Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 18
Så skal der rykkes igen
Lokale tillidsvalgte er kernetropperne i kampen for at sikre velfærden, og lokalt samarbejde mellem organisationerne er midlet til at presse politikerne.
Af: Peter Bøgsted
"Vi skal køre med klatten."
Sådan lød opfordringen fra FOA-formand Dennis Kristensen til 300 lokale tillidsfolk og fagforeningsrepræsentanter fra BUPL, FOA og Danmarks Lærerforening (DLF), som i maj mødtes i Odense.
Med det fælles initiativ "Vilje til velfærd" vil de tre forbund genoplive dagsordenen fra efteråret 2006, hvor landet var præget af store folkelige protester mod besparelser på børnepasning, skoler og ældrepleje.
Slaget om næste års kommunale budgetter og velfærden er gået i gang. I løbet af den næste måneds tid afgør forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, hvor mange penge kommunerne har i 2008.
Stormødet skulle være fødselshjælper og inspirator for det lokale samarbejde mellem organisationerne. Det skulle samtidig ruste de tillidsvalgte, så de i højere grad kan sætte den lokale dagsorden i velfærdsdebatten. Første skridt handler om at påvirke kommunalpolitikerne til at presse på KL i økonomiforhandlingerne med regeringen.
"KL's modpart i denne forbindelse er ikke jer og jeres medlemmer. Det er regeringen," sagde Henning Jensen (S), borgmester i Næstved og medlem af KL's bestyrelse. Han havde kun ros til overs for organisationernes initiativ, og lovede, at KL vil stille krav til regeringen om et større økonomisk råderum i 2008.
"Men der er kun et sted at hente pengene: Thor Pedersen (finansminister. red) må betale, for vi må ikke hæve skatten. Hvis regeringen ikke er parat med flere penge til de nye kommunale opgaver og løfter om mere kvalitet, må den tage ansvaret og sige det ligeud."
Sidste år lykkedes det forældre og ansatte i Silkeborg Kommune at rulle et voldsomt spareudspil en del tilbage.
"Et meningsfyldt nederlag," betegnede Jesper Jorshøj Nielsen (BUPL) og Per Brobæk Madsen (FOA) det. Til inspiration for de øvrige deltagere i stormødet kunne de fortælle, hvordan, de erobrede forsiden på det lokale dagblad, Midtjyllands Avis, otte dage i træk under det store budgetslag. Opskriften bestod tillige af en uddelingsavis, hjemmeside på nettet, spot i Radio Silkeborg, borgermøder, forældreblokader og sympatiaktioner.
Mens Silkeborg har en lang tradition for lokalt fagligt samarbejde, er Kommunalt Ansattes Samarbejde i Skanderborg (KiS) nyt. KiS blev stiftet i midten af marts og rummer medlemmer fra LO, FTF og Akademikernes Central Organisation (AC).
"Vi har i flere år haft et godt samarbejde mellem FOA og BUPL, men vi erkender, at vi ikke er enige om alt. I første omgang skal vi diskutere, hvordan vi kan påvirke vores lokale politikere op til forhandlingerne mellem regeringen og KL," siger fungerende fællestillidsrepræsentant Elisabeth Skousen (BUPL).
Bent Eriksen, der er kredsformand for DLF i Skanderborg-Odder Lærerkreds, ser mødet i Odense som en bekræftelse på, at samarbejdet kan fungere.
"Det er rigtigt at holde fast i velfærds-dagsordenen. Men forandringerne kommer ikke af sig selv," siger Bent Eriksen.

Slip velfærden løs
"Slip velfærden løs!" Det er budskabet, når BUPL og en række andre organisationer for offentligt ansatte kalder til demonstration, fest og happenings i København og Århus den 31. maj.
I København på Christiansborg Slotsplads kl. 16.30 og i Århus ved Amfiscenen i Botanisk Have mellem kl. 16 og 18.
Læs meget mere om arrangementerne på www.slipvelfaerdenloes.dk