Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 17
BUPL mener: Medlemsdemokrati på nettet
Pludselig udvikler man argumenter sammen og får set tingene fra flere sider.
Af: Lasse Bjerg Jørgensen
Demokrati, dialog, indflydelsesveje og opsamling af medlemmernes holdninger. Det var de centrale emner i en diskussion, jeg lige har deltaget i på debatten på BUPL's hjemmeside, www.bupl.dk
Selvom begreberne lyder lige ud af landevejen, kan der alligevel være mange fortolkninger og indfaldsvinkler, og vi debattører var bestemt ikke enige om alt.
Det positive, ved at debattere på nettet, er, at alle deltager på lige fod, og at der ikke er nogens holdninger, der er bedre end andres. Alle debatter er således åbne for alle, så både ledere som pædagoger og studerende sagtens kan komme med indspark til en debat om eksempelvis pædagogfaglig ledelse.
Som forretningsudvalgsmedlem giver medlemsdebatten mig en viden, jeg kan bruge, når jeg skal til forhandlinger eller møder. Ikke blot giver den mig mulighed for at videregive forskellige synspunkter fra medlemmerne, men også komme med direkte citater, når det er relevant.
Debatsiden har dog også haft sine problemer. Hidsige udsagn og hårde personangreb har fra tid til anden ikke pyntet på dens ry. Men jeg er glad for at kunne konstatere, at der i dag er en udbredt holdning til at gå efter bolden i stedet for manden.
Når man diskuterer civiliseret og på lige fod, får debatten en helt anden karakter. Pludselig udvikler man argumenter sammen og får set tingene fra flere sider. Selvom man er uenige, kan man godt skabe fremdrift sammen og nuancere holdningerne, så man ender mere oplyst, end da man startede diskussionen.
Et andet kritikpunkt omkring debatsiden har været, at det kan være svært at få overblik over de mange emner, der diskuteres. Det vil vi nu forsøge at forbedre, og der arbejdes i øjeblikket på en ny version, så der er mere overblik over de emner, der diskuteres.
Den væsentligste faktor til at kvalificere debatten er dog, hvis flere vil deltage. Man kan jo starte med at øve sig på den nuværende debatside og så følge med over på den nye debatside, når den kommer.
Til jer, der er tilbageholdende, vil jeg sige, at jeg selv havde visse forbehold for at komme i gang. Jeg syntes, det var svært at finde en indgangsvinkel til alle de emner, der blev diskuteret på kryds og tværs.
Så jeg tog udgangspunkt i et specifikt emne (medlemsinddragelse) og skrev et indlæg om det. Der kom reaktioner og modspørgsmål, og hurtigt føltes det langt mere naturligt at besvare og skrive indlæg.
Jeg håber, at flere fremover vil blande sig i debatten på nettet. Men lad mig samtidig slå fast, at dialog på denne måde blot er én vinkel på BUPL's medlemsdemokrati og dialogveje. Der er stadig de direkte, personlige møder i forskellige sammenhænge.
Endvidere kan man som medlem invitere fagforeningsrepræsentanter ud i sin institution. Så har man dem for sig selv, og en mere direkte dialogform er svær at forestille sig.