Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 28
Kvalitet: Mest pædagogik for pengene
Meget tilfredse forældre. Men der er ingen grund til at bruge flere ressourcer på computere og forældrearrangementer. Det blev konklusionen, da SFO Hendriksholm undersøgte, hvor tilfredse forældrene var.
Af: Steffen Hagemann
Fuld tilfredshed over stort set hele linjen. Det var resultatet, da SFO Hendriksholm i Rødovre i foråret lavede en forældretilfredshedsundersøgelse.
Målet med undersøgelsen var at finde ud af, hvordan forældrene vurderer kvaliteten af SFO'en og dens tilbud, og især hvor vigtige de forskellige elementer af fritidsordningen er for forældrene.
Selv om svarene var entydigt positive, har pædagogerne alligevel fået et klarere billede af forældrenes forventninger og krav, fremhæver Per Bent Andersen, leder af SFO Hendriksholm.
"På den måde kan vi pejle os ind og bruge ressourcerne der, hvor vi synes, at vi får mest pædagogik for pengene," siger han.
Hendriksholm SFO har omkring 400 børn indskrevet, fordelt på SFO I for børnehaveklasse til 2. klasse og SFO II, som man kalder fritidsklubtilbuddene til 3.-5. klasses eleverne. Derudover er der også et værested for børn i 6. og 7. klasse. Leder Per Bent Andersen anslår, at han kunne have fået omkring 350 svar, men han har måttet stille sig tilfreds med 97 svar.
"Jo ældre børnene er, jo mindre interesserede er forældrene, hvis det går godt. Det kender vi også fra, hvor mange der møder op til forældremøder," konstaterer han.

Skal ikke satse på computere. Svarene viser, at forældrene oplever SFO'en som et godt sted at være for børnene. De er trygge ved at have børnene i pædagogernes varetægt, og de mener, at pædagogerne er opmærksomme på det enkelte barn.
Per Bent Andersen glæder sig over forældrenes tilfredshed, men fremhæver især svarene på to af de 25 spørgsmål, når han skal forklare, hvad SFO'en kan bruge undersøgelsen til.
Det ene spørgsmål går på, om SFO har et godt udbud af EDB-muligheder for børnene. Det mener 70 af de 97 forældre, der har svaret. Men kun 21 af forældrene mente, at det var meget vigtigt med et godt EDB-udbud. 38 syntes, det var vigtigt. Resten prioriterede ikke EDB.
"Når vi skal prioritere midler i forhold til inventar, køber vi nok ikke fire nye computere. Forældrenes syn på, hvad der er god kvalitet, er opfyldt," siger Per Bent Andersen.
Det andet spørgsmål handler om, hvorvidt SFO'en er god til at arrangere tilbud, som samler forældrene. Det mener 62 forældre. Men kun 28 forældre synes, at det er meget vigtigt.
"Forældrene synes, det er mindre vigtigt, men at vi gør det rigtig, rigtig godt. Det betyder, at vi ikke skal opfinde flere børnefamiliearrangementer. Tværtimod kunne vi godt undvære et af dem, vi har, uden at forældrene ville reagere," siger Per Bent Andersen.
Ideen til at lave en tilfredshedsundersøgelse udspringer af refleksioner om kvalitet.
"Hvad er kvalitet i forhold til det, vi går og laver? Er det kvalitet i forhold til, hvad samfundet vil have? Eller i forhold til, hvad forældrene tænker," spørger Per Bent Andersen.
Sammen med forældrene i brugerrådet (SFO'en har ingen forældrebestyrelse) er spørgeskemaet blevet finpudset til at indkredse, hvad kvalitet i SFO'en er.
"Vi har haft drøftelser med forældrene om, hvilke spørgsmål vi skulle stille. En af måderne, man kunne måle kvalitet på er: "Føler du dig set som forælder, når du kommer ind i institutionen?" Men er det nødvendigvis god pædagogik, at en pædagog smider alt, hvad man har i hænderne for sige goddag til lille Oles mor, hvis pædagogen er skredet fra 12 unger, der er i gang med et eller andet," spørger Per Bent Andersen.
"Vi har diskuteret forældrenes behov kontra god pædagogik, og det er gavnligt. Forældrerådet har forståelse for det synspunkt," siger han.

Tydelighed. En af grundene til forældrenes store tilfredshed handler om tydelighed, fremhæver Per Bent Andersen.
"Hvis forældrene ved, hvad de kan forvente hos os, og vi ved præcis, hvad vi forventer af forældrene, bliver det meget lettere at opnå en tilfredshed, som er i balance inden i institutionen," siger han.
"Dybest set ved vi godt, at når vi fortæller forældrene, hvad vi kan, så fortæller vi lidt mindre, end vi faktisk kan. Devisen er, at hvis du går i Netto, så vil 90 procent af alle mennesker være glade, for vi forventer, at vi stort set selv skal pille dåserne ud af papkasserne. Hvis du gik i Magasin, og det hele var stablet op i papkasser, så ville du være dødutilfreds, selv om det var præcis det samme, som skete i Netto. Det er, fordi dine forventninger er anderledes. Derfor prøver vi at være meget præcise på, hvad vi kan og ikke overdrive, men måske underdrive en anelse på, hvad vi kan og gerne vil.
Så oplever vi, at vi måske kan lidt mere end forventet, og så får vi en større tilfredshed. Det er meget banalt, men jeg tror, det hænger lidt sammen," siger lederen.

Superfedt at læse. For personalet har undersøgelsen ikke betydet de store ændringer, fortæller Sidse Asmussen, der er 1. assistent i SFO'en.
"Det er superfedt at sidde og læse 97 besvarelser, som er positive, og hvor man får tilkendegivet, at det, man gør, er godt. Også i forældrenes øjne. Jeg tror ikke, vi er i tvivl om, at det arbejde, vi lægger hernede, er godt, og at ungerne er tilfredse. Men det er rart at få at vide, at dem hjemmefra også er tilfredse," siger Sidse Asmussen.
Planen er, at forældretilfredshedsundersøgelsen skal foretages hvert andet år. Per Bent Andersen håber dog, at det næste gang vil være muligt at lave undersøgelsen internetbaseret, når nu 80 procent af forældrene har adgang til nettet derhjemme.

Hvis du vil høre mere om, hvordan man laver en forældre-tilfredshedsundersøgelse,
så er du velkommen til at kontakte SFOleder Per B. Andersen, SFO Hendriksholm, på telefon 3637 8451.