Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 36
Generalforsamlinger; BUPL Vejle Amt: God debat - sløj deltagelse
s
Af: Vibeke Bye Jensen
Ikke så mange fremmødte, ikke så meget debat, men dog et godt møde med fuld opbakning til bestyrelsens arbejde er formand i BUPL Vejle Amt, John Erik Nyborgs konklusioner efter generalforsamlingen torsdag i sidste uge. Det var en aften på Rosborg Amtsgymnasium i Vejle, hvor man koncentrede sig om at snakke om fremtidigt virke. Der var kun lidt debat om forslaget vedrørende løn til lønnede, valgte, og de kongresdelegerede fik opbakning til arbejde for, at der blev lavet overgangsordninger. Forslaget om ændring af valg til øverste ledelse i BUPL blev forkastet.
"Holdningen var, at man ikke kunne vælge politikere, før man havde valgt politik," siger John Erik Nyborg, der i øvrigt blev genvalgt som formand uden modkandidat.
Det plager formanden lidt, at der ikke kom nær så mange medlemmer til generalforsamlingen, som man er vant til. Kun 96 mod sædvanligvis mellem 150 og 200. Og det kan ifølge formanden skyldes to ting, enten er man tilfreds, eller også er det fagpolitiske ikke noget, man prioriterer.
"Vi havde ikke de store konfliktemner på dagsordenen og ingen kampvalg, der kunne have trukket nogle til. Men vi må da overveje, hvad vi skal gøre for at tiltrække medlemmerne," siger han.
Det har i de senere år været lidt svært at få nok til at stille op til bestyrelsen. Det havde man taget konsekvensen af og foreslået, at bestyrelsen i fremtiden skulle bestå at mellem 9 og 15 medlemmer mod tidligere mellem 11 og 17. Det var generalforsamlingen enige i. Til slut valgtes 11 medlemmer.
Før debatten om det fremtidige virke i fagforeningen kunne deltagerne på generalforsamlingen gå rundt til fire "caféer", hvor der var fremlagt matriale om henholdvis psykisk arbejdsmiljø, kommunalreformens betydning for det pædagogiske arbejde og for løn- og arbejdsvilkår, om det stigende antal arbejdsledige i Vejle Amt, og om ændrede institutions- og ledelsesstrukturer.
"Det er fire emner som fylder meget i medlemmernes hverdag, så dem ville vi gerne have tid til at diskutere godt igennem. Vi lagde op til, at deltagerne kunne komme med ændringer til bestyrelsens indstillinger. Der var en god debat, men man var åbenbart tilfreds med det, vi havde fremlagt," siger John Erik Nyborg.
For at forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø har bestyrelsen foreslået, at man blandt andet sørger for træning i kommunikation/formidling for ledere, sikkerheds- og og tillidsrepræsentanter. At der udarbejdes etiske værdier for samarbejde. At kurser i psykisk arbejdsmiljø udbydes kontinuerligt, samt at man samarbejder med kommunerne om forebyggelse.
Der er fokus på det stigende antal ledige kolleger, og derfor vil man blandt andet arbejde for at lave et arbejdsløshedsudvalg, lave caféarrangementer, hvor man kan komme og møde sin A-kasse og fagforening, samt skabe netværk mellem de arbejdsledige.
I forbindelse med kommunalreformen vil man igangsætte et analysearbejde for at finde ud af, hvordan det ser ud i de forskellige kommuner med normeringer, løn, personalepolitikker osv. Desuden skal fagforeningen sørge for, at højeste fællesnævner for løn-og ansættelseforhold samt hævdvundne værdier føres med over i de nye kommuner.
Mange oplever i disse år, at kommunerne laver om på institutions- og ledelsesstrukturen, og fagforeningen vil sørge for, at medlemmerne inddrages og holdes orienteret, når der sker ændringer på deres arbejdsplads. Desuden vil man sikre, at ledere og TR'ere klædes på til opgaven.

Bestyrelsen: Formand: John Erik Nyborg, genvalgt. Næstformand: Ann-Dorte Graa, ikke på valg. Kasserer: Tine Lauzsus, genvalgt. HB-medlemmer: Ann-Dorte Graa, ikke på valg, Anne Marie Olesen, genvalgt. 1. HB-suppleant: John Erik Nyborg, genvalgt. 2. HB-suppleant: Else Jørgensen. Øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Doris Holm. Genvalgt: Lone Pedersen, Dorthe Andersen. Ikke på valg: Leif L. Kristensen, Lone T. Laursen og Carsten H. Nielsen.