Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 06
Dom truer selvejende institutioner
Allerød Kommune må gerne halvere sit tilskud til administration i selvejende daginstitutioner. Det siger en højesteretsdom, som institutionernes interesseorganisationer kalder en trussel mod institutionernes frihed.
Af: Thomas Bjerg
Allerød Kommune har fået lov at drive en kile ind mellem de selvejende institutioner og deres bagland. Sådan betegner formanden for Danske Daginstitutioner, Helle Ravn, resultatet af en syv år lang retssag mellem Allerød Kommune og fem selvejende institutioner.
Kommunen har fået Højesterets ord for, at den godt måtte skære sit tilskud til administration i de selvejende institutioner ned fra ca. 1.200 kroner til knap 600 kroner pr. barn.
Institutionerne lod tidligere beløbet gå videre til deres interesseorganisationer, som til gengæld førte bilag, lavede regnskaber og hjalp institutionerne med råd, når det brændte på omkring ledelse, de ansattes løn, byggesager eller forhandlinger med kommunen.
Men for 600 kroner pr. barn kan organisationer som Danske Daginstitutioner og Frie Børnehaver ikke hjælpe deres medlemmer med både regnskaber, bilag og rådgivning. Dermed skærer kommunen en livsline over mellem institutionerne og deres organisationer, mener Helle Ravn.
»Hvis de selvejende institutioner er nødt til at få de råd hos kommunen, så ryger hele tanken med at være selvejende. For så bliver rollerne blandet sammen,« siger Helle Ravn.

Andre kommuner. Efter dommen mener Kommunernes Landsforening (KL), at andre kommuner kan følge Allerøds eksempel.
»Vi vil orientere kommunerne om dommen og kynisk sagt, så kan nogle nok bruge den til at nedsætte administrationsbidraget til de selvejende institutioner. Det afhænger blandt andet af, hvor klare aftaler kommunerne har med institutionerne,« siger Hans Otto Jørgensen, jurist i KL, der støttede Allerød Kommune økonomisk under sagen.
Dermed kan sagen få betydning langt ud over Allerød, og derfor stævnede Danske Daginstitutioner og Sct. Georgs Fonden på vegne af deres henholdsvis fire og en medlemsinstitutioner i Allerød kommunen i 1995.
Kommunen besluttede den gang at skære tilskuddet til administration ned fra 2,75 procent af institutionernes driftsudgifter til 1,4 procent - eller 590 kroner pr. barn i daginstitution og 295 kroner pr. medlem i fritidsklub. Det svarer til, at kommunen med ét fratog en institution med 50 børn cirka 30.000 kroner. Samtidig tilbød kommunen at lave regnskaber og føre bilag, hvis institutionerne ikke kunne få det til at løbe rundt.
Det faldt de selvejendes organisationer for brystet.
»Hvis kommunen administrerer de selvejende, kan de lige så godt blive kommunale. Som kommune har du magt over en leverandør, når du administrerer dens regnskaber. Hvis det kommer til en konflikt, bliver institutionen meget sårbar. Hele tanken om at gøre noget anderledes går fløjten,« siger Helle Ravn.

Kommunen regnede forkert. Hos Frie Børnehaver og Fritidshjem, landets største organisation med 320 selvejende institutioner, mener direktør Svend Erik Christiansen, at det er livsnødvendigt for selvejende institutioner at kunne trække på organisationerne. Dermed bliver administrationstilskuddet en livsline for dem begge.
»Hvis kommunerne administrerer for de selvejende, så dør de. For de bliver holdt i gang af interesseorganisationerne, og de kan ikke overleve uden administrationsbidragene,« siger Svend Erik Christiansen.
Han kalder Allerød Kommunes fremgangsmåde for uartig.
»Det svarer til en fjendtlig overtagelse af et selskab. Kommunen tilbyder 600 kroner pr. barn i tilskud, og accepterer institutionen ikke, kan den værsgo overlade administrationen til kommunen. Det er ren uartighed og dumping, for ingen kan administrere for 600 kroner pr. barn uden at tabe penge,« siger Svend Erik Christiansen.
Han hæfter sig ved beregninger, som en statsautoriseret revisor udførte for retten. Revisoren konkluderede, at kommunen havde underdrevet sine egne skønnede udgifter til administration, og revisoren mente, at den administration, som institutionerne fik af organisationerne i 2001, i gennemsnit ville koste 1.031 kroner pr. barn. Altså stort set det samme, som kommunen ydede i tilskud før 1995.
»Revisoren var uvildig og valgt af begge parter. Vi gør det lige så billigt, og det kan andre kommuner se af dommen,« siger Svend Erik Christiansen, der dermed håber, at andre kommuner ikke kopierer Allerøds ide.
»Vi har desuden et gnidningsløst forhold til de fleste kommuner,« siger han.
På trods af revisorens beregninger gav Højesteret kommunen medhold. Institutionerne har nemlig ikke noget retskrav på, at tilskuddet skal være en bestemt del af det samlede budget. Dommerne mente heller ikke, at institutionerne kunne bevise, at kommunen var ude på at overtage institutionerne, som Danske Daginstitutioner havde påstået. Endelig henviste retten til, at en anden selvejende institution i Allerød, som ikke støttede sig til en interesseorganisation, kunne administrere for 590 kroner pr. barn.

Ingen "kongeriger". Dermed står fem institutioner i dag med et økonomisk problem. Danske Dagsinstitutioner vil ikke administrere for 590 kroner pr. barn, og lederen af Rønnehuset, Helle Petersen, ser frem til ekstraarbejde.
»Jeg må bruge noget ekstra tid på at administrere, og den må jeg tage fra børnene. Hvis jeg skal betale mere for ydelsen, jeg får af Danske Daginstitutioner, skal jeg tage også pengene fra børnene. Men nu må vi se, hvilken aftale vi kan få,« siger Helle Petersen, der har været i Rønnehuset i 28 år - siden Danske Daginstitutioner oprettede børnehaven.
Allerøds borgmester, Eva Nejstgaard (K), siger, at kommunen ikke har som opgave at holde liv i interesseorganisationerne.
»Jeg er ikke ude på at lukke selvejende institutioner, der endda er oprettet på et borgerligt grundlag. Men jeg har ansvaret for en økonomi, og når der er mulighed for at spare, så må vi gøre det. Interesseorganisationerne har bygget små kongeriger op, og dem må de holde liv i på anden måde,« siger Eva Nejstgaard.
Helle Ravn fra Danske Daginstitutioner har brugt halvanden million kroner på sagen, men har ikke givet op. Hun vil kontakte ministre - blandt andre socialminister Henriette Kjær (K) - for at få reguleret forholdet mellem kommuner og selvejende institutioner ved lov.
»I retten fik vi at vide, at der ikke var noget lovgrundlag for at dømme Allerød Kommune. Men så må vi jo skaffe det,« siger Helle Ravn.