Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 17
Kommunalvalg 2013. Kaffemøder giver større horisont
En regnfuld onsdag mødes en lokalpolitiker og en daginstitutionsleder til en snak om stort og småt på daginstitutionsområdet. Uformelle møder et par gange om året giver begge nye perspektiver.
Af: Laura Philbert
Regnen trommer hårdt på taget af det lille legehus, kaffen er klar, og Ulrik og Susanne kan starte deres møde om aktuelle begivenheder på daginstitutionsområdet.
I dag mødes de i legehuset til ære for fotografen, men deres møder kan i princippet finde sted hvor som helst, da deres kontakt befinder sig uden for det formelle politiske system. Legehuset tilhører Børnehuset Nord- og Sydpolen i Ballerup, som Susanne Froberg er leder for. To-tre gange om året mødes hun med Ulrik Falk-Sørensen (SF), der er formand for Socialudvalget i Ballerup Kommune.De mener begge, at direkte dialog er vejen til større forståelse og bedre politiske løsninger. Og indimellem også lidt af en øjenåbner. »Er du ikke blevet overrasket over, at pædagoger faktisk gør sig så mange didaktiske overvejelser?« spørger Susanne Froberg. »Jo, og det ville være et stort fremskridt, hvis man kunne sætte tid af til forberedelse. Men det koster jo en hulens masse penge,« siger Ulrik Falk-Sørensen.

Ulrik ansatte Susanne. I flere end 10 år har lokalpolitikeren og institutions­lederen holdt uformelle møder, hvor de vender situationen på daginstitutionsområdet over en kop kaffe. De mødtes første gang for cirka 25 år siden, da Susanne Froberg som 27-årig blev ansat som den yngste daginstitutionsleder nogensinde i Ballerup Kommune. Med Ulrik Falk-­Sørensen i ansættelsesudvalget. Men de begyndte først at have regelmæssig kontakt efter en studietur til Italien med to andre ledere, borgmesteren og direktøren. Susanne Froberg mener, at den uformelle kontakt udvider horisonten. Uden en fast dagsorden kan der nemt dukke nye emner og perspektiver op. Og de to behøver ikke at nå til enighed. »Vi tænker ikke nødvendigvis det samme, men vi mødes heller ikke for at overbevise hinanden om noget. Ulrik er nysgerrig efter at vide mere om, hvad der rører sig på området, og jeg deler gerne min viden og mine synspunkter med ham,« fortæller Susanne Froberg.
Ulrik Falk-Sørensen har altid haft en stor interesse for pædagogernes arbejde og daginstitutionsområdet. Han prøver at indsamle så meget viden, han kan, gennem kontakt med både forældre, pædagoger, ledere, forvaltningsfolk og andre politikere. Når man skal træffe beslutninger, som kan være svære, er det godt at vende dem med de involverede parter. »Ligesom i de fleste andre kommuner har vi i flere år også været nødt til at spænde livremmen ind. Dialogen er fantastisk vigtig, inden man træffer beslutninger, så besparelserne bliver gennemført bedst muligt. Susannes blik på tingene er meget nyttig i den proces,« siger Ulrik Falk-Sørensen.
Det er blandt andet kontakten med Susanne Froberg, der ruster Ulrik Falk-Sørensen med gode argumenter, som han kan hive frem, når han mødes med de andre politikere for at diskutere, hvor der skal hugges en hæl og klippes en tå.
»Jeg tror, at vores snakke har givet lidt færre besparelser, end der ellers ville have været på daginstitutionsområdet. Man skal kunne argumentere for ikke at spare på et område i debatten med de andre politikere. Og mine samtaler med Susanne giver mig et bedre indtryk af, hvad der rent faktisk foregår ude i institutionerne,« fortæller han.

Mere snak, mindre skrift. Pædagoger og ledere i Ballerup Kommune bliver ikke afkrævet samme grad af skriftlig dokumentation som i mange andre kommuner. Men det skriftlige fylder stadig en del. »Af vores samtaler har jeg lært, at pædagoger har en hel del arbejde ud over arbejdet med børn. Og det er møgutilfredsstillende. Selvfølgelig er en del af det arbejde relevant og fornuftigt, men de er jo først og fremmest ansat for at udvikle vores børn og ikke for at skrive,« siger Ulrik Falk-Sørensen. Susanne Froberg mener, at den direkte dialog i høj grad burde erstatte skriftlig dokumentation. Jo mere direkte kontakt politikerne har til pædagoger og ledere, jo bedre indblik får de i hverdagen i institutionerne. »Tingene har det med at blive oversat. Pædagogerne oversætter børnenes oplevelser og læringsprocesser til lederne, som oversætter til konsulenterne, som oversætter til deres ledere, som oversætter til direktøren og politikerne. Vi har brug for mere direkte dialog, så vi kan skabe de bedst mulige forhold for børnene,« siger Susanne Froberg.

