Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 30
Kommunalvalg 2009: Bedre forhold for udsatte børn
Brit Hindborg Skovgaard arbejder i en SFO, og her møder hun nogle af de udsatte børn, som hun vil skabe bedre forhold for. Sagsbehandlingstiden i børnesager er alt for lang, mener hun.
Af: Johan Rasmussen
Brit Hindborg Skovgaard stiller op til byrådet i Vordingborg Kommune for første gang og regner med at komme ind i første forsøg.
"Jeg har et bredt netværk og kender mange mennesker fra mit arbejde og som fodboldtræner, og folk ved godt, hvad jeg står for. Der trænger til at komme nyt liv ind i byrådet, og jeg er ung og kvinde," siger den 30-årige Venstrekandidat fra Møn, som blev opfordret til at stille op af formanden for Venstre i Vordingborg Kommune.
Hun er uddannet idrætspædagog og har både været leder af en ungdomsklub og arbejdet i børnehave. Brit Hindborg Skovgaard er nu ansat i Hjertebjerg SFO og indskoling, hvor hun også er tillidsmand.
Hendes erklærede mærkesag i valgkampen er at forbedre forholdene for de udsatte børn i kommunen, og det er hendes erfaringer som pædagog, hun vil tage med ind i byrådet.
"Der er alt for lang sagsbehandlingstid i børnesager. Jeg har selv oplevet, at der gik for lang tid, før der skete noget, da vi henvendte os til kommunen på grund af en sag med incest i en familie. Det var hårdt at se på, at børnene ikke havde det godt, uden at vi kunne gøre noget," siger hun.
Hvis Brit Hindborg Skovgaard bliver valgt ind i byrådet, vil hun arbejde på at skabe bedre arbejdsmiljø for sagsbehandlerne, så der bliver mindre sygefravær, og bunkerne på skrivebordet bliver mindre.
"Jeg håber selvfølgelig, jeg kan gøre en forskel og vil gerne ind i børne- og ungeudvalget, hvor jeg kan fortælle, hvad der sker i vores verden. Hvis jeg kommer ind i byrådet, vil jeg få et bedre indblik i kommunens økonomi, og så vil jeg rette op på de steder, der er blevet skåret ned," siger hun og forklarer, at der i kommunen er blevet færre pædagoger til flere børn, og at vikarbudgetterne er blevet barberet ned.

Vil prioritere de svage. Brit Hindborg Skovgaard må konstatere, at sociale problemer ikke kun hører til i de større byer. Mange af de familier, hun møder, har det svært.
"Der er ingen mulighed for at tage en uddannelse på Møn, og derfor flytter mange unge fra øen. Der er heller ikke mange job at få, og derfor er der ikke mange med uddannelser, der vender tilbage," siger hun.
Flere af de udsatte børn og unge, Brit Hindborg Skovgaard møder, har brug for mere støtte i skolen og institutionerne. Støttepædagoger og specialtilbud vil derfor også stå på hendes dagsorden.
"Jeg er godt klar over, at det koster penge, men jeg er klar til at prioritere dette område," siger hun.
Hun vil dog ikke komme med bud på nu, hvordan hun vil skaffe pengene til ekstra indsatser for børnene.
"Jeg har ikke det fulde indblik i kommunens økonomi endnu," siger hun.

Politik gået i arv. I Brit Hindborg Skovgaards familie er der altid blevet talt politik ved aftensbordet. Faderen var landmand, og hendes mor har stillet op til byrådet for Venstre én gang - uden at komme ind.
"Jeg stiller op for Venstre, fordi jeg godt kan lide den liberale tankegang, og at vi har muligheden for at vælge mellem flere tilbud. Jeg vil gerne være med til at privatisere mere. Vi har private vuggestuer på Møn, og de fungerer rigtigt godt," siger hun.
Der bliver nogle gange diskuteret politik i tillidsmandsgruppen, hvor hun sidder, og der er hun ofte i mindretal.
"Der er én anden, som stemmer Venstre, men jeg synes det er en styrke, at vi er forskellige i tillidsmandsgruppen. Vi giver et bedre modspil til hinanden, end hvis vi alle havde de samme holdninger. Jeg flytter mig nogle gange i mine synspunkter, og andre gange flytter mine kollegaer sig," siger Brit Hindborg Skovgaard.

Ikke kun regeringens skyld. Mens mange pædagoger skælder ud på regeringen for at føre en stram økonomisk politik, der efter deres mening har betydet besparelser på børneområdet, går Brit Hindborg Skovgaard den modsatte vej.
"Vordingborg Kommune er socialdemokratisk ledet, og der har ikke været styr på kommunens budgetter, så derfor er der nu underskud. Vi skal spare seks millioner kroner på børneområdet. Jeg mener ikke, løsningen er at hæve skatten, for det er nødvendigt, at forbruget kommer i gang igen, så vi kan komme ud af den økonomiske krise," siger hun.
Ressourcerne på børneområdet skal i stedet udnyttes bedre. Brit Hindborg Skovgaard mener blandt andet, at institutionerne skal tilpasses mere efter forældrenes behov.
"Vi sidder nogle gange to pædagoger om morgenen i tre kvarter, før det første barn kommer. Der kunne vi måske lave et samarbejde med en anden institution for at udnytte ressourcerne bedre," siger hun.

Brit Hindborg Skovgaard
• 30 år.
• Stiller op for Venstre i Vordingborg Kommune.
• Uddannet idrætspædagog på Ballerup Seminariet.
• Erfaring fra ungdomsklub og børnehave.
• Pædagog i Hjertebjerg SFO og i indskolingen på Hjertebjergskolen og tillidsrepræsentant samme sted.
• Fodboldtræner i Østmøn Fodboldklub.