Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
TEMA: UNDERRETNINGER. Så meget underrettes i din kommune
Kortet til højre viser underretningshyppigheden i kommunerne, altså hvor stor en del af det samlede antal børn der kommer underretninger på, målt i promille. Bemærk Læsø, Vesthimmerland og Lolland, der ligger helt i top med antallet af underretninger. Og i den modsatte ende ligger kommuner som Hørsholm, Lejre og Fanø, hvor der er
færrest underretninger om børn og unge under 18 år.
Af: Steffen Hagemann
Se kortet på side 19 i Børn&Unge nr. 4

DE ALVORLIGSTE SAGER
Her er de sager, der var med til at udløse overgrebspakken, pædagogers skærpede underretningspligt – og de 64.650 underretninger.

Esbjerg
En 43-årig familiefar fra Esbjerg blev i 2014 idømt 9½ års fængsel for at have begået sexovergreb mod 10 børn, deriblandt sin egen datter, gennem 23 år.

Ringkøbing-Skjern
Et forældrepar fra Videbæk blev i 2010 ved Landsretten dømt for seksuelt misbrug af deres to mindreårige sønner og en tredje dreng, som er søn til manden. Den 42-årige kvinde blev idømt 3 år og 9 måneders fængsel, den 47-årige mand fik 3 år og 3 måneders fængsel.

Brønderslev
Et forældrepar fra Serritslev uden for Brønderslev begik systematisk vold, seksuelle overgreb, vanrøgt og misrøgt mod ni ­sammenbragte børn. Den 42-årige far blev idømt 11 års fængsel, mens moren på 38 år fik 4 år bag tremmer.

Bornholm
I 2013 blev en 56-årig adoptivfar idømt 10 års fængsel, og den 40-årige mor fik 8 års fængsel for seksuelt misbrug af kvindens to døtre. Overgrebene skete en til to gange om ugen i flere år. Moren tog selv del i overgrebene.

Aabenraa
En 54-årig far fra Tinglev i Sønderjylland fik 8 års fængsel i 2010 for seksuelt misbrug af sin egen datter. Pigens mor, der er retarderet, blev også fundet skyldig i misbrug af pigen og sine to sønner. Hun blev dømt til anbringelse på en institution.

Rebild
En 56-årig far blev idømt forvaring i 2012 for at begå omfattende og grove seksuelle overgreb mod syv af sine egne børn og to andre børn. Misbruget fandt sted fra 1994 til 2010.

Lolland
En 42-årig mand fra Nakskov blev i 2010 idømt 10 års fængsel for at have misbrugt sin datter, siden hun var 15 måneder gammel. Overgrebene fandt sted gennem seks år. Manden blev også dømt for at have distribueret børneporno, blandt andet billeder af datteren.

Kolding
Moren og stedfaren til den 15 måneder gamle Tobias blev dømt for at mishandle barnet i så voldsom en grad, at Tobias efterfølgende mistede livet. Stedfaren fik 9 års fængsel, moren fik 4 år.

Vejle
51-årig mand blev i 2012 idømt 7 års fængsel ved Landsretten for årelange overgreb på to steddøtre. ’Jeg er pædofil, og jeg er stolt af det,’ skrev han i en slags dagbog på computeren. Manden er også dømt for børneporno med særdeles grove forhold.

Tønder
En 47-årig mand idømtes i 2007 10 års fængsel for at have misbrugt sine to døtre og for at have stillet dem til rådighed for andre mænd. Pigens mor fik en tidsubestemt behandlingsdom for medvirken til incest. 15 mænd blev idømt tilsammen 45 års fængsel for at have misbrugt pigerne.

Sønderborg
60-årig ægyptisk mand fra Dybbøl i Sønderborg Kommune med to koner og 11 børn idømmes 9 års fængsel og permanent udvisning af Danmark for seksuelt misbrug og vold mod tre døtre fra de var 8 til 12 år.