Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
BUPL KONGRES 2012: Medvind og modvind
BUPL skal være bedre til at forklare, hvorfor det er vigtigt at være medlem, lød det fra kongressen, som glædede sig over masser af medvind fra Christiansborg og ærgrede sig over kommunal modvind.
Af: Julie Hardbo Larsen Trine Vinther Larsen Steffen Hagemann Vibeke Bye Jensen og Lene Søborg
Det største bifald var slet ikke rettet mod noget, der fandt sted på BUPL’s kongres. Det var Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer, der kunne indkassere bifaldet:
»Jeg har breaking news. 3F har vundet sagen mod Vejlegården,« kunne han fortælle fra talerstolen til stor jubel.
»Det var lidt billige point,« konstaterede han bagefter.
Sommerens store debatemne, 3F’s blokade mod Restaurant Vejlegården, der har tegnet overenskomst med Kristelig Fagbevægelse, har trukket dybe spor ind i hele fagbevægelsen.
3F’s kamp for en bedre overenskomst for de ansatte hos restauratør Amin Skov i Vejle er nu blevet blåstemplet af Arbejdsretten. Men allerede i sommer blev det i forvir­ringen om, hvem der var skurke og helte i Vejle, klart, at fagbevægelsen står med en enorm pædagogisk udfordring.

Selvransagelse. Folk ved ikke nok om, hvad fagforeningerne gør af godt, har fagbevægelsen konkluderet, og det kan om ikke andet aflæses i vigende opbakning og dalende medlemstal.
Det har blandt andet affødt LO og FTF’s fælles kampagne ’Er du OK?’, men det affødte også selvransagelse på BUPL’s kongres, da formandens beretning skulle diskuteres.
»Hvordan overbeviser vi folk om vores eksistens­berettigelse. Hvordan overbeviser vi alle pædagoger om, at det er BUPL, de skal melde sig ind i?« spurgte hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen.
Det er ikke nok, at fortælle smukt om den danske model til medlemmerne, understregede han.
»Vi skal være den danske model. Vi skal tale med dem om deres arbejde, deres liv. Vi skal skabe mere dialog på nye måder med vores medlemmer,« sagde Lasse Bjerg Jørgensen.
Dorte Lis Ellegaard, hovedbestyrelsesmedlem fra BUPL Nordsjælland, var enig.
»Vi skal have respekt for de mennesker, der hver måned lægger en del af deres løn i BUPL’s kasse. Det er ikke en selvfølge mere. Det er noget, vi skal kæmpe for hver eneste dag,« sagde hun og slog til lyd for et mere modigt, markant og synligt BUPL.
»De gider ikke flere debatoplæg, de vil have retninger og synspunkt, og BUPL skal give dem det. Det skal være os, medlemmerne læner sig op ad, når deres faglighed er i spil, og når de kæmper for bedre vilkår,« sagde Dorte Lis Ellegaard.
Et andet væsentligt omdrejningspunkt for diskussionen var glæden over medvind på den politiske cykelsti. Glæde over den brede anerkendelse af værdien af det arbejde, som pædagoger udfører. Blandt andet udtrykt af børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), der på kongressen spåede pædagoger en stærk rolle i fremtidens Ny Nordisk Skole. Og glæde over den politiske anerkendelse, som de 500 millioner kroner, der blev sat af på finansloven for 2012 til at forbedre normeringerne, udgør.

De trængte pædagoger. En glæde, der dog ikke var uforbeholden. Som Marianne Gilbert Nielsen, faglig sekretær i BUPL Århus, sagde:
»Vi har fået stor opmærksomhed på vores område. Det er bare rigtig ærgerligt, at når vi snakker med pædagogerne, så er de trængt.«
Karina Angelo Haase, også fra BUPL Århus, synes, at hun har det bedste job i verden.
»Men ressourcerne er alt for få. Vi skal fortsætte med at fortælle, når vi har ansvaret alene for langt flere børn, end vi burde. At vi nok ser rolige ud på overfladen som en and, der svømmer. Men under overfladen pisker benene af sted,« sagde hun og glædede sig over de 500 millioner kroner, som var blevet lovet.
»De penge kan gøre en mærkbar forskel for børnene, hvis de får flere kompetente voksne, der er til rådighed for dem.«