Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 22
20.000 til god arbejdsplads
Daginstitution Resen fra Skive Kommune har vundet titlen som Årets Gode Arbejdsplads. En konkurrence, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har stået for i samarbejde med KL
Af: Stine F. Mathiasen
Godt arbejdsmiljø, dygtig ledelse, mulighed for udvikling, god brug af Ny Løn og borgerne eller brugerne i fokus. Det var de fem kriterier, som Kommunernes Landsforening (KL) havde sat op i konkurrencen om at blive "Årets Gode Arbejdsplads", og Daginstitution Resen fra Skive Kommune var en af de få blandt 15 finalister, som ifølge den uvildige dommerkomite opfyldte alle fem kriterier. Derudover adskilte institutionen sig fra de andre finalister ved at udstråle ambitioner, kreativitet, glæde og stolthed over at levere et godt produkt.
Komiteen bestod af Annemette Digmann, der er uddannelseschef i Århus Amt, Henning Meldgård Nielsen fra Mercuri Urval, der er en konsulentvirksomhed indenfor tiltrækning, udvælgelse og udvikling af topledere og nøglemedarbejdere, og professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen i Århus, Steen Hildebrandt. De havde på baggrund af de deltagende virksomheders egen indstilling og en række artikler i Danske Kommuner med interview af ledere og medarbejderne på de deltagende steder valgt vinderen. Prisen blev overrakt af Nyhedsmagasinet Danske Kommuners redaktør Tom Ekeroth på Personalepolitisk Messe 2004 i Bella Centret i sidste uge, og med æren fulgte en check på 20.000 kroner.

Pragtfuldt kommunalt. I begrundelsen blev der især lagt vægt på, at Daginstitution Resen er en kommunal virksomhed, som kan konkurrere med de private.
"I kan konkurrere med de private, men I har også noget, som de private ofte ikke har. I er dygtige, men I har også hjertet med," sagde Tom Ekeroth ved prisoverrækkelsen.
Daginstitution Resen omfatter forskellige afdelinger med i alt cirka 190 børn og cirka 60 voksne, og med den størrelse har institutionen også lidt flere muligheder og basis for lidt større armbevægelser end en gennemsnitlig dansk daginstitution.
Dommerkomiteen havde taget udgangspunkt i de fem nævnte kriterier, som alle var opfyldt i Resen. Men derudover havde institutionen noget ekstra:
"Institutionen udstrålede et overskud, og de udstrålede kreativitet. Og vi kunne se, at der både hos ledere og medarbejdere var en glæde og en stolthed over at levere et rigtig godt produkt. Så det var en enig dommerkomite, der hurtigt fandt frem til, at ud fra de virksomheder, der levede op til fire eller fem af kriterierne, så var det helt klart den her, som var vinder," siger Annemette Digmann fra dommerkomiteen.
Glæden og stoltheden over sit arbejde er noget, som leder Leo B. Rasmussen er meget bevidst om i sin virksomhed. Og har været det længe. Allerede i 1990 valgte institutionen et begreb, der hedder "Slip pædagogen løs":
"Det vil sige frihed til at handle, men ud fra nogle fælles mål. Man kan ikke tvinge folk til at gå i takt, men man kan forlange, at de går i samme retning. Vi slap folk løs og lod dem selv tage ansvar for det. Vi sørger for at lave nogle brede mål, så der er stor frihed for den enkelte medarbejder. Det er med til at skabe glæde og stolthed," forklarer Leo B. Rasmussen og understreger, at det er et langt sejt træk, der tager tid, at få det indarbejdet i en virksomhed.
Hans souschef; Jane Justesen er enig i, at den store frihed medvirker til et godt arbejdsmiljø:
"Når man ser, at man godt kan forvalte friheden, så får man jo blod på tanden. Jeg tror, at ideerne bliver større, og der er mere vision i det, når man selv får lov til at være fuldstændig en del af det, end hvis alle ideerne er noget, der skal sås af lederen. Med ansvar og frihed får man lyst til at gøre noget anderledes. Folk sprudler, og folk har lyst til at komme på arbejde," siger hun.

Personalepolitisk Mekka
Onsdag den 2. juni 2004 afholdt Det Personalepolitiske Forum Danmarks største personalepolitiske begivenhed i kommuner og amter. Over 5000 medarbejdere, ledere,
tillids-, sikkerheds- og
andre organisationsrepræsentanter samt politikere i kommuner og amter deltog i Personalepolitisk Messe 2004 i Bella Centret med overskriften "En god og attraktiv arbejdsplads - Viden, Visioner, Værktøjer".
Messen er skabt af et samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere, og forskellige workshops, foredrag,
paneldebatter, værktøjsdemonstrationer, forumteatre, underholdning og udstillinger skulle være med til at synliggøre de mange personalepolitiske initiativer og projekter, der findes i amter og kommuner i Danmark, inspirere og skabe rum for dialog på tværs af amter, kommuner, faggrupper og ansvarsområder.
BUPL var til stede på messen med en stand med temaet "Rummelighed og mangfoldighed". Standen var fælles med PMF. Herudover satte BUPL sit fingeraftryk på messen i en række workshopper og andre indlæg.