Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 19
Minibørnepanel: Som man spørger, får man svar
Pædagogerne i Blomsterhaven i Gladsaxe arbejder med inddragelse af børnenes synspunkter i dagligdagen. Børnene er med i Børnerådets nye børnepanel.
Af: Vibeke Bye Jensen
Børnenes stemme skal høres, både i forhold til deres egen hverdag og det større samfundsmæs­sige perspektiv. Derfor arbejder pædagogerne i den integrerede institution Blomsterhaven i Gladsaxe med at inddrage børnene i hverdagen. Og derfor synes de også, at et helt nyt børnepanel fra Børnerådet kan give de voksne og samfundet et indblik i, hvad børnene mener om deres liv.
Børnepanelet er under opbygning og består af 150 børn. Når panelet er fuldt udbygget, vil 1000 børn være med.
De femårige i Blomsterhaven har været med fra begyndelsen, og det er meningen, at børnene også i fremtiden skal svare på spørgsmål fra Børnerådet.
"Vi hører børnenes mening hver dag, men man får en anden indfaldsvinkel til, hvad de mener, når de bliver stillet over for andre spørgsmål end vores. Selvom vi kender børnene godt, tolker vi måske en gang imellem forkert, og vi spørger dem måske heller ikke så direkte om de større ting, som Børnerådet gør," siger leder Lene Gundersen.
Det er interessant, hvis Mini­børnepanelet kan bidrage til, at man højere oppe i systemet bliver mere klar over, hvordan børn oplever deres liv og hverdag, mener Gitte Engelbrektsen, som også selv blev klogere, da hun sad sammen med børnene og hørte, hvad de svarede på spørgsmålene.
"Det har været meget interessant at se og høre børnenes reaktioner på spørgsmålene. Nogle af deres svar undrede mig, selvom jeg kender børnene godt. For eksempel var der i sidste runde et spørgsmål om, hvorvidt barnet ville gå til en voksen, hvis det havde brug for hjælp. En af pigerne svarede nej, og da jeg spurgte hende om, hvorfor hun svarede sådan, fik jeg svaret: 'Det klarer jeg jo selv'. Jeg var allerede i gang med at tænke over, om der var noget hos den pige, jeg havde misset. Så vi pædagoger får også noget at vide om børnene, som vi ikke lige havde tænkt over," siger hun.
Med tanken på netop det svar, pigen havde givet, kan de to pædagoger også se en fare ved at spørge børn. Selvom pigen svarer, at hun ikke har brug for pædagogernes hjælp, fordi hun nu er stor og selv klarer mange ting, kan mange af den slags svar i undersøgelsen komme til at se ud, som om børn ikke er trygge ved de voksne i børnehaven.
"Hvis man holder det sammen med, at vi er så få voksne til børnene, kan resultatet nemt tolkes sådan, at børn har opgivet at få kontakt med os, fordi vi ikke er til rådighed. Der kan være en fare ved at spørge så små børn og så lave vores tolkninger på dem," siger Lene Gundersen.
Derfor er det godt, at Stine Lindberg fra Børnerådet kommer ud og stiller opfølgende spørgsmål til nogle af børnene, mener Gitte Engelbrektsen.
"Det viste sig jo, at børn ikke synes, at voksne bestemmer for meget, og at der er for mange regler, sådan som svarene kunne tyde på. For i interviewene blev det klart, at deres svar gik på, om de kan få indflydelse i legene med kammeraterne og ikke, om de kan være med til at bestemme, hvad vi lærer dem."

Forståelse. I Blomsterhaven arbejder pædagogerne dagligt med børns medbestemmelse og inddragelse. Men de er blevet bekræftet i, at det er helt fint for børn, at de mest bliver spurgt til detaljer i for eksempel projektarbejder og ikke om overordnede spørgsmål.
"Børn kan jo ikke vide, hvad de skal lære. Det skal vi have styr på det. Men man kan godt lade dem være med til at bestemme indholdet," siger Lene Gundersen.
"Vores mål er, at børnene skal lære noget i børnehaven, og hvis man vil ramme dem, kan det være godt at blive klar over, hvor de er lige nu, og hvad der optager dem. Børn vil gerne inddrages og høres, men jeg tror ikke, at de er så bevidste om det. Selvfølgelig arbejder vi med det alligevel og prøver på at give dem muligheden for at være med til at bestemme. Så håber vi, at de får en forståelse for, hvad det vil sige," siger hun.

I bedste Spørge Jørgen-ånd har Børn&Unge også stillet to af børnene i Blomsterhaven spørgsmål om medbestemmelse.
Her er, hvad de svarede:

Frederik Bak Jannings, 5 år:
Synes du, at det er vigtigt, at de voksne ved, hvordan børn har det?
"Ja, fordi hvis de ikke hører det, så ved de ikke, hvad de skal gøre."
Synes du, at det er vigtigt, at de voksne ved, hvad børn mener?
"Ja, for hvis man gerne vil gøre noget, så kan man sige det."
Hvem bestemmer i børnehaven?
"Det gør Lene (leder af børnehaven.red), som har kontor hernede."
Bestemmer børn noget?
"De bestemmer kun, hvad de vil lege."
Spørger jeres forældre om jeres mening?
"Nej, ikke særlig tit. Det er okay, for man kan jo bare gå hen og lege. Men hvis man skal spille Nintendo eller Wii, så skal man spørge, om man må."

Jasmine Løkkegård Hansen, 5 år:
Synes du, at det er vigtigt, at de voksne ved, hvordan børn har det?
"Ja, for så kan de hjælpe en."
Synes du, at det er vigtigt, at de voksne ved, hvad børn mener?
"Ja, men jeg ved ikke hvorfor."
Hvem bestemmer i børnehaven?
"Det gør Lene (leder af børnehaven.red)."
Bestemmer børn noget?
"Ja, den mindste gruppe bestemmer over vuggestuen. Den anden gruppe bestemmer over den mindste gruppe, og de største bestemmer over alle dem, der går i børnehaven. Bare ikke de voksne. De voksne spørger, hvad vi vil lege, og så kan vi bare sige, hvad vi vil lege. Så det bestemmer vi selv."
Spørger jeres forældre om jeres mening?
"Nej, de spørger mest om, hvad man skal."