Skal kende sin rolle. Når man som Ulrik Falk-Sørensen og Susanne Froberg mødes uden for det officielle system, er det vigtigt, at man kender spillereglerne. Ellers fungerer den uformelle kontakt ikke. »Der skal være tillid og åbenhed i rela­tionen. Og man skal kende sin rolle. Jeg kunne for eksempel ikke drømme om at gå til Ulrik med enkeltsager. Det er vigtigt, at min ledelse har tillid til, at jeg ikke går uden om dem, når jeg er utilfreds,« fortæller Susanne Froberg. Tidligere har Susanne Froberg oplevet, at det var svært at finde ud af, hvem man måtte have kontakt med, og om man overhovedet måtte snakke med politikerne uden om systemet. I dag er der dog udbredt enighed i kommunen om, at man gerne vil dialogen. »Det handler om, hvordan man tænker styring i en kommune. Tror man, at man kan styre meget stringent oppefra og ned, helt ned i de enkelte led, så går det galt,« siger hun. Ulrik Falk-Sørensen peger også på, at det er vigtigt at kende grænserne for en uformel relation som den, han har til Susanne Froberg. Selvom de to bor tæt på hinanden, inviterer han ikke til kaffe for hyggens skyld i tide og utide. »Hun skal også have fred for mig en gang imellem,« siger han og griner.

Hiv fat i din politiker. Hvis man vil have indflydelse, skal man være opsøgende og god til selv at hive fat i politikerne, mener Susanne Froberg. I hendes institution arbejder man meget med at dokumentere det pædagogiske arbejde, blandt andet med en årlig udstilling, hvor forældre, embedsfolk og politikere bliver inviteret. Og pædagoger og ledere skal huske på, at ikke kun de store kreative projekter er interessante. »Vi har jo mange pædagogiske overvejelser og initiativer i dagligdagen, som godt kan tåle at blive præsenteret for politikere. For eksempel hvordan man arbejder med sprog og kommunikation, når man spiser sammen. Ellers kan man måske tro, at spisning bare er spisning,« siger Susanne Froberg. Men det er ikke kun Ulrik Falk-Sørensen, der bliver klogere af den uformelle kontakt. Susanne Froberg har fået en større forståelse for arbejdet som politiker. Og kan være med til at rydde nogle fordomme af vejen. »Nogle har en forestilling om, at politikere kun er ude på at skære ned og gøre livet besværligt for os andre, men sådan er det jo ikke. Når pædagogerne bliver vrede og føler, der ikke er respekt om deres arbejde, kan jeg fortælle dem, at deres arbejde faktisk er meget værdsat. Men der er også en økonomisk dagsorden,« fortæller Susanne Froberg.
Ulrik Falk-Sørensen håber, at mere dialog kan skabe større forståelse og enighed. På trods af små afvigende opfattelser på tværs af de politiske partier i kommunen, vil politikerne generelt daginstitutionerne det godt, mener han. »Hvorfor skulle man vælge at blive politiker og have med daginstitutionsområdet at gøre, hvis ens formål var at skære ned?«

Dialogprojekt i Ballerup
Fra 2010 til 2012 deltog Ulrik Falk-Sørensen og Susanne Froberg i et forsknings- og dialogprojekt, der samlede pædagoger, politikere, embedsmænd, forældre og børn i Ballerup Kommune i dialogfællesskaber. Formålet med en mere direkte dialog var at skabe betingelser for andre måder at organisere dagtilbud på og herunder også dokumentation. Ulrik Falk-Sørensen og Susanne Froberg fortæller, at deltagerne selv har fortsat med at arrangere møder, hvor pædagogerne for eksempel gennem workshops præsenterer politikerne for deres arbejde og dagligdag i daginstitutionerne.

Blå bog

Susanne Froberg
• Født i København i 1961
• Uddannet som socialpædagog på Statens Socialpædagogiske Seminarium i 1985
• Pædagog i vuggestuen Gnisten i Gladsaxe i 1985
• Stedfortræder i vuggestuen Gnisten i 1986
• Leder af vuggestuen Fuglen i Ballerup i 1988
• Undervist pædagoger og pædagogmed­hjælpere fra 1989 til i dag
• Cand. Pæd. i Almen Pædagogik på DanmarksPædagogiske Universitet i 2004
• Diplom modul i forandringsledelse i 2007
• Leder af Børnehuset Nord og Sydpolen i 2007
• Udviklingskonsulent på dialogprojekt i Ballerup fem timer om ugen 2010- 2012

Ulrik Falk-Sørensen
• Født i 1942 og opvokset på Nørrebro
• Uddannet lærer
• Ansat som lærer i Gladsaxe Kommune i cirka 35 år på den samme skole.
• Undervist de sidste mange år, inden han gik på pension, alene med udviklingshæmmede børn
• Valgt til byrådet for SF
• Medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse i 28 år, medlem af socialudvalget i alle årene, socialudvalgsformand i de seneste 16 år