå røgforgiftning ved at kravle under et gråt tæppe, som man leger er røg,« fortæller Anna Sophie Rønde.

4 hotte lege
Kun fantasien sætter grænser, hvis du er frisk på at bruge leg som redskab til at lære børn at tackle ildebrand. Her kan du finde 4 forslag til brandvarme lege.
➊ Huskeleg med brandfarlige ting
Saml en række brandfarlige ting, for eksempel en lighter, tændstikker, brødrister, lampe, elpære og stearinlys. Lad børnene se på tingene i 10-20 sekunder, og dæk dem så til med et tæppe. Herefter skal børnene huske, hvilke ting der blev vist frem.
➋ Gemmeleg med røgalarm
Leg gemmeleg, og lad hjælpere med brandhjelm og vest være dem, der skal finde de andre børn. Efter et par minutter trykker en voksen på testknappen til en røgalarm, og så skal alle børnene komme frem og gøre det, der står i institutionens beredskabsplan.
➌ Blindeleg i et røgfyldt lokale
Forestil jer, at lokalet er fuld af røg. Giv børnene bind for øjnene, og lad dem prøve at kravle ud af lokalet ved at føle sig frem langs væggen.
➍ Tegn nødudgangene
Lad børnene tegne et kort over institutionen og sætte røde krydser ved alle døre, udgange og vinduer, der kan bruges som nødudgange. Du kan eventuelt lave en plantegning, som du kopierer til børnene, så de ikke selv skal tegne institutionen.

Hvorfor gemmer børn sig?
De fleste børn reagerer fornuftigt og løber ud, hvis huset står i flammer. Men nogle gange går det galt. Der er eksempler på, at børn har gemt sig under sengen, i skabet eller andre steder, når det brænder. Dermed er værdifuld tid gået tabt med at lede efter børnene. »Børn kan gemme sig, fordi de bliver bange for ilden. Men en anden grund til, at børn gemmer sig, er, at de selv er kommet til at starte branden og derfor er bange for at få skældud af deres forældre eller andre voksne,« fortæller Magnus Mattsson, brandinspektør hos Københavns Brandvæsen. Han har én gang i sin tid hos Københavns Brandvæsen hørt om, at børn gemte sig under en brand.
»Men der nåede vi desværre heller ikke at finde børnene. De døde begge to,« fortæller brandinspektøren.

Lær mere
Det pædagogiske materiale ’Glød og Flamme’ er et nyt redskab til at fortælle børn om brandsikkerhed. Her bliver børnene præsenteret for figurerne Glød og Flamme og tager med ud for at slukke ild sammen med Ildefanten. ’Glød og Flamme’ indeholder samtaleemner, aktiviteter og lege. Materialet kan hentes eller bestilles gratis på Borneulykkesfonden.dk

Brand.kk.dk er der masser af råd og vejledninger til brandsikkerhed. Her kan du også finde gratis onlinecomputerspil, som lærer børn om brandsikkerhed.

Kilder til denne guide: Københavns Brandvæsen, Børneulykkesfonden, analyseinstituttet YouGov, Rigshospitalet og Chemistry.com