Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 37
FOLA foreslår ny børnelov
Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud, FOLA, står bag et nyt forslag med 10 bud om børns rettigheder, som skal sætte ord og handling på debatten om kvalitet i daginstitutioner
Af: Ida Bjørg Meldgaard
Kvalitetsdebatten på daginstitutionsområdet har været i gang længe. Nu er det tid til at være konkrete og give børnene i de danske daginstitutioner lovhjemlede rettigheder, mener Landsforeningen af forældre til børn i daginstitutioner, FOLA.
Derfor har foreningen udarbejdet "De 10 bud om børns rettigheder"- en pjece med 10 forslag til paragraffer, som sætter ord på børns rettigheder i form af konkrete grænser og bestemmelser, som skal sikre børns vilkår i daginstitutionerne. Forslaget behandler blandt andet emner som sikkerhed, sundhed og normering.
"Vi er forældrenes forlængede arm, og vi skal arbejde for, at de børn, der bliver passet i institution, har det godt," siger FOLA's formand, Søren B. Thomsen.
Initiativet kommer også som en reaktion til den forestående kommunesammenlægning, hvor FOLA frygter, at man vil føre den billigste model videre uden tanke på kvaliteten.
"Vi synes faktisk, at vi har en rimelig god standard i pasningen i Danmark, og det er den, vi gerne vil fastholde," siger Søren B. Thomsen.

En god barndom. Bekymringen går især på normeringen sammenholdt med det faktum, at de fleste børn i dag tilbringer det meste af deres dag i en daginstitution. Blandt de 10 bud er der derfor også et ønske om en minimumsnormering.
"Der er pt. ikke nogle regler for, hvor mange børn man kan stoppe ind på samme sted. I et land, hvor vi har pladsregler for burhøns og tremmekalve, er det forunderligt, at der ikke findes lovgivning for, hvor mange børn en ansat i en daginstitution må passe," siger Søren B. Thomsen.
FOLA foreslår blandt andet en voksen til tre vuggestuebørn og en voksen til fem børnehavebørn. Også pladsbehovet per barn indgår i FOLA's ti bud. Mindst fire kvadratmeter frit gulvareal og mindst 10 kubikmeter luft per barn opfordrer forslagets paragraf 5 således til.
Allerede under valgkampen forsøgte FOLA at gøre det klart, at blandt andet flere hænder var vigtigere end lavere forældrebetaling. BUPL støtter også op om mere personale, og en nylig Gallup undersøgelse viser, at den generelle holdning fra forældrene fortsat er, at mere kvalitet i form af engagement fra pædagogerne vægter højere end lave takster.
"Jo flere hænder der er, jo større chancer har de børn, som har det lidt svært, for at få noget voksenkontakt," siger Søren B. Thomsen.
Især fokuserer FOLA's nye initiativ på en tryg hverdag i omsorgsfulde omgivelser med plads og tid til det enkelte barn. Det fastslår bud nummer 10: "Alle børn har ret til en god barndom".
"Det er jo fine ord, men barndommen er ikke bare noget, der skal overstås, så man kan blive voksen. Barndommen er en stor del af livet, som man skal nyde, mens den er der, og det skal vi sørge for, at der er mulighed for," siger Søren B. Thomsen.
FOLA håber, at en underskriftindsamling sammen med forslaget vil få regeringen til at tage initiativet alvorligt. Derfor har foreningen sendt materialet til en række folketingspolitikere, Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed. Sidstnævnte har Børn&Unge forgæves forsøgt at få en kommentar fra.

Opbakning fra BUPL. Faglig sekretær og medlem af Forretningsudvalget i BUPL John Langford har drøftet forslaget med FOLA, og hilser initiativet velkommen.
"Selvom det nok ikke er sandsynligt, at forslaget med det samme indarbejdes i dansk lovgivning, så kan forslaget medvirke til at skabe nødvendig debat om de vilkår, der skal gælde for børns ophold i daginstitutioner og få politikerne i tale," siger han.
I BUPL er man også opmærksom på kommunalreformens mange udfordringer for daginstitutionsområdet, og på det punkt kommer udspillet fra FOLA på det helt rigtige tidspunkt, mener John Langford.
Han understreger, at de nye kommuner skal til at prioritere, og
derfor er det vigtigt, at de politikere, der stiller op til byrådsvalg, er opmærksomme på forventningerne fra forældre og ansatte i daginstitutionerne.
"Samlet set vil der i forbindelse med kommunalreformen ske en udjævning af normeringerne på daginstitutionerne i flere kommuner, og da det samtidigt blandt andet er på daginstitutionsområdet, at der nemmest kan skrues på ressourcerne i kommunerne, så frygter vi endnu en omgang besparelser," siger han.
Han ser FOLA's initiativ som væsentligt, fordi de 10 bud er formuleret ud fra barnets perspektiv og understreger behovet for at være omgivet af nok voksne, som dermed har tiden og ressourcerne til at tilgodese det enkelte barn. Dermed er John Langford enig med FOLA's formand i, at flere hænder og tid til børnene er afgørende for kvaliteten af pasningen.
"Det pædagogiske arbejde handler i det væsentlige om relationer og kommunikation, og ressourcerne til lige præcis det er under konstant pres," siger han.


De 10 bud

FOLA har formuleret ti paragraffer, som bygger videre på Servicelovens paragraf 8 om mål og rammer for arbejdet i daginstitutioner.
De 10 paragraffer lyder i overskrifter:
§1. Alle børn har ret til at vokse op i omsorgsfulde omgivelser
§ 2. Alle børn har ret til en tæt tilknytning til voksne i deres hverdag
§ 3. Alle børn har ret til en tryg hverdag
§ 4. Alle børns sundhed skal tilgodeses bedst muligt
§ 5. Alle børn har ret til at blive omfattet af en miljø- og sikkerhedslovgivning, der tager hensyn til børns særlige sårbarhed
§ 6. Alle børn har ret til at blive set og anerkendt for at være noget særligt
§ 7. Alle børn har ret til fysisk udfoldelse, men også til fred og ro
§ 8. Alle børn har ret til at udvikle sociale kompetencer i deres nærmiljø
§ 9. Alle børn har ret til særlig hensyntagen engang imellem
§ 10. Alle børn har ret til en god barndom

Minimumsnormering

FOLA giver i sit nye lovforslag et konkret bud på en
minimumsnormering i almindelige daginstitutioner:
1 voksen til 3 vuggestuebørn
1 voksen til 3 dagplejebørn
1 voksen til 5 børnehavebørn
1 voksen til 10 fritidshjemsbørn og skolefritidsbørn
1 voksen til 15 klubbørn