Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 28
Kvalitetsreform: En pose blandede bolscher
BUPL-formand er ikke imponeret over regeringens forslag til en kvalitetsreform af den offentlige sekor. Store mangler og meget varm luft, lyder meldingen.
Af: Ivan Enoksen
Stort ståhej for meget lidt. Sådan karakteriserer BUPL's forbundsformand Henning Pedersen det udspil til en kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen offentliggjorde den 21. august.
Der er gode takter her og der i udspillet, men det for daginstitutionsområdet mest påtrængende problem - en genopretning af personalenormeringen - er der ikke taget hånd om, påpeger Henning Pedersen.
Udspillet indeholder i alt 180 forslag, som retter sig mod henholdsvis sundheds-, ældre- og børneområdet. En stor del udspringer af trepartsaftalen mellem regeringen og fagbevægelsen, mens andre skyldes regeringens egen opfindsomhed.
For daginstitutionsområdets vedkommende er det mest opsigtsvækkende, at den lønnede praktik afskaffes til fordel for SU-praktik. Praktikanterne vil derfor ikke længere tælle med i personalenormeringen. Det var regeringens tilbud om at gennemføre denne ændring, der i sin tid førte til, at BUPL i 12. time gav grønt lys til, at FTF kunne skrive under på aftalen med regeringen.

Fysiske rammer. Nyt i forhold til det kendte stof fra trepartsaftalen er, at regeringen over de kommende 10 år vil bruge 50 milliarder kroner til, som det hedder, tidssvarende indretning af offentlige institutioner. Halvdelen af midlerne er øremærket sundhedsområdet, mens ældre- og daginstitutionsområdet skal slås om den anden halvdel.
"Børn skal have bedre fysiske rammer i nye og renoverede daginstitutioner, både ude og inde. I forbindelse med udarbejdelsen af det nye bygningsreglement skal det sikres, at pladsen i daginstitutioner understøtter børns trivsel og fysiske udfoldelse," siger regeringen, der har tænkt sig at udskrive en arkitektkonkurrence for at få bud på, hvordan fremtidens institutionsbyggeri kan se ud.
Hvor stor en del af de i alt 2,3 millioner kvadratmeter daginstitutionsbyggeri, som findes i Danmark, der er i dårlig stand, findes der ikke nogen opgørelse over. Men det er en udbredt opfattelse, at der er meget stort vedligeholdsmæssigt efterslæb, og at efterslæbet typisk er større i selvejende end i kommunale institutioner.
Muligvis i et forsøg på at tage luften ud af forslaget fra Socialdemokraterne om indførelse af præcise velfærdsrettigheder foreslår regeringen "kvalitetsstandarder".
BUPL er ikke umiddelbart imponeret.
"Regeringens kvalitetsstandarder er så luftige, at det næsten kan være det samme. For eksempel er der overdrevent fokus på lukkedage, som alt andet lige ikke er daginstitutionernes og familiernes største problem. Vi havde gerne set en kvalitetsstandard angående antal børn per pædagog. Vi havde også gerne set et konkret bud på, hvor meget plads regeringen vil stille børnene og pædagogerne i udsigt," siger Henning Pedersen, som desuden er træt af, at regeringen lægger op til en yderligere udbredelse af modulordninger.
"De har intet med kvalitet at gøre." fastslår han.


Kvalitetsreformen på dagområdet
• Den lønnede praktik på pædagoguddannelsen afskaffes.
• Lederuddannelsen på diplomniveau til alle institutionsledere.
• Større optag på PGU (Pædagogisk Grunduddannelse).
• Bedre fysiske rammer i daginstitutioner.
• Bedre muligheder for deltidsansatte til at gå op i arbejdstid.
• 300 millioner kroner til seniorordninger og 250 millioner til kompetenceudvikling for blandt andre pædagoger.
• Slut med at holde institutioner lukket på almindelige hverdage.
• Flere familiefleksordninger, nyt ord for modulpasning.
• Større frihed til at etablere fælles ledelse af dagtilbud og skole.

Læs mere på www.statsministeriet.dk og www.bupl.dk


" Regeringens kvalitetsstandarder er så luftige, at det næsten kan være det samme. For eksempel er der overdrevent fokus på lukkedage, som alt andet lige ikke er daginstitutionernes og familiernes største problem.
Henning Pedersen, formand BUPL.