Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 05
BUPL MENER: Vi hjælper arbejdsløse pædagoger i job
Og derved skaffer vi faktisk pædagoger i arbejde – til glæde for både institutioner og arbejdsløse.
Af: Lasse Bjerg Jørgensen hovedkasserer i BUPL og formand for BUPL-A
I disse uger og måneder bliver det afgjort, om det er a-kassen eller de kommunale jobcentre, der skal hjælpe arbejdsløse i arbejde fremover.
I BUPL og i BUPL-A er vi ikke i tvivl. Det er tilkendegivelserne på BUPL’s Facebook-side heller ikke. Kommentarerne fra pædagogerne er strømmet ind, siden det såkaldte Carsten Koch-udvalg i sidste uge afleverede sin endelige rapport om fremtidens arbejdsmarkedssystem:
’Klart a-kassen! Blev uddannet i januar ’14 og har været til et udbytterigt møde med a-kassen, som tog 2 timer, og så har jeg været til møde med jobcenteret ..., som tog 10 minutter ... Gæt selv, hvilket møde, jeg fik mest ud af...’
’… spildte 3 timer af mit liv ved at være til et obligatorisk Info-møde ved jobcenteret, hvor jeg blandt andet fik at vide, at jeg kunne komme på et skrive- og læsekursus, hvis jeg ikke kunne læse og skrive ....Jojo har da lige skrevet en BA, så det er da mega oplagt …’. ’Helt ude i hampen …’
Sådan har nogle af kommentarerne været.
Carsten Koch-udvalgets rapport er stor og tyk og kommer med mange gode pointer og anbefalinger til, hvordan man kan hjælpe arbejdsløse i arbejde. Det har Carsten Koch, regeringen og kommunerne allerede fortalt meget om. Så det vil jeg ikke bruge spalteplads på her.
Men ja – det er helt ude i hampen, at udvalget ikke tænker a-kassernes kendskab til medlemmerne ind, når alle fremover skal igennem en såkaldt profilafklaring i jobcenteret. Og det er endnu længere ude i hampen, at rapporten mener, at alle arbejdsløse under 30 år skal direkte over i de kommunale jobcentre sammen med kontanthjælpsmodtagerne – i stedet for som nu at få hjælp i deres a-kasse. Det samme gælder arbejdsløse over 30 år, som jobcenteret mener, vil have svært ved at finde arbejde … hvordan de så end vil vurdere den slags.
Imens sidder blandt andre Claus Hjort Frederiksen fra Venstre og gnider sig i hænderne og topper op med usandheder om, at a-kasserne jo ikke kan finde ud af at lave en såkaldt rådighedsvurdering af egne medlemmer i modsætning til jobcentrene. Flere uafhængige rapporter beviser det modsatte. Og det ved Claus Hjort Frederiksen godt.
Samme dag, rapporten kom, havde BUPL-A en kronik i avisen sammen med lærernes og sygeplejerskernes a-kasser, hvor vi prøvede at forklare, hvad det egentlig er, a-kasserne kan og gør. Meldingerne på Facebook tyder på, at det ved medlemmerne godt. Tak for det.
Så lad mig sige det kort: BUPL og a-kassen ved, hvad pædagogfaglighed er. Vi kender faget, medlemmerne og de institutioner, der søger arbejdskraft. Vi er noget nær Danmarksmestre i at lave jobrotations- og traineeforløb, der lægger lige præcis den lille specialist­uddannelse oven i deltagernes kompetencer, så de passer ind i kommunernes og institutionernes prioriterede indsatser, for eksempel omkring inklusion. Og derved skaffer vi faktisk pædagoger i arbejde – til glæde for både institutioner og arbejdsløse.
Men lad mig komme med et løfte. Vi slipper ikke den politiske kamp for de arbejdsløse pædagogers ret til at få den bedste hjælp og service, der findes, nemlig i pædagogernes egen a-kasse. Og hvis det mod forventning ender med, at jobcentrene skal overtage indsatsen over for de arbejdsløse, så vil BUPL og a-kassen alligevel fortsætte med at udvikle tilbud, coaching, karriererådgivning, projekter og andre services, der kan hjælpe arbejdsløse pædagoger i det rigtige job. Med eller uden Carsten Kochs, Claus Hjort Frederiksens og kommunernes opbakning.