Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 18
Talfusk: Værdiløs rapport om uddannelse
I maj fastslog en rapport fra Undervisningsministeriet, at pædagogstuderende har mere undervisning end andre faggrupper på professionshøjskolerne. Men rapporten bygger på så få indberetninger, at den ikke giver et dækkende billede.
Af: Mikkel Kamp
Bertel Haarder bruger en usaglig undersøgelse til at afvise pædagogstuderendes kritik af, at de får for lidt undervisning og ikke lærer nok.
Undersøgelsen bygger på indberetninger fra fem af landets otte professionshøjskoler. De fem professionshøjskoler rummer 18 af landets 30 uddannelsessteder for pædagoger, og så skulle grundlaget for en solid undersøgelse normalt være i orden.
Undervisningsministeren var også vældig godt tilfreds, da rapporten blev offentliggjort i starten af maj.
"Studenterorganisationer har påstået, at de studerende har få undervisningstimer, og at undervisningen i stort omfang bliver aflyst. Det glæder mig, at denne undersøgelse viser det modsatte," skrev han i en pressemeddelelse.
Men undersøgelsen beviser ikke noget som helst for de pædagogstuderendes vedkommende. Børn&Unge har fået aktindsigt i de indberetninger, som danner baggrund for undersøgelsens resultater. Aktindsigten viser, at kun 4 af pædagogernes 30 uddannelsessteder har indberettet timetal.
Det er ikke nok til at konkludere, at timetallet er i orden, forklarer journalist Nils Mulvad, der som partner i analysefirmaet Kaas&Mulvad har stor erfaring i at indsamle og analysere data.
"Det fremgår ikke af undersøgelsen, at kun 4 ud af 18 seminarier indgår. Det fremgår heller ikke, om de fire seminarier er repræsentative for pædagoguddannelserne i Danmark. På det grundlag kan vi ikke være sikre på, at undersøgelsen er dækkende," siger han.

Skuffede studerende. Formanden for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Laust Joen
Jakobsen, var ikke klar over, at så få uddannelsessteder deltog i undersøgelsen. Han er ikke imponeret.
"Det er ikke nok, når kun 4 ud af 18 seminarier er repræsenteret. Det siger noget om University College Copenhagen (UCC) og UC Lillebaelt, som er repræsenteret, men det viser intet om timetallet på UC Sjælland, UC Nordjylland eller VIA University College i Midtjylland," siger han.
Han vil dog ikke kalde undersøgelsen useriøs.
"Men undersøgelsen er ikke dækkende for pædagogernes uddannelsessteder i Danmark," siger han.
Direkte adspurgt om, hvorvidt Bertel Haarder har et grundlag for at afvise de studerendes kritik, svarer Laust Joen Jakobsen:
"Jeg kan ikke bekræfte, at tallene er dækkende for professionshøjskolerne. Jeg gætter på, at der ikke er den store forskel, men det er kun et gæt, for vi ved det ikke," siger han.
De pædagogstuderende er heller ikke imponerede over ministeriets dokumentation.
"Der er 30 uddannelsessteder for pædagoger i Danmark. Ministeriet tager fat i fire og konkluderer, at der ingen problemer er. Det skuffer mig, at ministeriet ikke laver en mere dækkende undersøgelse. Bertel Haarder skal tage til efterretning, at der er en anden virkelighed end den, rapporten fremstiller," siger Line K. Møller, faglig sekretær i Pædagogstuderendes Studieorganisation (PLS).
De studerendes virkelighed er, at det efterhånden er blevet et selvstudie at læse til pædagog. Og sådan bør det ikke være, mener Line K. Møller.
"Vi studerende udvikler os meget i konfrontationstimerne, hvor vi kan diskutere med underviserne. Det kan man ikke erstatte med selvstudie," siger Line K. Møller.

Mursten er dyre. Den virkelighed, som rapporten heller ikke beskriver, er blandt andet, at de mindre uddannelsesinstitutioner har det økonomisk svært.
"Der er forskel mellem seminarierne, selvom professionshøjskolerne tilstræber at give fornuftige og ens vilkår. I de små miljøer er der få studerende, som ikke udløser så mange taxameterkroner. Derfor er det svært at opretholde et højt timetal på mindre uddannelsessteder, hvor de studerende får et reduceret tilbud," forklarer Laust Joen Jakobsen.
Det tager man konsekvensen af på UCC i København, hvor han selv er rektor.
"Vi lægger uddannelsessteder sammen, fordi de små har svært ved at opretholde et tilfredsstillende tilbud. Der bliver brugt for mange penge på bygninger, og de penge vil vi flytte over på uddannelse," siger rektoren.
Sammenlægning af seminarier er dog noget vanskeligere uden for hovedstaden.
"I Københavnsområdet skal de studerende ikke flytte sig så langt, hvis en afdeling lukker. Men andre steder i landet skal man også kigge på, om de studerende vil flytte sig hen til uddannelsesstederne, hvis de bliver lagt sammen," siger han.

