Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 09 Børn&Unge som e-paper
TEMA: INNOVATION. Udviklede udfordrende puslespil.
Dan gør geometrien sjov
Pædagog Dan Klarskov er en alsidig mand med en fortid som musiker og maskintekniker. Nu har han kastet sig over træpuslespil, som han selv designer og fremstiller.
Af: Mikkel Prytz
Hvis man taler om polyforme figurer, pentominoer og polygoner, skal de fleste nok kigge tilbage i deres matematikbøger for at være helt med.
Så er det straks mere enkelt med pædagog Dan Klarskovs håndlavede puslespil, hvis brikker er skåret ud af træ, så de ligner sæler, krabber, væddere eller elefanter.
Ikke desto mindre er det de førnævnte geometriske begreber, der ligger til grund for Dan Klarskovs puslespil, som han har valgt at bruge betegnelsen ’Det polyforme legeland’ om. »Det er egentlig ikke et spil, men mere en opgave med mange millioner løsningsmuligheder. Jeg kan godt lide at sige, at jeg har bidraget til den videnskabelige udvikling af børns leg,« siger pædagogen.

Musik og maskiner. Dan Klarskov havde en fortid som professionel musiker og en uddannelse som maskintekniker, inden han i januar sidste år blev uddannet pædagog.
Idéen til sine puslespil fik han under arbejdet i en SFO, hvor han efter eget initiativ købte spil ind til et lege-, lærings- og fordybelsesrum. Han valgte blandt andet at afprøve figurspillet Katamino og så, hvordan de farvede brikker i forskellige former, der skal pusles ind i en ramme, havde potentialet til at aktivere børn i flere aldre og skabe fordybelse. »Det inspirerede mig til at udvikle mine egne spil,« fortæller Dan Klarskov, der nu har designet og fremstillet i alt 14 træpuslespil.
Pædagogen fortæller, at han har bidraget til puslespilsgenren på tre måder:
»Mine spil er bygget op trinvist, så de kan bruges af børn fra tre år og helt op i udskolingen. Jeg har bidraget med en æstetik ved at udforme brikkerne som dyr, som føles godt i hånden. Og så har jeg tilføjet en teoretisk dimension i min professionsbachelor om de pædagogiske udviklingsmuligheder i polyform firgurleg,« siger Dan Klarskov.

Stort læringspotentiale. Efter Dan Klarskovs mening er der et klart lærings­potentiale i hans puslespil. »Jeg er ikke matematiklærer, og jeg er ikke inde i didaktik, men jeg kan se, hvor interesserede børnene er i de polyforme figurer. Den interesse må man kunne gribe i undervisningssammenhæng. Vi har at gøre med en aktivitet, der relaterer sig til matematik, men foregår i leg,« siger pædagogen.
»Men jeg synes faktisk, der er et endnu større potentiale i et pædagogisk udviklingsperspektiv. Jeg har prøvet spillene af i en fritids- og ungdomsklub, hvor flere unge havde svært ved at knytte sig til voksne. Og jeg oplevede, at vi kunne gøre noget sammen, som bragte glæde og fordybelse, uden at kontakten blev for tæt for dem,« tilføjer han.

Udgives i USA. Nu er Dan Klarskovs største ønske, at han kan få produceret alle sine 14 figurgrupper, så de er til at betale for almindelige familier og institutioner.
»Jeg tror, det kan lade sig gøre. Men jeg har brug for folk, der vil gå med på idéen. Jeg håber, jeg kan finde en spilproducent i Danmark, hvor vi jo netop er stærke inden for leg, læring og kreativitet,« siger Dan Klarskov og tænker især på Lego.
Indtil han kommer videre med idéen på det hjemlige marked, kan pædagogen dog glæde sig over, at han er i kontakt med en amerikansk spilproducent, der ønsker at udgive et af hans spil i USA.

3 gode råd fra Dan Klarskov
● Det bedste udgangspunkt for et godt pædagogisk værktøj eller produkt er, når det virker i praksis. Mange gode aktiviteter og selvudviklede pro­dukter i pædagogisk praksis kunne udvikles og komme andre institutioner og brugere til gavn og glæde.
● Det betyder meget at møde ledere og kolleger, der ser muligheder og styrker i dine projektidéer.
Inspirationskilden er selvfølgelig børnene/de unge/brugerne og deres gavn og glæde ved aktiviteten, men anerkendelsen fra andre er også vigtig. 

● Husk, at idéer og projekter kan blive til virkelighed, når de kombineres med inspirerende handling og praksis.

Ordforklaring
Pentomino: Geometrisk figur, hvor fem kvadrater sættes sammen på forskellig vis. Det kan gøres på 12 måder. Tænk på nogle af figurerne i computerklassikeren Tetris.
Polygon: Todimensional figur med mange kanter, fx en tre-, fir- eller femkant. En polygon er regulær, hvis alle sider og vinkler er ens, og ellers irregulær.
Polyform: Figur sammensat af polygoner efter forskellige regler.

Kilde: Wikipedia.