Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 41
GENERALFORSAMLINGER VESTSJÆLLANDS AMT - Beskidte fingre og stille lederdebat
Kun halvt så mange som vanligt havde fundet vej til generalforsamling i Slagelse. De fremmødte var enige om, at der skal oprettes en lederforening i BUPL, og at lederne skal have selvstændig repræsentation ved kongressen
Af: Vibeke Bye Jensen
Der var rigeligt med mad og mange tomme pladser i kantinen på Slagelse Seminarium, da Vestsjællands Amt fredag i sidste uge holdt generalforsamling. Kun cirka 75 var mødt op - cirka halvdelen af, hvad man er vant til i Vestsjælland - og blandt dem var der ikke mange opponenter til fagforeningens politik. En venlig, men lidt forsagt stemning gav meget lidt debat, lidt kritik af og en del ros til den behandling, medlemmerne får på fagforeningskontoret.
I sin mundtlige beretning kom formand Bertha Langhoff Hansen ind på den rolle, som fagforeningen få dage forinden havde spillet i budgetforhandlingerne i Korsør Kommune. I samråd med medlemmerne havde man bedt om at få indflydelse på den måde, der skal spares på institutionsområdet, og havde blandt andet foreslået tre institutioner lukket i stedet for, som kommunen først havde foreslået, at bruge "grønthøstermetoden" over hele linjen.
»Det kan give beskidte fingre at blande sig, og det havde vi sagt til medlemmerne i Korsør. Men de bad os om at gå ind og rode lidt i kommunens udspil for at se, om vi kunne finde andre løsninger. Og hvad er fagforeningens opgave? At bevare institutioner eller at kæmpe for medlemmernes vilkår? Vores forslag betyder, at der skal ryge otte stillinger i stedet for 26, så vi har minimeret besparelserne og kapitaliseret de tomme pladser til gavn for de eksisterende institutioner, så det gavner kvaliteten. Nu skal medlemmerne tage stilling, og hvis de ikke kan lide vores forslag, så falder det selvfølgelig,« sagde hun.
Kun Lars Olsen fra Sorø talte imod, at fagforeningen kommer med forslag til besparelser.
»Det er ikke godt, at man skærer der, hvor der er en god kvalitet, som der er i de små institutioner, man nu foreslår lukket. Risikoen er, at det bliver lige dårligt alle steder,« sagde han.
Efter vedtagelse af beretning og regnskab suspenderedes generalforsamlingen, for at deltagerne kunne diskutere BUPL's ledelsespolitik. Det skete efter et oplæg fra det lokale lederråd. Summesnak ved bordene og en opsamling via en vandrende mikrofon gav et billede af, at man i Vestsjælland ønsker at beholde lederne i BUPL og derfor må give dem et forum, hvor de kan få tilfredsstillet deres særlige behov for råd, vejledning og støtte.
"Vi vil gerne have, at lederne bliver i BUPL, ellers er der risiko for, at de løber en anden vej end os andre". "De pædagogiske værdier gør, at vi er nødt til at være i samme organisation". "Helt forkert holdning, at der er en interessekonflikt" og "Sektionering har altid været et fy-ord i organisationen, men måske er det på tide, at vi indretter os efter tidsånden, hvor det er o.k. at have særinteresser" var nogle af udsagnene. Den store enighed i debatten gav ikke meget spænding om udfaldet af afstemningen. Generalforsamlingen vedtog da også med stort flertal ændringsforslagene om en lederforening og selvstændig repræsentation fra lederne på fremtidige kongresser.
Dog undrede det nogle medlemmer, at visse af afdelingsbetyrelsens medlemmer stemte imod, at lederne i fremtiden kan sende fem repræsentanter til kongressen. HB-medlem Thomas Østergaard Jensen sagde, at han stemte imod, fordi han mener, at lederne allerede har indflydelse via deres deltagelse i generalforsamlingerne, og derved får mulighed for at stemme to gange.
»Det giver problemer med demokratiet,« mente han.
Kongresdelegeret Marianne Sørensen mente, at hun allerede gennem sit arbejde i afdelingsbestyrelsen repræsenterer lederne, så hun så ikke nogen grund til, at lederne har deres egen repræsentation. De to forklaringer gav ikke grundlag for yderligere debat.

Bestyrelsen. Formand: Bertha Langhoff Hansen, ikke på valg, HB-medlemmer: Ib Marqardsen, genvalgt, og Thomas Østergaard Jensen, ikke på valg. HB-suppleanter: Bertha Langhoff Hansen, nyvalgt, og Pia Bennetzen, nyvalgt. Den øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Dorte Thomsen. Genvalgt: Kia Petersen, kasserer, Marianne Sørensen. Ikke på valg: Kurt Albert Petersen, Helle Brix Nielsen, Caj Christensen.