Svært at sammenligne. I indberetninger fra de fire pædagogseminarier, som er med i undersøgelsen, er der ingen tegn på, at små seminarier har problemer med at holde timetallet. Jelling Seminarium er det eneste af de fire, som ikke ligger i en stor by. Alligevel har de studerende ifølge undersøgelsen 24 undervisningstimer og 1,5 vejledningstimer om ugen, hvilket ligger over gennemsnittet.
Det betyder ikke, at alle studerende i Jelling får mere undervisning end andre. Undersøgelsen bygger kun på indberetninger fra to hold i fire uger sidste efterår. Ser man på hele uddannelsen, er timetallet væsentlig lavere.
Det ugentlige gennemsnit er otte lektioner med forelæsning og to vejledningstimer i hold, oplyser Ole Grangaard Olesen, studierektor ved Pædagoguddannelsen i Jelling.
Det er dog vanskeligt at sammenligne uddannelsesstederne.
"Vi har tre til fire ugers kortere sommerferie end andre seminarier. Samtidig har vi en åben skoleform, hvor de studerende arbejder mere selvstændigt, og to tredjedele af lærernes tid går med vejledning. Det er ikke for at spare penge, men en anden måde at tænke uddannelse på," siger Ole Grangaard Olesen.
Han nikker genkendende til, at små seminarier har det svært.
"Jeg synes godt, vi kan holde kvaliteten, men økonomien er svær. Hvis vi får færre ansøgere, kan vi blive presset til ikke at udbyde et fuldt studie, forstået på den måde at man for eksempel kun vil kunne tage ét linjefag hos os, i stedet for de tre nuværende. Hvis man ikke udbyder et fuldt studie, er der risiko for, at endnu færre vil søge, og så er de små seminarier i fare," siger studierektoren og konstaterer, at seminariet i Jelling indtil videre har nok ansøgere til, at de kan udbyde hele uddannelsen.

Haarder: Ikke landsdækkende undersøgelse
I en mail har undervisningsminister Bertel Haarder (V) svaret på Børn&Unges spørgsmål om rapporten.
Kan man konkludere, at pædagogseminarier har 20,3 ugentlige lektioner på de fem professionshøjskoler (som rapporten gør), når man kun har tal fra fire ud af 18 seminarier?
"Det har ikke været hensigten at lave en landsdækkende undersøgelse, der viser et nøjagtigt billede af alle landets pædagoguddannelsessteder. I så fald skulle der have været tilrettelagt en helt anden undersøgelse, som ville have haft et andet tidsmæssigt og økonomisk omfang."
Har ministeriet bevist, at de studerende ikke har ret i, at der er for få timer?
"Jeg henholder mig til de tal, som undersøgelsen viser. Samtidig skal jeg være den første til at understrege vigtigheden af, at de studerende får den nødvendige undervisning. Og jeg kan godt forstå, at det er frustrerende for den enkelte studerende, når undervisningen bliver aflyst."
Kan ministeren garantere, at en pædagogstuderende i eksempelvis Viborg får tilstrækkelig undervisning?
"Spørgsmålet om de studerende får tilstrækkelig undervisning afgøres ved at se på, om de faglige mål for uddannelsen nås, herunder om de studerende består prøver og eksamener. Det er op til den enkelte professionshøjskole at tilrettelægge uddannelsen, så målene nås. Jeg har ikke tænkt mig at indføre detailregulering på pædagoguddannelsen ved at begynde at fastsætte minimumstimetal i de enkelte fag."

De er med i undersøgelsen
Institutionerne har registreret og indberettet data over mindst fire sammenhængende studieuger uden praktikforløb fra oktober til december 2008.

Frøbelseminariet (UCC)
Seminariet har indberettet timetal for to hold i ugerne 43-46, 2008
Undervisning pr. uge: 20 lektioner i gennemsnit
Vejledning pr. uge: 3 lektioner i gennemsnit
Øvrige uddannelsesaktiviteter pr. uge: 7 lektioner i gennemsnit

Højvangseminariet (UCC)
Seminariet har indberettet timetal for ét hold i ugerne 37-40, 2008
Undervisning: 21 lektioner i gennemsnit
Vejledning: Ingen i disse uger
Øvrige uddannelsesaktiviteter: Introduktionstur 3 dage

Pædagoguddannelsen i Odense (UC Lillebaelt)
Seminariet har indberettet timetal for tre hold i ugerne 43-46, 2008
Undervisningslektioner: 23 lektioner i gennemsnit
Vejledning: 0,6 lektioner i gennemsnit
Øvrige uddannelsesaktiviteter: 6 lektioner i gennemsnit

Pædagoguddannelsen i Jelling (UC Lillebaelt)
Seminariet har indberettet timetal for to hold i ugerne 43-47, 2008
Undervisningslektioner: 24 lektioner i gennemsnit
Vejledning: 1,5 lektioner i gennemsnit
Øvrige uddannelsesaktiviteter: Prøveafvikling