Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 36
En go' sejr i Århus
Efter en stor demonstration foran Århus Rådhus sidste onsdag mod nedskæringer på børneområdet, vedtog byrådet samme aften at tage besparelsen af bordet og udskyde beslutningen til næste år
Af: Peter Bøgsted
Onsdag eftermiddag i sidste uge demonstrerede omkring 5.000 pædagoger, medhjælpere, forældre og børn foran Århus Rådhus imod kommunens bebudede nedskæringer på fem procent på børneområdet. Samme aften trak et enigt byråd besparelsen tilbage og udskød beslutningen til næste år.
Ved samme lejlighed vedtog politikerne, at der skal sættes et analysearbejde i gang for at finde ud af, hvordan der gennem de seneste to år er opstået et underskud på børneområdet, som skønnes at beløbe sig til omkring 70 millioner kroner ved udgangen af 2004.
BUPL's formand i Århus Kommune, Henning Truelsegaard, glæder sig over resultatet, som han betegner som "en go' sejr":
"Det var en flot demonstration på Rådhuspladsen, som rystede politikerne så meget, at de tog besparelsen af bordet. Vi havde selvfølgelig hellere set, at politikerne havde bevilget pengene. På den anden side skal det nu behandles næste efterår kun to måneder før kommunevalget. Det er vi godt tilfredse med. Det betyder, at politikerne ikke kan undslå sig for at gå ind i en politisk diskussion om nedskæringer," siger Henning Truelsegaard.
Han ser også frem til at få afdækket årsagen til, at der pludseligt opstår så stort et underskud i Børn og Unge-afdelingen. Udredningen skal blandt andet se på sammenhængen mellem kommunens lønbudget og løntallene fra Kommunernes Landsforening (KL).
"Hvis det viser sig, at KL's lønfremskrivninger ikke stemmer overens med overenskomstens aftalte lønstigninger, betyder det, at KL er med til at undergrave de overenskomster, de selv har underskrevet," siger Henning Truelsegaard.
Børn og Unge-afdelingen begrunder selv underskuddet med det nuværende normeringssystem i de århusianske institutioner. Derfor har byrådet besluttet at indføre lønsumsstyring på daginstitutionerne fra nytår. En beslutning, der ikke falder i BUPL-formandens smag:
"BUPL i Århus har aldrig været begejstret for lønsumsstyring. Vi mener, normeringsstyring er mere reelt og stabilt. Lønsumsstyring gør det nemmere at skjule de reelle problemer og sløre nedskæringer. Men nu har byrådet vedtaget det, så går vi også ind i en diskussion om kriterier og om, hvilke principper der skal ligge til grund for budgetfremskrivninger," siger Henning Truelsegaard.