Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 01
GUIDE: Sådan finder du stjernestunder
Stjernestunder giver energi, kan være med til at udvikle arbejdspladsen og give en form for lykkefølelse. Læs i denne guide, hvad stjernestunder er, hvorfor de er vigtige, hvorfor man skal dele dem med hinanden, og hvordan man gør det.
Af: Mikkel Kamp
Det hele gik op i en højere enhed på legepladsen. Forældresamtalen, du havde frygtet, gik godt, og samarbejdet med forældrene blev meget bedre. Alle børn var med på aktiviteten, du havde planlagt, og du var selv helt opslugt.
Pædagoger oplever jævnligt stjernestunder, og dem skal man være opmærksom på, for både arbejdsmiljøet og fagligheden kan skrues en tak i vejret ved at være opmærksom på, hvad der fungerer.
»Vi kan have en tendens til at fokusere på problemer, men vi skal også kigge på, hvad vi kan, og hvad vi er gode til. Og så skal vi tillægge det værdi. Det gør os gladere og giver energi, samtidig med at vi kan lære af de gode oplevelser,« siger psykolog Lise Keller, der er konsulent hos BrancheArbejdsmiljøRådene.
Stjernestunder er ikke kun rosenrøde oplevelser. Det kan også være svære situationer, som er blevet håndteret bedre end frygtet. Og et øget fokus på stjernestunder betyder ikke, at man skal stoppe med at tale om problemerne.
»Hvis en institution har fået ny leder og 20 nye børn, kan meget være svært, og det skal man tale om. Man skal ikke feje ting ind under gulvtæppet, men man skal bare huske også at fokusere på det positive,« siger Lise Keller og understreger, at arbejdet med stjernestunder ikke handler om at ændre menneskers måde at være på, men om at få flere nuancerede billeder på situationer i arbejdslivet.

Hvad er en stjernestund?
Du oplever en stjernestund, når en situation eller et længere forløb går op i en højere enhed, du er nærværende, og situationen føles meningsfuld. Stjernestunder opleves ofte i helt dagligdags situationer.

Nærvær og fordybelse
»Hvis du beder 500 personer tænke på en af deres bedste oplevelser i livet, vil så godt som alle vælge en situation, hvor de var fuldstændig nærværende og fordybede. Jeg har endnu aldrig hørt én fortælle om en situation, hvor de var distræte. De kan selvfølgelig sagtens have tænkt på en situation, hvor der var vildt gang i den, for eksempel en koncert, men så var de til koncert med krop og sjæl og stod ikke og tænkte på selvangivelsen eller sms’ede.«
Hans Henrik Knoop, lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.

Kom nærmere
Man kan ikke forberede sig, så man er sikker på at opleve stjernestunder, hvor man er fordybet i sit arbejde og kommer i flow. Men hvis disse 6 kriterier er opfyldt, stiger sandsynligheden kraftigt.
1. Mulighed for at tage initiativ
Det er svært at blive opslugt af arbejdet, hvis man kun skal gøre, hvad andre beder om. Arbejdet skal give mening.
2. Energigivende mål
Målene skal være meningsfyldte for at give energi. Ved man ikke, hvorfor man skal udføre en opgave, er det svært at blive opslugt af opgaven.
3. Ubureaukratiske regler
Oplever man, at reglerne på arbejdspladsen modarbejder målet og ikke giver mening, kan det forhindre flow.
4. Distraktioner væk
Får man hele tiden solen i øjnene, eller er der larmende håndværkere, kan det distrahere. Men man kan også blive distraheret, hvis man ikke ved, hvad politikere, kolleger eller lederen forventer af en.
5. Fleksibilitet og sværhedsgrad
Er opgaverne for svære, skal man have mulighed for at få lidt lettere opgaver, og man skal kunne stige i niveau, hvis opgaverne ikke er udfordrende.
6. Løbende feedback
Pædagogen skal løbende have at vide, hvordan arbejdet virker, og det skal foregå på en måde, så hun har lyst til at blive ved med at få feedback.

Find stjernestunderne
Kan du ikke kalde en stjernestund frem fra hukommelsen, så prøv at følge denne model:
Tænk tilbage på en dag fra dit arbejdsliv, hvor tingene lykkedes. Det kan være en dag, en time eller et forløb, der gjorde dig glad og engageret samt gav dig energi.
Spørg dig selv:
• Hvad gjorde det til en god oplevelse?
• Hvad betød oplevelsen for dig selv og andre?
• Hvad gjorde du anderledes end normalt?
• Hvordan kan du bruge den læring, så der opstår flere stjernestunder fremover?

