Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 07
Plads til numselege
Forældre er mere restriktive end pædagoger, når det gælder børns seksuelle lege og adfærd, viser ny undersøgelse. Men pædagogerne må ikke give efter for forældrenes krav. Forbud mod doktorlege er skadelige, mener ekspert.
Af: Signe Strandby Nielsen
Det er naturligt, at børn udforsker deres egen krop og synes, det er spændende at se, hvordan andre børn ser ud. Men mange forældre bliver forskrækket, når deres børn viser interesse for det seksuelle. Det viser en ny undersøgelse af børnehavebørns seksuelle lege og adfærd og samarbejdet mellem forældre og børnehave.
Rapporten 'Doktorlege i børnehaven' bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som omfatter 21 procent af landets børnehaver. Børnehaveledere har svaret på, hvilke seksuelle lege og hvilken seksuel adfærd de har oplevet blandt børnene.
De har også svaret på, hvordan forældresamarbejdet omkring børnenes seksualitet spænder af.

Skræmte forældre. Undersøgelsen viser, at emnet kan skabe uenighed mellem pædagoger og forældre. 63 procent af børnehavelederne har diskuteret børns seksuelle lege og adfærd med forældre inden for de seneste tre år. Heraf har halvdelen oplevet, at forældre var mere restriktive end børnehaven, og halvdelene har erfaringer med forældre, der forventede mere overvågning af børnene, end børnehaven kunne acceptere.
Børneinstitutionen Regnbuen i Rødovre er blandt de 30 procent, der har oplevet, at leg og adfærd omkring kønsorganer, numser og nøgenhed har skabt uro blandt forældrene eller uenighed mellem forældre og pædagoger.
Børnehaven valgte at holde en forældre­aften med et foredrag om børn og seksualitet efter en sag, hvor forældre blev skræmte over børnenes doktorlege.
Et forældrepar reagerede på, at deres datters grænse blev overskredet under en leg i en hule. De andre børn havde taget bukserne af pigen for at se nærmere på, hvordan hun så ud og prøvede så at trykke en finger op.

Naturlig huleleg. Børnene skal selvfølgelig lære at lytte til hinanden og respektere, når der bliver sagt nej, siger Christa Fleron Juncker, der er souschef i Regnbuen. Men hulelegen i Regnbuen er ikke udtryk for en usund interesse for krop og seksualitet, understreger hun.
"Det er jo en naturlig udvikling hos børn, som mange forældre har svært ved at forholde sig til. Mange bliver jo fuldstændig skræmt fra vid og sans og tror, at der må være en voksen, som har lært børnene den seksuelle adfærd," siger Christa Fleron Juncker.
Men det er kun yderst sjældent tilfældet, og børns naturlige nysgerrighed og udforskning stopper ikke ved buksekanten. Christa Fleron Juncker maner derfor til besindighed.
"Man ikke skal lægge mere i børns seksualitet, end at de synes, det er sjovt og lystbetonet. Det er ikke nogen, som har vist dem, hvordan man gør," siger hun.

Fejlagtige forbud. Hun bakkes op af Søren Gundelach, der sammen med journalist og forfatter Anna Louise Stevnhøj har lavet rapporten om børns doktorlege. Søren Gundelach, der er cand.pæd. og konsulent i Udviklingsforum, peger på, at restriktive forældre er medvirkende til, at børnehaver indfører forbud mod børnenes seksuelle lege. 18 procent af børnehaverne i undersøgelsen har et forbud mod doktorlege, og det er uhensigtsmæssigt, mener Søren Gundelach.
"Børnene skal lære deres seksualitet at kende gennem legen, ligesom de lærer alle mulige andre ting gennem leg. Børn genspejler hele verden i legen, for det er deres måde at tage verden på sig," siger han.
Børnehaven skal være et frirum for børn, der lever i meget restriktive familier med begrænsede mulighed for at udforske deres krop, mener Søren Gundelach. Han påpeger, at det alligevel er umuligt at stoppe børnenes seksuelle lege, for 'legene vil leges', forbud eller ej.
Forbud får blot børnene til at lege i det skjulte, og det kan være problematisk.
"Når vi slipper dem af syne, kan børnene komme til at krænke hinanden. Vi skal lære børnene at lege ordentligt med hinanden. Vi siger også til dem, at de ikke må lege Gadaffi og binde oprørerne og pine dem," siger han.
Det er vigtigt, at børnene lærer at respektere hinandens grænser i de seksuelle lege. Det er nemlig langt mere alvorligt at blive krænket på sin krop og seksualitet, end det er, når børn siger grimme ting til hinanden eller udelukker hinanden fra legen, påpeger Søren Gundelach.

Doktorleg i børnehaven
Anna Louise Stevnhøj og Søren Gundelachs undersøgelse af børnehavebørns seksuelle lege og adfærd viser, at:
• 60 procent af børnehavelederne 'er usikre i enkelte situationer, men er ellers kompetente til at vurdere børns seksuelle adfærd'.
• 86 procent har observeret børn, der kigger på andre børns kønsorganer eller numser.
• 28 procent har observeret børn, der legede samleje.
• 29 procent har set børn indføre genstande i andre børns numse eller skede. Heraf fandt 7 procent, at adfærden var bekymrende, mens 11 procent var i tvivl, om det var normalt.
• 19 procent af børnehavelederne har modtaget skriftligt materiale fra deres kommune om børns seksuelle adfærd og lege.

Læs også
'Børn og seksualitet' af Anna Louise Stevnhøj, Børns Vilkårs Forlag, 2008.
'Børns seksuelle lege' af Dorthe Lippert, Psyke & Logos, nr. 20, 1999.
Tema: Børn og seksualitet, 0-14, NUL TIL FJORTEN, Pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner og klubber, Dansk Pædagogisk Forum, Århus, nr. 1, 2000