Tre typer lykke
Pædagoger oplever vidt forskellige stjernestunder. Det afhænger af den enkelte person, jobbet og meget mere. Fælles er, at det opleves som en form for lykkefølelse. Eksperterne opererer med tre typer lykke, som er delvist overlappende.
Kortvarige positive emotioner
Det er en umiddelbar kortvarig nydelse, som man også oplever ved et godt måltid mad eller sex.
Flow
En tilstand af fuldstændig fordybelse, hvor man er helt opslugt af aktiviteten og ikke tænker over, om man eksempelvis har lavt selvværd eller er sulten.
Meningsfyldt
Den længstvarende lykkefølelse er en vedvarende oplevelse af mening. Det kan for eksempel give mening, at det er værdifuldt for andre, at man gør, hvad man gør.

Sådan deler I jeres stjernestunder

Fortæl på et møde
Under punktet ’Syv minutter i den syvende ­himmel’ deler i stjernestunder. Begynd med, at de, der har lyst, fortæller om en god, sjov, meningsgivende oplevelse, som de har haft på arbejdet for nylig. Sæt tid på, men det behøver ikke at vare syv minutter.

Stjernetavlen
Skriv stjernestunderne ned, og hæng dem op på opslagstavlen. Vær lidt kreativ og hæng tomme stjerner op, som man kan udfylde og hænge op igen. Man behøver ikke at skrive en lang beretning. En kort sætning med afsender kan vække nysgerrighed og give anledning til spørgsmål.

Vil du dele med mig?
Brug sætninger som ’Vil du dele en stjerne­stund med mig?’ eller ’Har nogen oplevet en stjernestund, som de har lyst til at dele med mig?´ Det er en god måde at komme i gang med at dele de positive oplevelser på.

Vær opmærksom
Vær bevidst om, hvor meget I allerede deler gode oplevelser med hinanden.
Følg op på møder, og stil jer selv spørgsmålene: Deler vi de gode oplevelser? Hvad giver det os,
når vi deler dem? Hvad støtter os i at dele stjernestunder, og hvad hindrer os i det?

På forældremøde
Spørg gerne forældrene, hvilke stjernestunder de har oplevet i børnehaven eller SFO'en den
seneste tid.

I Børn&Unge
Fra og med dette nummer af Børn&Unge vil du kunne læse og dele stjernestunder på side 26.
Skriv til b&u@bupl.dk og fortæl om en stjernestund, som du har oplevet.

Stjernestunder er ikke private
Der er stor forskel på, hvor meget folk taler, og hvor meget de taler om sig selv. Derfor kan nogle have svært ved at sidde i et større forum og fortælle om, hvad de har gjort godt. Der kan også være pædagoger, som oplever mange gode ting og gør arbejdet rigtigt godt, men alligevel ikke ser det som stjernestunder, fordi de positive oplevelser er en naturlig del af jobbet.
Derfor er det en god idé at afindividualisere stjernestunderne, så de ikke er private. En stjernestund kan også være baseret på noget, andre har gjort, og det kan man anerkende hinanden for.
For dem, der har svært ved at fortælle om egne succeser i et større forum, kan det være en god idé at gå en tur med én kollega og tale om, hvad man er god til på jobbet. Så skal der nok dukke stjernestunder op. Man behøver ikke at fortælle dem videre til alle.

Derfor skal i dele stjernestunderne
• Det kollegiale samvær balanceres, hvis man både kan dele det besværlige og det lette, hyggelige, sjove eller gode i arbejdet.
• Det letter stemningen i institutionen og øger robustheden mod stress.

Sådan får det positive overtaget
• Der er både positive og negative oplevelser i jobbet. Husk at tænke på de positive.
• Er der problemer, så forsøg at tænke konstruktivt. Hvad kan du selv gøre for at løse dem?
• Forsøg at holde fokus på det, du selv har indflydelse på.
• Overvej, hvordan du selv kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Det er ikke kun lederen, der har ansvar for arbejdsmiljøet. Det har alle.
• Man kan lære af at høre om andres positive oplevelser.

Læs mere på
’At dele stjernestunder’ er som er en del af en gratis serie af værktøjer til stressforebyggelse. Find hele serien på stressfrihverdag.dk

Kilder til denne guide: Psykolog Lise Keller, konsulent hos BrancheArbejdsmiljøRådene. At dele stjernestunder – arbejdsmiljoweb.dk, Hans Henrik Knoop, lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Macmannberg.dk